De Eerstelijns Partner

Profiel
  • Strategisch
  • Samenwerking
  • Visie ontwikkeling
  • Kwaliteitsmanagement
  • Datamanagement

Aldien Poll werkt op dit moment als kwartiermaker in Eindhoven van het programma Slimmer met Zorg. In opdracht van de zorggroepen DOH en PoZoB en van de zorgverzekeraars CZ en VGZ faciliteert zij de samenwerking tussen deze partijen. De samenwerking is gericht op versterking van de eerste lijn met als doel om meer mensen te kunnen begeleiden, ook mensen die nu in de tweede lijn worden behandeld. Het betreft begeleiding naar zelfmanagement, ontzorgen en is nog meer dan nu gericht op zorg op maat. Het programma kent een looptijd van enkele jaren en zal worden uitgebreid met gemeentelijke samenwerking. Ook de ziekenhuizen worden nauw betrokken. Om Slimmer met Zorg mogelijk te maken wordt een nieuw contract ontwikkeld tussen verzekeraar en zorggroepen.

Profiel Aldien Poll

Aldien Poll adviseert patiëntenorganisaties, zorgverleners, verzekeraars en beleidsmakers over innovaties in het zorgsysteem.  Naast het advieswerk is zij veelvuldig betrokken bij scholingsactiviteiten. Aldien.nl is in 2010 opgericht. Kennis en ervaring is gebaseerd op jarenlange werkzaamheden als professional in de zorg en als strategisch adviseur innovatie bij zorgverzekeraars.

Uitgevoerde opdrachten betreffen nieuwe inzichten in de samenwerking tussen de verschillende partijen. Zorgcontractering, zorginkoop en het patiëntenperspectief daarin spelen een belangrijke rol. Opdrachten variëren van langdurig  programma  management tot kortdurend en flexibele adviseurschap.

De belangrijkste bijdrage bestaat uit verrijking van de samenwerking en empowering van de eigen kracht daarin. Twee uitgangspunten zijn daarbij  van belang:

  • in het zorgsysteem werkt iedereen aan hetzelfde doel
  • innovatie en kwaliteit kan beter beloond worden.

Tijdens het uitvoeren van de opdracht ontstaat begrip voor de belangen van de ander en wordt een basis gelegd voor intensieve samenwerking.

Contactgegevens

Aldien.nl
Bilderdijkkade 63 B
1053 VJ Amsterdam

Telefoon: +31 6 22660805
E-mail: info@aldien.nl
Website: www.aldien.nl