Positieve Gezondheid stimuleert domeinoverstijgende samenwerking in Meppel

Positieve Gezondheid is een van de belangrijkste pijlers van gezondheidszorg in de toekomst. Vanuit die overtuiging realiseerde huisarts Carola Penninx met drie collega huisartsen, een fysiotherapeut en een apotheker een multidisciplinair gezondheidscentrum in Meppel. “Het geeft ons een ingang om op een andere manier met zorg bezig te zijn”, vertelt ze enthousiast.

Het initiatief voor een nieuw gezondheidscentrum in Meppel ontstond vier jaar geleden. Na een college transitiekunde van Jan Rotmans zochten de initiatiefnemers contact met Machteld Huber. Vervolgens trokken ze zich letterlijk terug op de hei om te brainstormen over gezondheidszorg in de toekomst en de uitgangspunten van hun nieuwe multidisciplinaire gezondheidscentrum. “Het aantal ouderen en mensen met chronische ziekten neemt toe en er komt steeds meer zorg naar de eerste lijn”, constateert Penninx. “Het vak van huisarts wordt hierdoor breder. We krijgen meer taken waarvoor we buiten ons eigen domein moeten treden en moeten samenwerken met welzijn en preventie. Positieve Gezondheid verbindt de domeinen en biedt mij als dokter een ingang om breed naar mensen te kijken.”

Letterlijke integratie

Een voormalige bouwmarkt bleek de ideale ruimte om de geïntegreerde zorg voor ‘de mens als geheel’ vorm te geven. Penninx: “Om invulling te geven aan Positieve Gezondheid moeten de eerste lijn, maatschappelijk werk en welzijn echt samenwerken. Dankzij de grote oppervlakte van ons pand konden we de disciplines allemaal op de begane grond huisvesten, rondom een plein waar we elkaar tegenkomen.”

Regie bij de patiënt

Het mooie van Positieve Gezondheid is dat je de regie teruglegt bij de mensen zelf, vindt Penninx. “Ik kan als dokter wel vinden dat iemand meer moet bewegen, maar waar wil hij of zij zelf mee aan de slag? Dat ontdek je wanneer je gebruikmaakt van het spinnenweb voor Positieve Gezondheid. De oplossing ligt vaak op maatschappelijk vlak. Aan chronische artritis kun je niet zoveel doen, maar de beleving van pijn kan positief beïnvloed worden wanneer iemand afleiding zoekt bij welzijnsactiviteiten in de buurt.”

Verbindingen

De samenwerking met andere zorgverleners en domeinen heeft een impuls gekregen door de nieuwe aanpak. “Er zijn 120 professionals verbonden aan het centrum en iedereen is er enthousiast mee aan de slag. Binnenkort komen we weer een avond bij elkaar om Positieve Gezondheid in workshops verder uit te diepen. Dat levert enorm veel inzichten en verbindingen op, bijvoorbeeld met initiatieven gericht op beweging, de ouderenpoli, de stresspoli, verloskundige zorg, de ADHD-poli. Deze aanpak zorgt ervoor dat we geïntegreerd blijven samenwerken en niet terugvallen in ons eigen kunstje.”

Auteur: Margriet van Lingen

Download het volledige artikel hier:

Een goedwerkend zorgsysteem voor iedereen

Proactieve zorg waar gezondheid en vitaliteit voorop staat. Gezonde en gelukkige burgers die met de juiste aandacht geholpen worden. Gezondheidsgegevens 24/7 beschikbaar voor iedereen. Geen utopie maar een realistische weergave van ons toekomstige zorgklimaat, als het aan The Care Society ligt.

The Care Society gelooft in een digitaal zorglandschap waarin zorgverleners zonder obstakels kennis en gegevens uitwisselen en de burger inzicht heeft in zijn eigen gezondheid. Niet gebonden aan een leverancier, product of technologie en daardoor flexibel in het bedenken en samenbrengen van IT-oplossingen, bouwt The Care Society samen met  zorgorganisaties en burgers een goed werkend zorgsysteem. Zo kan de beste zorg worden verleend en krijgt de burger toegang tot zijn eigen zorgdossier.

Ruud Beuman en Danny van Neer zijn de initiatiefnemers van The Care Society. “Ons ideaal is dat de zorg proactiever wordt en gezondheid en vitaliteit voorop staat. Dit leidt tot gezonde en gelukkige burgers, die met de juiste aandacht geholpen worden”, aldus Beuman.

Toegankelijke gezondheidszorg

Volgens The Care Society biedt de huidige technologie volop mogelijkheden om de gezondheidszorg te vernieuwen. “Wekelijks bezoeken wij zorgdirecteuren en huisartsen door heel Nederland”, vertelt Van Neer . “Wij spreken vertegenwoordigers van samenwerkingsinitiatieven, directeuren van thuiszorgorganisaties en vinden gehoor bij gemeenten en het ministerie. Wij kunnen echt het verschil maken door zorgverleners te voorzien van de juiste en actuele informatie van een patiënt. Hiermee kan het beste behandelplan worden opgesteld waardoor de efficiëntie toeneemt, de druk op de zorgverlener afneemt en de kwaliteit van zorg voor de patiënt stijgt.”

The Care Society begeleidt de zorg in Nederland in het proces naar zo’n goedwerkend zorgsysteem. Zij onderzoeken samen met zorgregio’s welke IT er al is, voor welke processen en wat gestandaardiseerd of verbeterd kan worden. Vervolgens onderzoeken zij welke connecties te maken zijn tussen verschillende systemen en beschikbare data, met aandacht voor veilig dataverkeer en privacy.

Auteur: Yvonne Hendrix

Download het volledige artikel hier:

Concurreren met de digitale dokter

Eind april introduceerde Huisartsencoöperatie Deventer en Omstreken de zelf ontwikkelde patiëntenapp Dokter Dichtbij, die gekoppeld is met het patiëntenportaal MijnGezondheid.net. De 180.000 patiënten in de regio hebben nu makkelijker toegang tot huisartsenzorg: 24 uur per dag, zeven dagen per week en waar ze ook zijn. Manager ketenzorg & innovatie Lidwien Kruijswijk Jansen vertelt wat daaraan voorafging.

De maatschappij verandert, patiënten veranderen, wat betekent dat voor onze service en dienstverlening? Met die vraag ging Huisartsencoöperatie Deventer en Omstreken (HCDO) aan de slag, verduidelijkt Lidwien Kruijswijk Jansen. “Hoe dicht staan we als huisartsen bijvoorbeeld bij onze patiënten en op welke punten kunnen we verbeteren?”

De service en bereikbaarheid moet omhoog, was de conclusie. Het patiëntenportaal MijnGezondheid.net van PharmaPartners werd op dat moment door slechts tien procent van de huisartsenpraktijken in de regio gebruikt. “En er werd weinig campagne voor gevoerd. Huisartsen gaven aan dat het best een stap is voor patiënten om achter de pc te gaan zitten en in te loggen. Met de app maken we dat makkelijker. Bovendien is het een mooie stap naar het invullen van de wettelijke verplichting om vanaf 2020 het dossier elektronisch beschikbaar te stellen aan patiënten. Via MijnGezondheid.net kunnen we de actuele episodes, het medicatie-overzicht en labwaarden al delen.”

Overal en altijd

Het idee voor de app is uitgewerkt met een afvaardiging van de ICT-commissie. Vervolgens zijn de makers van de MijnDokter app benaderd voor de realisatie. Kruijswijk Jansen: “PharmaPartners was betrokken voor de koppeling met het patiëntenportaal. De eerste versie van de app is sinds eind april beschikbaar. Patiënten kunnen daarmee 24 uur per dag een afspraak maken met de huisarts, assistent of praktijkondersteuner, een herhaalrecept aanvragen of een e-consult indienen. Dat loopt via MijnGezondheid.net. Het voordeel is dat er voor het maken van een afspraak niet hoeft worden ingelogd en dat je het altijd en overal via je telefoon of tablet kunt doen.”

Verminderen werkdruk

Het verbeteren van de service en het binden van patiënten. Dat zijn de hoofddoelen van de inzet van e-health. Verlicht het daarnaast ook de werkdruk in de dag- en ANW-zorg? “Het is lastig om daar nu al antwoord op te geven. Voor de dagpraktijk leidt de app op termijn hopelijk tot minder telefoon voor de assistente. De app is niet ontwikkeld om de werkdruk voor de ANW-zorg weg te nemen. Wel is er een doorschakeling naar ‘Moet ik naar de dokter?’. Of dat resulteert in het verminderen van werkdruk is de vraag.”

Auteur: Margriet van Lingen

Download het volledige artikel hier: