Artikelen door Marina koppenhagen

Huisartsen- actiecomité: Het Roer Moet Om vraagt om steun voor een oproep aan politiek en zorgsector: Kwetsbare patiënt dupe van falende regie

Haarlem, 12 juni 2019 – Doorverwijzing van kwetsbare patiënten door de huisarts naar andere zorgverleners raakt steeds verder verstopt door falende samenhang in de zorg. Vooral met kwetsbare ouderen, psychiatrische patiënten, chronisch zieken en jongeren met psychische problemen kan de huisarts vaak geen kant op. Hun complexe problemen vereisen een samenhangende aanpak van diverse zorgverleners. […]

Praktijkmanager met kijk op de wijk

Praktijkmanagers besparen tijd en ontzorgen de huisarts in de volle breedte. Oók bij taken in de wijk. Het resultaat van hun ondersteuning: een betere bedrijfsvoering en organisatie van de zorg en dus een lagere werkdruk. Zo zet Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland (HONK) praktijkmanagers in. De praktijkmanagers hebben een brede rol in de ondersteuning van de eerste lijn, […]

Seksueel geweld

Eén op de acht vrouwen en één op de 25 mannen wordt slachtoffer van seksueel geweld. Huisartsen kunnen vaak een grote rol spelen bij signalering, verwijzing naar acute opvang én zorg op de langere termijn, stelt Toine Lagro-Janssen, Hoofd Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden. “Vorig jaar hebben wij 86 slachtoffers van acuut seksueel acute […]

Samen sterk voor online inzagerecht patiënt

Iedere patiënt heeft vanaf 1 juli 2020 het recht online zijn of haar persoonlijke medische gegevens in te zien. Dit vraagt nogal wat van de huisarts. In de regio Rijnmond zet de ICT Huisartsenraad in op zoveel mogelijk samenwerking.   “Patiëntendossiers écht goed bijhouden is een ingewikkelde klus. Het is tijdrovend om dossiers van bestaande patiënten […]

Manon van Leeuwen ambassadeur huisartsen Green Deal

Ritjes met de auto, medicijnresten in het riool, producten voor eenmalig gebruik. De gezondheidszorg is er om goed te doen, maar geldt ook als een grote vervuiler. Huisartsenpraktijken en -organisaties evenzeer. Dat kan anders, vertelt Manon van Leeuwen. De directeur van Huisartsen Eemland, de regionale huisartsenorganisatie die de huisartsen in de regio Eemland faciliteert, werd […]

Alle acute zorgvragen naar één regionaal loket

Een regionaal loket dat alle acute zorgvragen ontvangt en beoordeelt en daarna de best passende zorgverlening inzet. Het zorgcoördinatiecentrum leidt tot de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op het juiste moment, op de juiste locatie. InEen en Ambulancezorg Nederland (AZN) ambiëren de start van minstens drie pilots volgend jaar.  Gezamenlijk optrekken om de druk […]

Komt een verwarde patiënt bij de huisartsenpost…

Lange wachttijden, weinig overleg, gebrek aan begrip voor elkaars werk: er valt veel te verbeteren in de samenwerking tussen Huisartsenposten (HAP’s) en de acute ggz. De Handreiking Samenwerking HAP en acute ggz, die sinds begin dit jaar beschikbaar is, heeft als doel dit te realiseren. Betere ggz-hulpverlening buiten kantoortijden, en betere samenwerking tussen HAP’s en […]

Uniek: POH-ggz-spoed

Als de POH-ggz een schot in de roos is binnen de huisartsenpraktijk overdag, waarom wordt dan buiten kantooruren niet soortgelijke zorgverlening geboden op de HAP? Volgens Inge Kramer en Jantinus Veenstra was dit een ‘missing link’. Daarom schreven de twee een zorgvernieuwingsplan. Zo tekenden ze drie jaar geleden voor een landelijke primeur: POH’s-ggz-spoed tijdens weekeinden […]

Standpunt InEen nieuwe inkoopbeleid zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars hebben hun inkoopbeleid voor 2020 bekendgemaakt. Wat valt op? Komen de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg terug in hun beleid? André Louwen, InEen-bestuurslid met de portefeuille bekostiging, belicht een aantal belangrijke kwesties. “We gaan graag met de zorgverzekeraars in gesprek over een gemeenschappelijke stip op de horizon.”  Louwen: “Wie de inkoopdocumenten van de […]

Wat anderen zeggen over Woudschoten…

De huisartsen hebben twee kerntaken benoemd tijdens de Woudschoten Conferentie. Ten eerste moeten ze zich blijven onderscheiden als medisch professional. Ten tweede willen ze als generalist veel betekenen voor de patiënt, maar moeten ze ook ruimte ervaren die te verwijzen. Hoe kijken anderen daartegen aan? Hieronder: één van de vijf reacties die De Eerstelijns optekende. […]