Artikelen door Redactie De Eerstelijns

PREM chronische zorg: wat de patiënt er zélf van vindt…

Hoe kunnen ketenzorgorganisaties ervaringen van patiënten met bijvoorbeeld diabetes, COPD of hart- en vaatziekten eenduidig meten? De PREM chronische zorg is een instrument dat bevalt, zo blijkt uit een pilot. De gebruiker ziet bijvoorbeeld welke onderdelen voor verbetering vatbaar zijn. Minder zorg in het ziekenhuis, meer bezoeken aan professionals in de eerste lijn. Die ontwikkeling […]

Gezondheidsbewuste professionals, gezondheidsbewuste inwoners

Twee vliegen in één klap: zorgprofessionals met een gezondere leefstijl én zorgprofessionals die daardoor beter in staat zijn patiënten aan te zetten tot beweging en zelfmanagement. Dat is het resultaat van het project ‘Gezond Werken’ bij Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra in Utrecht. “Dankzij de stappenteller kwam ik erachter dat ik onvoldoende bewoog tijdens werkdagen. Sindsdien […]

Regionalisering gaat individuele huisarts ontzorgen

De Landelijke Huisartsen Vereniging, het Nederlands Huisartsen Genootschap en InEen hebben een gedeelde visie op het belang van regionalisering in de eerstelijnsgezondheidszorg en de rol van de huisarts hierin. De drie directeuren hebben tijdens een gezamenlijke studiereis al mooie voorbeelden gezien, maar zeggen ook dat er nog veel moet gebeuren. In discussies over de eerstelijnszorg […]

Betere diabeteszorg, minder amputaties

Terwijl landelijk het aantal amputaties bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) tussen 2014 en 2017is gestegen met 51,3%, was dat in Zuidoost-Brabant slechts 1,3%. Het is een van de opmerkelijke uitkomsten van het verbeterproject Voetzorg binnen het zorgprogramma diabetes type 2 in Zuidoost-Brabant. 50 tot 80% van de amputaties bij patiënten met diabetes […]

Samen streven naar betere thuiszorg in de regio

Zelf indiceren en zorg toewijzen vraagt om behoorlijk stevige competenties in de thuiszorg. In Gelderland bundelden 120 wijkverpleegkundigen daarom hun krachten in de Vereniging Platform Wijkverpleegkundigen Achterhoek. Ze willen ervaringen uitwisselen, hun kennis vergroten en samen de thuiszorg in de regio verbeteren. Marieke Hakvoort-Reijers (32) heeft tien jaar ervaring als wijkverpleegkundige hbo-v. Verder is ze […]

Ketenzorg, hoe nu verder?

Persoonsgericht, integraal en verantwoordelijkheid. Dat worden de komende jaren de belangrijkste thema’s bij de verdere ontwikkeling van programmatische zorg, zo is de conclusie van de ongeveer tachtig uitgenodigde deelnemers aan de Invitational Conference ‘De ketenzorg voorbij’, georganiseerd door InEen op 11 februari in Soesterberg. In ruim tien jaar is de programmatische zorg voor chronische aandoeningen […]

Gevolgen Woudschoten Conferentie voor brede samenwerking eerste lijn.

De kernwaarden en -taken van de huisarts zijn kritisch tegen het licht gehouden tijdens de Woudschoten Conferentie op 21 januari. Twee kernwaarden vallen op: ‘medisch-generalistisch’ en ‘gezamenlijk’. InEen-voorzitter Martin Bontje en -vicevoorzitter Jan Frans Mutsaerts vertellen welke betekenis de uitkomsten hebben voor de brede, multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn. Het woord ‘medisch’ is toegevoegd […]