Artikelen door Redactie De Eerstelijns

Gezondheidsbewuste professionals, gezondheidsbewuste inwoners

Twee vliegen in één klap: zorgprofessionals met een gezondere leefstijl én zorgprofessionals die daardoor beter in staat zijn patiënten aan te zetten tot beweging en zelfmanagement. Dat is het resultaat van het project ‘Gezond Werken’ bij Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra in Utrecht. “Dankzij de stappenteller kwam ik erachter dat ik onvoldoende bewoog tijdens werkdagen. Sindsdien […]

Regionalisering gaat individuele huisarts ontzorgen

De Landelijke Huisartsen Vereniging, het Nederlands Huisartsen Genootschap en InEen hebben een gedeelde visie op het belang van regionalisering in de eerstelijnsgezondheidszorg en de rol van de huisarts hierin. De drie directeuren hebben tijdens een gezamenlijke studiereis al mooie voorbeelden gezien, maar zeggen ook dat er nog veel moet gebeuren. In discussies over de eerstelijnszorg […]

Manifest duurzame toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg

04 maart 2019 Herinrichting van het zorglandschap is hard nodig Tientallen zorgpartijen komen gezamenlijk tot 10 concrete maatregelen Brancheorganisatie ActiZ onderschrijft de noodzaak De financiële resultaten van algemene ziekenhuizen in Nederland dalen al jaren. De verpleeghuiszorg staat voor een enorme groeiopdracht. Knellende budgetten staan het sociaal domein in de weg. In de geestelijke gezondheidszorg groeien […]

Betekenisvolle communicatie dankzij Zorginformatie Bouwstenen

Er voltrekt zich een onzichtbare revolutie in de zorg, waarvan we straks allemaal de vruchten plukken. Die revolutie bevindt zich nog achter de ICT-systemen. Daar wordt gewerkt aan zorginhoudelijke standaarden die de basis vormen voor het verbinden van de verschillende zorgtoepassingen: de Zorginformatie Bouwstenen (ZiB’s). Deze gestandaardiseerde elementen van gegevens zorgen ervoor dat informatie eenduidig […]

De zorgvrijstelling onder druk

Op 21 december 2018 is nieuw beleid gepubliceerd rondom enkele subjectieve vrijstellingen in de vennootschapsbelasting. Ook de zogeheten zorgvrijstelling komt aan bod. In het besluit zorgvrijstelling vennootschapsbelasting is een aantal nieuwe beleidsstandpunten opgenomen, zijn bepaalde punten verduidelijkt en termen geactualiseerd. Kennispartner BDO licht de veranderingen toe. Een zorginstelling kan een beroep doen op de vrijstelling […]

Nationaal Preventieakkoord: van nazorg naar voorzorg

Het is er: het Nationaal Preventieakkoord. Meer dan 70 partijen uit zorg, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij zetten eind november 2018 hun handtekening. Samen zorgen voor een gezonder Nederland in 2040, dat is de ambitie. Jaarlijks sterven 35.000 Nederlanders door roken, overgewicht of probleemdrinken. Samen vormen ze de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. Het kost […]

POH-GGZ Jeugd in Midden-Brabant

Overal in Nederland ontstaan samenwerkingen tussen gemeenten en huisartsen rondom jeugdproblematiek, meestal in de vorm van een POH-GGZ Jeugd. De samenwerking wordt op verschillende manieren ingericht. Iedere vorm heeft voor- en nadelen. Ook landelijk is er nog geen eenduidig beleid. In Midden-Brabant ontwikkelde PRO-RCH in samenwerking met onder andere de gemeente Tilburg en zorgverzekeraar CZ […]

Toekomstbestendig bouwen en verbouwen in de eerste lijn

De behoefte aan meer betaalbare zorg, het langer thuis blijven wonen van ouderen, meer chronische zieken. Deze veranderingen vragen om een andere kijk op de praktijkvoering. De weg naar een nieuw gezondheidscentrum voor de eerste- en anderhalve lijn of uitbreiding van de bestaande praktijk, is een tijdrovend en complex traject, waarbij de duurzaamheid van de […]

O&I-contract sluit aan op regioplan

Een driejarig contract voor de O&I op basis van een regioplan. Ideeën hierover bestaan al langer, maar per 2019 is het daadwerkelijk geconcretiseerd. Zilveren Kruis heeft deze overeenkomst afgesloten met twee huisartsenorganisaties, namelijk Medicamus en Huisartsenzorg Drenthe. “Daarmee sluit de financiering aan op onze werkwijze”, stellen de directeuren tevreden vast. Het is natuurlijk niet toevallig […]