Congres Slimme bedrijfsvoering

Deelnemers, sprekers en sponsors bedankt voor jullie bijdrage aan het mooie congres. Bij deze de presentaties en een sfeerimpressie van het congres Slimme Bedrijfsvoering op 29 en 30 november in Congrescentrum 1931.

Presentatie Anna van Poucke

Presentatie Jan Erik de Wildt

Presentatie Joep de Groot

Presentatie Peter Polderdijk

Presentatie Loek van Beurden

Presentatie Emy Smolders

Presentatie Makkie Metsemakers

Presentatie Jan Achterbergh

Presentatie ‘Arts en Zorg’ door Sylvia Mulder

Presentatie ‘Het Huisartsenteam’ door Jan Frans Mutsaerts 

Presentatie ‘PRO Praktijksteun’ door Rudolf Keijzer

Klik hier voor een sfeerimpressie van het Congres Slimme Bedrijfsvoering op 29 en 30 november 2018.

Seminar ‘Regionale samenwerking’ 8 november (vanaf 14.45 uur)

Een succes maken van de integrale zorg voor complexe patiënten. Wat is daarvoor nodig naast bestuurlijk commitment van de betrokken organisaties?

Betrokkenen zien de noodzaak van samenwerking. De wil en de inzet zijn er ook, maar dat is niet genoeg. Waarom komen we vaak niet verder? Wat is er nodig om het verschil te maken?

Tijdens dit seminar staat samenwerking in de regio centraal en geven sprekers antwoord op bovenstaande vragen.

Wij nodigen u graag uit voor het seminar van Portavita op donderdag 8 november 2018.

Sprekers zijn onder andere:

  • Ber Damen – vertelt over organisatie- en implementatievraagstukken vanuit zijn rol als ervaringsdeskundige.
  • Guy Schulpen – deelt zijn visie en ervaringen als medisch directeur van de zorggroep ZIO in de regio Zuid-Limburg.
  • Henk Adriaansen – arts klinisch chemicus en medisch leider van Trombosedienst Apeldoorn en Zutphen, houdt zijn verhaal over het inzichtelijk maken van het antistollingsdossier voor verschillende regionale ziekenhuizen.

Aanvang 14:45uur, ‘Buitenplaats Amerongen’, 18:00uur walking dinner.

Inschrijven: klik hier

Portavita

Portavita richt zich op het bevorderen van de gezondheid van mensen. Dit doen wij door het ondersteunen van zorgverleners en zorgconsumenten in de uitvoering van populatiemanagement, samenwerking en persoonsgerichte zorg. Portavita biedt zorgprogramma’s, een zelfmanagementmodule, diagnostiek op afstand en een geavanceerde data-analysetool middels haar Health Management Platform. (nl.portavita.com)

Regionale samenwerking in de praktijk

Goede en betaalbare zorg vraagt om samenwerking en om adequate ICT-ondersteuning. In diverse regio’s wordt al het nodige bereikt, zo bleek tijdens het seminar Regionale zorg op 6 oktober. Tegelijkertijd klonk de roep om meer regie. Eerstelijnspartijen zouden hier hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Versterking van de samenwerking moet een bijdrage leveren zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, zorg zoveel mogelijk in de eerste lijn ontvangen en na ziekenhuisopname snel kunnen terugkeren naar huis. “Een forse uitdaging voor de organisatie in de eerste lijn dus”, zei Jan Erik de Wildt, zorggroepmanager DOH en directeur van De Eerstelijns, tijdens het seminar.

Wie pakt de regie?

De filosofie van ketenzorg in de eerste lijn staat onder druk, stelde De Wildt. Sommigen zien het vooral als een stapeling van zorgprogramma’s, anderen vrezen dat zorgstandaarden tot standaardzorg leiden, wat geen recht doet aan de diversiteit van patiënten. En de zorgverzekeraars verzilveren het substitutie-effect onvoldoende. “Ze zijn onvoldoende in staat het geld uit de ziekenhuizen te halen”, stelde De Wildt. Over nieuwe financieringssystemen wordt nagedacht, maar dit neemt niet weg dat een knoop moet worden doorgehakt over de vraag welke partij in the lead moet zijn bij de verdere versterking van de regionale zorg. De Wildt ziet hiervoor twee scenario’s. Het eerste is de lijn die de afgelopen jaren is gevolgd, waarin de huisarts de regisseursfunctie vervult en de eerstelijnspartijen hun gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen. Het tweede scenario gaat uit van de stelling dat de eerste lijn zijn organisatiekracht niet waarmaakt en dat de organisatie dus beter bij de ziekenhuizen kan worden belegd. “Zij hebben de organisatiekracht wél en ze hebben de ICT”, zei De Wildt. “De huisartsen zouden onder hun regie kunnen gaan werken.” Maar hij liet er geen misverstand over bestaan dit een slecht plan te vinden.

Voorbeelden

Portavita belegde het seminar omdat het ook ziet dat de ontwikkeling van de eerste lijn op een kruispunt staat en dat versterking van de samenwerking nodig is. “Wij hebben de basisarchitectuur en zullen die aanzienlijk uitbouwen om daarin een belangrijke rol te spelen”, zei director sales Aloys Langemeyer. Wat volgde, waren drie bijdragen die duidelijk maakten hoe die rol eruit kan zien en hoe daarmee de eerste lijn daadwerkelijk kan worden versterkt.

Auteur: Frank van Wijck

Download het volledige artikel hier:

De publieke sector in een veranderende wereld

Veranderende verwachtingen in de maatschappij, bezuinigingen, aangepaste wet- en regelgeving, marktwerking en een terugtredende overheid: het zijn turbulente tijden voor organisaties in de publieke sector. Tijdens het BDO Publieke Sector Congres besteden we hier, tijdens plenaire sessies en workshops, uitgebreid aandacht aan.

Schrijf u nu in en kom op 22 september naar TivoliVredenburg voor een dag vol inzichten, inspiratie en het uitwisselen van ervaring met sectorgenoten.

Klik hier voor meer informatie over dit congres.

Bespreking brief Kwaliteit loont

Op uitnodiging van de Vaste Kamer commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Jan Erik de Wildt deelgenomen aan een bespreking over de brief Kwaliteit loont. In zijn 3 minuten presentatie heeft Jan Erik de Wildt de aandacht gevraagd voor substitutie en driedubbele ondernemersklem. Over beide onderwerpen staat een artikel in het mei nummer van De Eerstelijns. De inleidingen van alle aanwezigen, de vragen van de kamerleden en de reacties hier op van de deelnemers kunt u hieronder bekijken.

Filmpje uitkomstbekostiging

Verslag ronde tafelconferentie

NicTiZ

Bekijk hier de aftermovie van de TrendITion meetup

Eerstelijns gala 2014

In de sprookjesachtige ambiance van Het Spoorwegmuseum in Utrecht is het vierde Eerstelijns Gala gehouden. Een bijeenkomst om te netwerken en geïnspireerd te worden om de eerstelijnszorg te versterken en het fundament te laten zijn in ons zorgsysteem. Prof dr Gert Westert, directeur IQ Healthcare reflecteerde en prikkelde op basis van een internationale analyse de 140 deelnemers. Klik hier voor zijn presentatie.

De top 3 van de meest invloedrijke persoon in de eerstelijnszorg:

  1. Guy Schulpen
  2. Maarten Klomp
  3. Daan Dohmen

De jury (rapport), het publiek en de deelnemers onder elkaar kozen de top 3 uit de top101 in het jaar 2015. De prijzen werden uitgereikt door directeur generaal van VWS drs Bas van der Dungen. Ook D66 coryfee Pia Dijkstra was aanwezig op het gala om het belang van de politiek in de eerstelijnszorg te onderstrepen. Klik hier voor de volledige top 101.

De Achmea innovatie prijs is gewonnen door Service apotheek met een koppeling tussen labwaarden nierfunctie en antibiotica gebruik, waarmee de medicatie veiligheid toeneemt.

Na het welkom en het diner werd de bijeenkomst voortgezet in de sfeervolle Loods met roulette en disco. Klik hier voor een fotoimpressie van het volledige gala.

Achmea eerstelijns innovatieprijs

Na een voorselectie heeft de jury acht inzendingen geselecteerd. De diversiteit van de inzendingen voor de innovatieprijs is groot. Logopedisten, paramedici, huisartsen, farmacie, eerstelijns diagnostiek, zorggroep en gezondheidscentrum dingen mee naar de Achmea eerstelijns innovatieprijs. Een ding is duidelijk. De digitale innovatie zet door. Digitale communicatie en technische snufjes zetten de toon, maar ook de spirituele innovatie is aanwezig. Het publiek bepaalt de prijswinnaar. Tot 1 december 12.00 uur kan er gestemd worden via www.de-eerstelijns.nl – per e-mailadres kunt u slechts één keer stemmen. De kandidaat met de meeste unieke stemmen wint: de innovatieprijs wordt op 11 december tijdens het Eerstelijns gala uitgereikt.

Op wie stemt u? Klik op het onderstaande logo om naar het stemformulier te gaan

Achmea-Eerstelijns-Innovatieprijs

De online logopedie praktijk – TinyEYE Europe

TinyEYE Europe heeft grootse ambities als online logopedie praktijk. Via een online verbinding met een logopediste op afstand  wordt real-time interactief logopedie geleverd aan ouderen en kinderen in het comfort van hun eigen omgeving. De Online Logopedie Praktijk biedt een online oefenruimte die 24 uur per dag beschikbaar is voor kinderen, ouderen en chronisch zieken. Hierin kan met meer dan 200 serious games thuis  zelfstandig geoefend worden. De logopediste is dan ook via op maat gemaakte video opnames 24/7 beschikbaar.

Betere zorg voor en door een (vinger)prikje: point of care testing – Saltro

Point of care testing levert, met een simpele vingerprik, snel een betrouwbare diagnose waarmee de huisarts tijdens het consult de patiënt gerust kan stellen en/of het beleid kan bepalen. Het resultaat: aantoonbaar minder doorverwijzingen naar het ziekenhuis en een betere selectie van patiënten die een antibioticum nodig hebben.

De praktijkassistenten en huisartsen krijgen een training in het gebruik van de POCT. De kwaliteitsborging gebeurt digitaal, in de praktijk en op afstand. Deze innovatieve POCT-service is in samenwerking met huisartsen, praktijkassistenten en andere zorgverleners, ingericht. Saltro onderzoekt verder welke POCT-bepalingen de zorg voor de patiënt kunnen verbeteren.

saltro

Diensten voor patiënten via het online gezondheidscentrum – Gezondheidscentrum Maarssenbroek

Stichting GezondheidsCentra Maarssenbroek experimenteert al jaren met online diensten via een digitaal beveiligd patiëntenportaal MijnGCM voor de contacten met de huisarts, fysiotherapeut en apotheek. De actieve ondersteuning bij de implementatie werpt zijn vruchten af voor het gebruik van eAfspraak en eRecept. 15 % van de populatie maakt gebruik van het portaal en bekijkt regelmatig het eigen dossier! E-consultatie loopt daarbij achter. De dokters zijn met name enthousiast over de publicatie van labuitslagen ter vervanging van het telefonisch consult.

Health communicator: digitale tolk in de huisartsenpraktijk – Hans Nederhof, huisarts, Amsterdam

In de wachtkamer van huisarts Hans Nederhof, huisarts gevestigd in Amsterdam-Noord, kunnen anderstalige en laaggeletterde patiënten in de wachtkamer via een health communicator communiceren met de huisarts. De vragen komen direct in het medisch dossier en worden ook gebruikt in de behandelkamer.

 

De digitale dokter: huisarts heeft video-consult, herhaalmedicatie en inzage in medisch dossier – Vladan Ilic

Met een smartphone gegarandeerd van de huisarts 24 uur per dag. Dokter Vladan Ilic heeft video consulten, herhaalmedicatie beschikbaar, een lab uitslagen portaal en via een app in je eigen medisch dossier. Door moderne techniek is er meer tijd voor consulten in de praktijk, waarbij face tot face contacten nodig of wenselijk zijn.

Ilic kopie

Multidisciplinair Samenwerkings Model realiseert een Multidisciplinair virtueel gezondheidscentrum

Op basis van ICF, international classification of functioning, disability en health wordt een multidisciplinair zorgproces geïnitieerd, gecoördineerd en afgestemd. Binnen een elektronisch zorgdossier worden multidisciplinaire interventies vastgelegd, gezamenlijke behandelplannen opgesteld en besproken in MDO’s (multidisciplinaire overleggen) via beeldcontact. Het zelfmanagement van de patiënten wordt gestimuleerd door de mogelijkheid te participeren, ook aan een MDO.  Informatieoverdracht naar WMO consulent is na toestemming van de patient mogelijk. MSM wordt gebruikt binnen de gemeente Maasgouw en binnen Parkinsonnet Roermond.

MSM

Positieve gezondheid in plaats van ziekte: omdenken naar kansen en mogelijkheden – Syntein

Regionale innovatie in zijn zuiverste vorm. Zorgt voor opschudding in de gezondheidszorg. De transformatie van ziekte naar gezondheid. Met onder andere actieve participatie van burgers, patiënten, hulp- en zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars een cultuuromslag maken. Af van de regeldruk, maar vooral doen wat goed is om te doen. Positieve gezondheid is een gezamenlijk uitgangspunt en zorgt voor het omdenken van beperkingen naar kansen en mogelijkheden. Het boek ‘Gezond Centraal’ beschrijft deze transformaties, de regio doet het. #syntein is initiatiefnemer, verbinder en organisator.

syntein2

Veilig(er) geneesmiddelengebruik: gezamenlijke focus van apotheker en huisarts op nierfunctiecontrole – Service Apotheek

Mosadex-dochters Service Apotheek en NControl werken samen aan een veiliger geneesmiddelgebruik bij een verminderde nierfunctie. Bij een recept voor antibiotica verschijnt een pop-up op het beeldscherm die wijst op een mogelijk ontbrekende, verminderde of onbekende nierfunctiewaarde. Levert navraag bij huisarts of laboratorium niets op? Dan wordt in de apotheek binnen 30 seconden de nierfunctiewaarde bepaald. De medicatiebewaking is daardoor weer compleet en de patiënt krijgt de medicatie (indien nodig aangepast) direct mee naar huis. Controle kan worden uitgebreid op alle overige geneesmiddelen waarbij de nierfunctiewaarde van belang is.
Service apotheek1

Eerstelijns gala

Publieksstemming Eerstelijns verkiezing 2014

De verkiezing van de meest invloedrijke persoon in de eerstelijnszorg is gestart! Met een nieuwe opzet door de inzet van een onafhankelijke jury die bestaat uit Robbert Huijsman, Dinny de Bakker, Aldien Poll en Marc Bruijnzeels. De meest invloedrijke persoon uit de eerstelijnszorg wordt bekend gemaakt op het Eerstelijns gala op 11 december in het Spoorwegmuseum Utrecht. Deze prijs werd afgelopen jaren gewonnen door Jos de Blok van Buurtzorg (2011), Jan Frans Mutsaerts van Het Huisartsenteam (2012) en Anoeska Mosterdijk van VWS (2013).

Tot 25 oktober konden personen worden voorgedragen via info@de-eerstelijns.nl. Op 1 november heeft de jury de top101 vastgesteld, met een evenredige verdeling over de categorieën eerstelijns organisaties, zorgverzekeraars, koepelorganisaties, bedrijfsleven, wetenschap, en overheid/burger/patiënt.

Van 1 november tot 30 november kunt u stemmen via internet: de uitkomst van de publieksstemming telt voor 25 % mee in de einduitslag.

Daarnaast krijgen alle genomineerden uit de top101 de uitnodiging om hun persoonlijke top-5 aan te leveren: de uitkomst telt voor 25% mee in de einduitslag. De jury deelt de top101 in: de uitkomst telt mee voor 50% in de einduitslag. Op het Eerstelijns Gala in het Spoorwegmuseum in Utrecht op 11 december 2014 wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt en vervolgens op www.de-eerstelijns.nl gepubliceerd.

 

Wie is volgens u de meest invloedrijke persoon in de eerstelijnszorg?

Stem eerstelijns verkiezing

 

 

Verkiezing van de meest invloedrijke persoon in de eerstelijnszorg is gestart

Met een nieuwe opzet door de inzet van een onafhankelijke jury die bestaat uit Robbert Huijsman, Dinny de Bakker, Aldien Poll en Marc Bruijnzeels. De meest invloedrijke persoon uit de eerstelijnszorg wordt bekend gemaakt op het Eerstelijns gala 11 december Spoorwegmuseum in Utrecht. Deze prijs werd afgelopen jaren gewonnen door Jos de Blok Buurtzorg (2011), Jan Frans Mutsaerts van Het Huisartsenteam (2012) en Anoeska Mosterdijk van VWS (2014).

De Eerstelijns komt met een eerste overzicht van invloedrijke eerstelijns bestuurders, managers en zorgprofessionals. Mist u een invloedrijk persoon op deze lijst? Wie moet er volgens u absoluut in de top 101 eerstelijns bestuurders? Laat weten welke collega, leidinggevende of bekende u mist via info@de-eerstelijns.nl.

Bekijk hier het overzicht van kanshebbers om in de top101 te komen.

Reactie op anonieme brief

De redactie van De Eerstelijns is door zorgverzekeraars aangesproken op de anonieme brief op de website. In het kader van hoor en wederhoor plaatsen wij deze reactie. 

Ten eerste vindt men dat het niet van lef getuigt om anoniem een brief te zenden. Zorgverzekeraars roepen op tot een constructieve dialoog.
Ten tweede worden alle zorgverzekeraars over een kam geschoren, terwijl het maar de vraag is of dit terecht is.
Ten derde hebben zorgverzekeraars met zorgaanbieders al contracten gesloten en die worden door de brief in diskrediet gebracht.
De redactie heeft daarom gemeend om deze redenen eveneens naar buiten te brengen.

De redactie van De Eerstelijns