Wat mag een cardioloog per maand kosten?

Ergens in de komende maanden kunnen Amerikaanse consumenten bij amazon.com, of misschien wel gewoon bij de overal aanwezige Wallgreens of Rite Aid apotheek, een hulpstuk met bijbehorende app kopen dat van hun smartphone een ECG-apparaat maakt. Begin februari kreeg het bedrijf AliveCor toestemming van de Food and Drug Administration (FDA) om het apparaat over the counter, dus zonder recept, te mogen verkopen. Talloze deskundigen zien de goedkeuring van de strenge waakhond FDA als een signaal voor een nieuwe golf medische apparatuur die direct op de consumentenmarkt is gericht.

Die aankondiging maakte heel wat los op medische blogs in de VS. De discussie ging niet zo zeer om het apparaat en de app, maar veel meer over de optionele service die AliveCor optioneel meelevert. Die heet Alive- Insights, en het is in feite een abonnement op een online 24-uurs service waarbij experts je ECG beoordelen en je een rapport toesturen.

Er woedt inmiddels ook een discussie over de aansprakelijkheid van AliveCor (of de eigen arts) wanneer de consument een serieus hartprobleem heeft. “Hoe zit dat precies wanneer die AliveCor dienst je pas na 24 uur meldt dat je een levensbedreigend hartprobleem hebt”, vraagt een Nederlandse hartspecialist zich af. Hij is op voorhand niet direct positief: “We worden weer gebombardeerd met gegevens waar we niet om hebben gevraagd, het merendeel is ruis.” Ook hij wijst op de beperkingen van éénkanaals ECG. Maar ondanks de genoemde tegenwerpingen lijkt de beschikbaarheid van de AliveCor dienstverlening, dus zonder recept van de dokter, een duidelijke stap op weg naar een toenemende beschikbaarheid van geavanceerde medische apparatuur voor de consument. Die zal uiteindelijk dan ook beslissen over het succes van dit soort producten.

Download het volledige artikel hier:

 

 

Kwaliteitsprikkels voor ketenzorg gewenst

Het ontbreekt aan concrete afspraken tussen de eerste en tweede lijn over inhoudelijke samenwerking en substitutie, stelt hoogleraar Maureen Rutten in De Eerstelijns. Een te sombere conclusie, volgens InEen. Verdienen zorgprogramma’s voor chronisch zieken het predikaat integrale zorg? Niet zolang de tweede lijn grotendeels buiten de contractering valt en concrete inhoudelijke afspraken over samenwerking met de eerste lijn ontbreken. Daar wringt de schoen, zegt hoogleraar Maureen Rutten. Is een bonus voor kwaliteit de oplossing? 

Ketenzorg levert op korte termijn nog amper besparingen op. Dat komt niet alleen doordat de besparingen door het voorkomen van complicaties vaak pas op langere termijn zichtbaar worden, maar ook door averechtse prikkels voor zorgverleners. Goede afspraken kunnen dit voorkomen. Dat stelde Maureen Rutten, hoogleraar Economische Evaluatie van Zorginnovaties voor Chronisch Zieken bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in 2012 in haar oratie. We zijn bijna twee jaar verder. Hoe staat het er nu mee?

Download het volledige artikel hier:

Ook ondersteuning bij thuis overlijden

Zorg in de laatste levensfase omvat niet alleen zorg in een hospice, maar ook zorg die vanuit een hospice wordt ondersteund in de keten van eerstelijnszorg. Dat vindt huisarts Toosje Valkenburg, verbonden aan hospice Demeter in De Bilt.

Haar mening: het huisarts als regisseur, met praktijkondersteuner en het hospice op de achtergrond, werkt goed. Toosje Valkenburg herinnert het zich nog goed: een jonge man met een gemetaseerd melanoom, een alcohol probleem en huwelijksproblemen werd tijdelijk opgenomen in het hospice, zodat het gezin op adem kon komen. Met goede ondersteuning kon hij weer naar huis en zijn relatie verbeterde. Zijn vrouw kon niet stoppen met werken en op de twee dagen dat zij werkte, kwam hij naar het hospice en kreeg daar dagbesteding. Zijn toestand verslechterde en hij is thuis overleden, zonder conflicten. Ik ben er trots op hoe we dit samen als team hebben gedaan’, vertelt ze.

Dit voorbeeld illustreert hoe optimale zorg er volgens haar in de laatste levensfase uit zou moeten zien. ‘We bieden de zorg, nabijheid en veiligheid thuis met huisarts en thuiszorg, en met ondersteuning van het hospice. Dat kan alleen als zorgverleners dat samen goed organiseren en elkaar weten te vinden.’

Download het volledige artikel hier:

 

 

‘Ons hart klopt sneller van zorgverlening’

Wat wordt de plaats van farmaceutische zorg in de geïntegreerde eerste lijn? VWS ontwikkelt met betrokkenen een toekomstvisie, maar zorgverleners weten de oplossing eigenlijk al: in elke wijk een multidisciplinaire samenwerking tussen apotheker, huisarts en wijkverpleegkundigen.

‘Hoewel we een periode met verliezen achter de rug hebben, is iedereen het erover eens dat een complete apotheek in de wijk behouden moet blijven. Dicht bij de huisarts, zodat zorg in samenhang kan worden gegeven. Het moeten geen uitgifteposten worden.’ Marijke ’t Hart, Christel Groot Zevert en Anke van der Salm zijn bijeen gekomen in de spreekkamer van Apotheek Floriande in het gelijknamige gezondheidscentrum in Hoofddorp. Marijke is bestuurder van de gezondheidscentra Haarlemmermeer, Christel is de beherend apotheker in Floriande en Anke beheert de DagNacht Apotheek in Alphen aan den Rijn.

Download het volledige artikel hier:

PELGRIM: ‘Regie ligt bij het veld’

PELGRIM, een intrigerende afkorting die staat voor het veel prozaïscher Populatiemanagement Eerstelijns Gezondheidszorg Regio Arnhem in Model. Een pelgrim is op weg, vaak samen met anderen. Net zoals de Zorggroep Arnhem en zorgverzekeraar Menzis, die het initiatief voor de proeftuin populatiemanagement Arnhem hebben genomen. ‘Bij alles wat we doen, staat centraal dat de besparingen die worden gerealiseerd steeds voortkomen uit kwaliteitsverbeteringen’, zegt Richard Linders.

Linders is drie dagen per week huisarts, leidt toekomstige collega’s op en is twee dagen per week – via Archiatros – medisch directeur van de Zorggroep Arnhem. ‘Met de ongeveer tweehonderd huisartsen die zich in de zorggroep hebben verenigd, zijn we indertijd begonnen met de DBC Diabetes, gevolgd door COPD en CVRM. Een half jaar geleden werd het moment bereikt dat we onze organisatie robuust genoeg vonden om in te zetten op meerjarige afspraken met zorgverzekeraar Menzis.

Download het volledige artikel hier:

Ondernemen? Ons een zorg

Ondernemen moet zorgverleners in de eerste lijn wel degelijk een zorg zijn. Goede en geïntegreerde zorg leveren lukt alleen als de praktijk goed op orde is. ‘Dat niet alleen: je moet scherp voor ogen hebben waar je voor staat en hoe je dat bereikt, en erin slagen je visie en strategie op een professionele manier uit te dragen. Dat vergt soms tovenaarskunst’, betoogt Femke Gronheid, bestuurder van ZorgImpuls. Deze ROS, met als werkgebied de Rotterdamse regio, staat de eerstelijns zorgprofessionals met raad en daad bij.

Femke Gronheid realiseert zich goed dat er veel op zorgverleners in de eerste lijn afkomt. ‘Het is een complexe sector. Complexer dan veel andere sectoren om in te ondernemen, omdat het meer is dan een kwestie van aanbod en afname. Je hebt naast de relatie met de patiënt te maken met medisch ethische belangen en stakeholders als zorgverzekeraars en overheid. Maar als je als zorgondernemer weet wat je wilt, is veel mogelijk.

Download het volledige artikel hier: