Artikelen door Redactie De Eerstelijns

Vitaal Vechtdal: regionaal netwerk zet bewoners aan tot betere leefstijl

Vitaal Vechtdal helpt bewoners gezonde keuzen te maken. Dit regionale netwerk van Overijsselse organisaties heeft onlangs een subsidie voor drie jaar gekregen van het ministerie van VWS. Het is een vergoeding voor een deel van de samenwerkingskosten om een gezonde leefstijl bij burgers te bevorderen. VWS wil met deze tegemoetkoming, de zogenoemde Preventiecoalitie, een structurele […]

Succesvolle samenwerking huisartsenzorg en generalistische basis-ggz

Adequate psychische hulpverlening in de huisartsenpraktijk. Relevante verwijzingen naar de generalistische basis-ggz (gb-ggz). Tevreden patiënten. Onderzoek door InEen bevestigt dat samenwerking tussen huisartsenzorg en gb-ggz lóónt. In een groeiend aantal regio’s hebben huisartsenzorg en gb-ggz elkaar weten te vinden in de afgelopen jaren. Het doel: een soepele samenwerking en overgang binnen de ggz-keten, zodat mensen […]

Patiëntgebonden bekostiging openbare apothekers

Een apotheker die zijn patiënt goed kent, over correcte en actuele informatie beschikt en goed ingebed is in het lokale netwerk, kan bijdragen aan het voorkomen van onnodige ziekenhuisopnames. Daarvoor is een patiëntgebonden bekostiging nodig waarvoor patiënten ingeschreven staan bij een huisapotheek, stelt Jan-Peter Heida, adviseur bij SiRM. Er is een fundamentele verandering nodig van […]

Manifest duurzame toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg

04 maart 2019 Herinrichting van het zorglandschap is hard nodig Tientallen zorgpartijen komen gezamenlijk tot 10 concrete maatregelen Brancheorganisatie ActiZ onderschrijft de noodzaak De financiële resultaten van algemene ziekenhuizen in Nederland dalen al jaren. De verpleeghuiszorg staat voor een enorme groeiopdracht. Knellende budgetten staan het sociaal domein in de weg. In de geestelijke gezondheidszorg groeien […]

Betekenisvolle communicatie dankzij Zorginformatie Bouwstenen

Er voltrekt zich een onzichtbare revolutie in de zorg, waarvan we straks allemaal de vruchten plukken. Die revolutie bevindt zich nog achter de ICT-systemen. Daar wordt gewerkt aan zorginhoudelijke standaarden die de basis vormen voor het verbinden van de verschillende zorgtoepassingen: de Zorginformatie Bouwstenen (ZiB’s). Deze gestandaardiseerde elementen van gegevens zorgen ervoor dat informatie eenduidig […]

De zorgvrijstelling onder druk

Op 21 december 2018 is nieuw beleid gepubliceerd rondom enkele subjectieve vrijstellingen in de vennootschapsbelasting. Ook de zogeheten zorgvrijstelling komt aan bod. In het besluit zorgvrijstelling vennootschapsbelasting is een aantal nieuwe beleidsstandpunten opgenomen, zijn bepaalde punten verduidelijkt en termen geactualiseerd. Kennispartner BDO licht de veranderingen toe. Een zorginstelling kan een beroep doen op de vrijstelling […]

Nationaal Preventieakkoord: van nazorg naar voorzorg

Het is er: het Nationaal Preventieakkoord. Meer dan 70 partijen uit zorg, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij zetten eind november 2018 hun handtekening. Samen zorgen voor een gezonder Nederland in 2040, dat is de ambitie. Jaarlijks sterven 35.000 Nederlanders door roken, overgewicht of probleemdrinken. Samen vormen ze de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. Het kost […]

POH-GGZ Jeugd in Midden-Brabant

Overal in Nederland ontstaan samenwerkingen tussen gemeenten en huisartsen rondom jeugdproblematiek, meestal in de vorm van een POH-GGZ Jeugd. De samenwerking wordt op verschillende manieren ingericht. Iedere vorm heeft voor- en nadelen. Ook landelijk is er nog geen eenduidig beleid. In Midden-Brabant ontwikkelde PRO-RCH in samenwerking met onder andere de gemeente Tilburg en zorgverzekeraar CZ […]

Toekomstbestendig bouwen en verbouwen in de eerste lijn

De behoefte aan meer betaalbare zorg, het langer thuis blijven wonen van ouderen, meer chronische zieken. Deze veranderingen vragen om een andere kijk op de praktijkvoering. De weg naar een nieuw gezondheidscentrum voor de eerste- en anderhalve lijn of uitbreiding van de bestaande praktijk, is een tijdrovend en complex traject, waarbij de duurzaamheid van de […]

O&I-contract sluit aan op regioplan

Een driejarig contract voor de O&I op basis van een regioplan. Ideeën hierover bestaan al langer, maar per 2019 is het daadwerkelijk geconcretiseerd. Zilveren Kruis heeft deze overeenkomst afgesloten met twee huisartsenorganisaties, namelijk Medicamus en Huisartsenzorg Drenthe. “Daarmee sluit de financiering aan op onze werkwijze”, stellen de directeuren tevreden vast. Het is natuurlijk niet toevallig […]