Vertrouwde adviseur en onafhankelijke accountant

BDO logo

Laatste updates:

Huisartsenbeurs 2016 - Vier concrete recepten voor rust

Een prachtig tweejarig evenement: de huisartsenbeurs. Dit jaar met als thema recept voor rust.

De publieke sector in een veranderende wereld

BDO Publieke Sector Congres 22 september.
Profiel

BDO Branchegroep Zorg: luisteren, meedenken en verder kijken

Als zorgaanbieder maakt u turbulente tijden mee waarin toenemende en complexer wordende wet- en regelgeving en bezuinigingen voor veel onzekerheid zorgen. De BDO Branchegroep Zorg (zie kader) is ervan overtuigd dat bedrijfsmatig(er) werken de enige manier is om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. En wij ondersteunen u daarbij.
Dit doen we door te luisteren, mee te denken en verder te kijken. Wat wij daar onder verstaan? Dat we service leveren en doorvragen. Dat onze oplossingen maatwerk en onze stukken helder en to the point zijn. Het betekent dat wij onze klanten niet vooraf bedachte oplossingsrichtingen bieden maar samen de beste route uitstippelen. 

De BDO Branchegroep doet geregeld onderzoek in de branche, bijvoorbeeld naar de financiële situatie van algemene ziekenhuizen. Ook ontwikkelen we tools die u ondersteunen bij het bedrijfsmatig(er) werken, zoals de BDO Verandercapaciteitsscan, de BDO Zorg Informatiebeveiligingsscan en het BDO Focusdashboard voor Zorgondernemers.

Focusdashboard voor zorgondernemers
De veranderingen in de zorg hebben effect op de hele branche. Daar kampen niet alleen grote instellingen en ziekenhuizen mee. Ook zelfstandige zorgondernemers en maatschappen, zoals huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten, hebben te maken met strengere regelgeving en teruglopende zorgvraag. Hoe kunt u de financiële gezondheid van uw praktijk in deze onzekere tijden in de gaten houden? En hoe zorgt u dat u tijdig de juiste maatregelen kunt nemen om het rendement te verbeteren? Inzicht in uw eigen prestaties is daarbij een van de eerste vereisten. Het BDO Focusdashboard voor zorgondernemers biedt precies dat.
Daarnaast maakt het BDO Focusdashboard inzichtelijk hoe een praktijk presteert ten opzichte van andere praktijken via een online benchmark. U kunt zo de prestaties van uw praktijk alert volgen. Daardoor kunt u sneller bijsturen wanneer nodig en maatregelen nemen om optimaal te kunnen blijven presteren.

Meer informatie over het BDO Focusdashboard
Bent u huisarts, tandarts of fysiotherapeut en wilt u meer weten over wat het BDO Focusdashboard voor u kan betekenen? Neem contact op met de BDO Branchegroep Zorg.

Onze specifieke kennis en kunde binnen de zorgsector bundelt BDO in de BDO Branchegroep Zorg. Deze branchegroep adviseert en ondersteunt diverse zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, privéklinieken, AWBZ-instellingen en eerstelijns zorgverleners, bij onder meer financiële, fiscale en organisatorische vraagstukken.

Nika Stegeman-Kruijt
Partner Belastingadvies Zorg (VPB)
Nika Stegeman is sinds januari 2010 werkzaam bij BDO. Daar is zij verantwoordelijk voor de Belastingadvies praktijk.
Nadat ze economie en recht aan de universiteit van Utrecht en fiscaalrecht aan de universiteit van Amsterdam heeft gestudeerd, heeft ze eerst ruime ervaring opgedaan bij PWC. De aandachtsgebieden van Nika liggen vooral in de fiscale dienstverlening aan grote (familie)bedrijven, alsmede in de zorg- en welzijnssector. Denk hierbij aan optimaliseren van de fiscaal/juridische structuur, samenwerkingsprocessen en financiën. Daarnaast is er affiniteit met internationale fiscale vragen en oplossingen. Nika is als fiscalist actief lid van de branchegroep Zorg van BDO. Daarnaast is zij ook actief lid van de vaktechnische vakgroep vennootschapsbelasting binnen BDO.

Wilma Visser-de Wit
Partner Accountancy
Wilma Visser is sinds januari 2003 werkzaam bij BDO in de controlepraktijk. Wilma is binnen de Branchegroep Zorg gespecialiseerd in de controle en advisering bij Eerstelijns zorg instellingen.
Door haar kritische en pragmatische instelling weet zij, samen met het controleteam, een meerwaarde uit de controle te halen. Zo voorziet zij u tijdig van heldere en praktische rapportages die u helpen bij het verder professionaliseren van uw organisatie. Wilma vervult werkzaamheden voor organisaties in uiteenlopende branches, maar is met name gespecialiseerd in controlewerkzaamheden voor bedrijven in de zorg.

Contact

Post adres: Postbus 10147, 7301 GC Apeldoorn
Telefoon: 088-2364803
Info: zorg@bdo.nl
Website: www.bdo.nl/zorg