Auteursrichtlijnen De Eerstelijns

Doelgroep
De Eerstelijns richt zich op policy makers, bestuurders & directeuren en vernieuwers (early adapators) in de eerstelijnszorg en haar stakeholders. De artikelen hebben meestal een multidisciplinaire oriëntatie en passen binnen de byline Platform voor strategie en innovatie. Er zijn zeven thema’s vanuit welk perspectief het artikel kan worden geschreven:
Organisatie & innovaties, praktijkorganisatie &bedrijfsvoering, mensen & motivatie, bekostiging & contractering, beleid & politiek, onderzoek & wetenschap en gemeenten & maatschappij.

Insteek / focus artikel
Denk buiten de kaders van de eigen organisatie. Waarom zou dit onderwerp ook boeiend zijn voor Eerstelijns-lezers aan de andere kant van het land? Wat kunnen zij ervan leren? Kan je concrete leerpunten of tips noemen?
Is het onderwerp actueel, nieuws / vernieuwend in Nederland? Of is de manier waarop het is uitgewerkt vernieuwend (bv doordat er “nieuwe” partijen bij zijn betrokken, of door een innovatieve uitwerking van het onderwerp). Of is het onderwerp vernieuwend in de eigen regio, waarbij bepaalde specifieke kenmerken een belangrijke rol spelen (bv demografie: de organisatie bevindt zich in een krimpregio, een sterk vergrijsde regio, een regio met lage SES, enz.). Of is de implementatie verrassend?

Lengte
Een tweepagina-artikel = 900 woorden (met een bandbreedte van 850 tot max. 950 woorden). Een driepagina-artikel = 1250 woorden (bandbreedte 1250 – 1450 woorden).

Kop en chapeau
Graag suggesties aanleveren. Een chapeau (de kleine kop) bevat vaak praktische info, bv: Nieuw leefstijlproject in Utrecht van start. Een kop kan een aansprekende quote uit het artikel zijn, of iets wat prikkelt, nieuwsgierig maakt om door te lezen. Tijdens eindredactie worden ze vaak aangescherpt of veranderd.

Intro
Lengte van ong. 50 – 75 woorden. Alle info uit het intro moet ook weer staan in de broodtekst / lopende tekst van het artikel staan (intro wordt niet altijd zorgvuldig gelezen).

Beperk het gebruik van de naam van organisaties
Gebruik de naam van bedrijven/organisaties gematigd, 5x is meer dan genoeg, daarna kan het de lezer gaan storen. Gebruik synoniemen of verwijswoorden (kenniscentrum, deze organisatie, de zorggroep…).

Geen literatuurverwijzingen
De Eerstelijns is geen medisch-wetenschappelijk blad, maar een platform voor strategie en innovatie. Daarom willen wij geen (uitgebreide) literatuurverwijzingen, die worden niet geplaatst in het blad. Wel is het mogelijk om in een onderschrift te verwijzen naar een plek op de eigen website voor literatuurverwijzingen.
Natuurlijk is het wel toegestaan om te verwijzen naar bijv. een relevante brochure, handreiking of iets dergelijks over het onderwerp van het artikel.

Quotes
Quotes zetten we tussen enkele aanhalingstekens. Van een geïnterviewde eerst 1x voor en achternaam noemen, in de rest van het artikel alleen de achternaam gebruiken (huisstijl van het blad).

Overige aanhalingstekens
Verder dubbele aanhalingstekens gebruiken (bijv: Het voelt als “hun” organisatie).

Namen auteurs
Onder het artikel graag voor- en achternamen vermelden, evt met functie en organisatienaam.

April 2015
Namens de Eerstelijns BV
Betty van Wijngaarden, hoofdredacteur
Jan Erik de Wildt, directeur uitgever