Waardegedreven zorg in de praktijk

Als de patiënt de maatstaf is voor waardegedreven zorg, zou die ook het uitgangspunt moeten zijn voor het meten van het succes ervan. Dat is kortweg waar het om gaat bij het in kaart brengen van de patient journey. Qualizorg en PharmaPartners werken samen om huisartsen en huisartsorganisaties te ondersteunen bij het toevoegen van waarde voor patiënten en het inzichtelijk maken van het resultaat daarvan. 

“Er zijn verschillende interpretaties van waardegedreven zorg. Als je het plat slaat gaat het om de vraag wat de waarde van geleverde zorg is voor een patiënt”, legt Rutger van Zuidam, directeur van Qualizorg uit. “En dat verschilt van patiënt tot patiënt. De ene zorgorganisatie neemt Triple Aim als uitgangspunt, de ander steekt in op value-based healthcare. Vanuit Qualizorg proberen we het resultaat daarvan aan de kant van de patiënt transparant te maken. Dat lukt het beste als je de patiënt verschillende keren op zijn pad door de zorg kort vraagt naar de ervaren uitkomsten. Als je de patient journey in kaart brengt dus.”

Op dit moment worden de uitkomsten van geleverde zorg meestal per silo bekeken. Van Zuidam: “De zorgdiscipline of het zorgpad staat centraal, terwijl de ervaring en uitkomsten van de zorg worden bepaald door de totale route die de zorgconsument aflegt. Als je de patiënt als uitgangspunt neemt voor het verzamelen van uitkomsten op het gebied van gezondheid, ervaren kwaliteit en kosten, krijg je een beeld van de effectiviteit van die hele ‘ketting’ van zorg.”

Samen waarde creëren

De omslag naar het verzamelen van outcome op basis van de patient journey stimuleert Qualizorg door met zorgorganisaties ervaring op te doen, maar ook door samenwerking te zoeken met partijen zoals PharmaPartners. Van Zuidam: “In het huisartsinformatiesysteem Medicom wordt bijvoorbeeld vastgelegd wanneer een patiënt langskomt en hoe het met hem of haar is. Dat zijn de triggers op basis waarvan we vanuit Qualizorg de patiëntbeleving kunnen gaan meten.”

“Medicom helpt huisartsenpraktijken bovendien bij het creëren van een beter ervaren kwaliteit van zorg en betere uitkomsten”, vult Suzanne van Aarle, manager sales & marketing bij PharmaPartners Huisartsenzorg aan. “Dat doen we door goede informatie-uitwisseling met andere partijen tot stand te brengen, zodat zorg op de juiste plek ondersteund wordt met volledige informatie. Daarnaast ontwikkelen we in nauwe samenwerking met huisartsen en zorggroepen functionaliteit om goed invulling te kunnen geven aan multidisciplinaire, persoonsgerichte zorg.”

Rutger van Zuidam: “PharmaPartners Huisartsenzorg en Qualizorg hebben veel dezelfde klanten. Als grote systeempartijen in de zorg hebben we de verantwoordelijkheid om te verbinden en een holistisch beeld van de patiënt en de uitkomsten van zorg tot stand te brengen.”

Auteur: Margriet van Lingen

Download het volledige artikel hier:

Qualizorg neemt ROM-activiteiten over van Reflectum

Deventer – 26 oktober 2016. Qualizorg neemt de Routine Outcome Monitoring (ROM)-activiteiten in de GGZ over van Reflectum. Hierdoor verstevigt Qualizorg zijn positie als marktleider in kwaliteitsmetingen in de zorg, en kan Qualizorg de dienstverlening aan klanten van Reflectum verder uit­brei­den en professionaliseren.

Reflectum heeft een vooraanstaande positie in de generalistische basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ (psychologen en psychotherapeuten) met het meten van Routine Outcome Monitoring (ROM). Door cliënten continu met deze toepassing te monitoren, krijgen de behandelaar en de cliënt inzicht in de voortgang van de behandeling.

“De ROM-activiteiten van Reflectum vormen een waardevolle aanvulling op onze kernactiviteit: het inzichtelijk maken van kwaliteit in de zorg,” zegt Rutger van Zuidam, oprichter en directeur van Qualizorg. “We zijn al heel bekend bij veel andere (eerstelijns) zorgverleners, zoals huisartsen, fysiotherapeuten en andere paramedici en apothekers.” Inmiddels maken meer dan 7300 zorgorganisaties inten­­sief gebruik van de onderzoekstoepassingen van Qualizorg.

Van Zuidam vindt de GGZ-markt vooral interessant omdat deze therapeuten voor­­op lopen in de toepassing van ROM tijdens de behandeling. “De psychologen en psychotherapeuten hebben inmiddels overtuigend laten zien dat het ROM-men een verbetering van de uitkomstresultaten teweeg brengt,” zegt Van Zuidam. “Bovendien kan deze beroepsgroep nu ook aan anderen laten zien dat zij daadwerkelijk goede resultaten boekt.” Recent onderzoek van de Universiteit Leiden toont aan dat de GGZ-behandelingen van vrij gevestigde psychologen en psychotherapeuten zeer effectief zijn.

Krachtenbundeling

Arjan van der Weijde, oprichter en CEO van Reflectum, is toegetreden tot Qualizorg. Hij begeleidt de overgang van Reflectum, en richt zich verder op Business Development van Qualizorg. “We werken al lang samen met Qualizorg, en met deze stap verhogen we de kwaliteit van de dienst­verlening. We kunnen onze klan­ten een breder portfolio aanbieden op het gebied van screening, diagnostiek, ROM, meten van kwaliteit van leven, eigen regie en cliënttevredenheid,” zegt van der Weijde. Hij voorziet dan ook een verdere groei van het ROM-men in de GGZ-markt. “Alle partners in de keten hebben actief bijgedragen aan deze samen­wer­king. Gebruikers, techniek-leveranciers en uitgevers van vragenlijsten staan achter deze bundeling van krachten binnen Qualizorg.”

De huidige eigenaar van Reflectum, eHealthCompany, richt zich op haar rol als netwerk-organisatie in de zorg. eHealthCompany brengt concrete producten voor cliënt, familie en professional naar de markt. Met de overdracht van Reflectum geeft eHealthCompany invulling aan haar eigen strategie door de daadwer­kelijke ontwikkeling, levering en ondersteuning van de oplossing aan haar part­ner over te laten.

Over Reflectum

Reflectum B.V. gelooft in de kracht van feedback voor het verbeteren van kwaliteit, transparantie en consumentenbelangen in de gezondheidszorg. Reflectum is daarom al sinds 2007 actief met implementaties en advies op het gebied van ROM (Routine Outcome Monitoring) binnen de GGZ. Reflectum maakt daarbij gebruik van Quest Manager van Vital Health Software als generiek basis platform voor een goede en betrouwbare ROM implementatie. Reflectum B.V. is gevestigd te Rotterdam en een volle dochter van eHealthCompany B.V.

Over Qualizorg

Het in Deventer gevestigde Qualizorg B.V. is gespecialiseerd in het verzamelen, beheren en inzichtelijk maken van kwaliteitsindicatoren in de gezondheidszorg.
De data-organisatie gelooft in transparantie en omarmt het Triple Aim-concept: een gezondere populatie, met minder kosten en een hogere kwaliteit van zorg. Qualizorg is marktleider in Nederland en beheert databases (TTP), biedt geavanceerde maatwerkprojecten en is de partij achter de toonaangevende dataver­za­meling en analysetool Qualiview. Qualizorg is ISO-gecertificeerd en CIIO-geaccre­diteerd.

Qualizorg verzorgt workshop ‘Benut de feedback van uw patiënt’ op VvAA congres

Qualizorg geeft een workshop op het VVAA congres ‘Bij uw patiënt op spreekuur’ op 9 september. Het congres staat in het teken van een positieve nieuwe kijk op gezondheid waarin de patiëntbeleving centraal staat. Er worden verrassende ideeën gepresenteerd en handvatten geboden om de zorg doelmatiger en mensgerichter te maken. De visie van Qualizorg sluit hier naadloos bij aan: patiëntervaring en waarde voor de patiënt moet centraal. In de workshop van Qualizorg komt de rol van klantbeleving in Value Based Healthcare aan bod en we geven tips voor het benutten van patiëntenfeedback. 

Congres over positieve gezondheid, mensgerichte zorg en zelfmanagement

Op het VvAA congres staat de patiënt de hele dag centraal. Voor de zorg van morgen moet er niet meer alleen naar de aandoening of ziekte worden gekeken, maar naar gezondheid in de breedste zin van het woord en waarde voor de patiënt. Er moet iets veranderen, anders staat een maatschappelijke crisis voor de deur. Op het congres worden nieuwe oplossingen voor de zorg verkend, op basis van de Triple Aim uitgangspunten uitkomst, kosten en beleving. Vanuit zijn rol als afhankelijke zorgvrager moet de patiënt zelf regie kunnen voeren en keuzemogelijkheden krijgen. Patiëntervaringsonderzoek speelt daar een belangrijke rol bij. VvAA heeft daarom Qualizorg uitgenodigd om nadere toelichting te bieden.

Workshop ‘Benut de feedback van uw patiënt’

Tijdens de workshop ‘Benut de feedback van uw patiënt’ neemt Qualizorg u mee in de mogelijkheden van patiëntervaringsonderzoek. We laten zien hoe een zorgorganisatie met de continue verzameling van patiëntfeedback kan starten en vervolgens de resultaten toepast. Lukt het om de dialoog aan te gaan met de klant en leidt dit echt tot veranderingen? Hoe representatief is de data en kan dit worden vertaald in beleid? Daarnaast informeren we over de ontwikkeling van de PREMs, patiëntvolgsystemen en de rol van klantervaring binnen Triple Aim en Value Based Healthcare. Het is een interactieve workshop, dus er is volop gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen.

Huisarts Peter van Koningsbruggen van Gezondheidscentrum Maarssenbroek zal dit verhaal aanvullen en vertellen over de inzet van een klantervaringsonderzoek in de praktijk en de andere methodes die gebruikt worden om inzichten te verkrijgen in de mening van hun patiënten.

We ontmoeten u graag op het VvAA congres ‘Bij uw patiënt op spreekuur’!

Klik hier om aan te melden voor het congres.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Qualizorg B.V.
Robert Kroesbergen
Senior Marketing

Tel.          0570 – 820 219
E-mail:    rkroesbergen@qualizorg.nl

Huisartsenbeurs 2016 – Vier concrete recepten voor rust

Een prachtig tweejarig evenement: de huisartsenbeurs. Dit jaar met als thema recept voor rust. Met allerlei ideeën en concepten om knelpunten in de huisartsenzorg op te lossen. De Eerstelijns en enkele van haar partners zijn aanwezig op 2 april en verwelkomen u graag. 

Qualizorg vertelt u desgewenst hoe zij voldoen aan de informatieplicht conform de WKKGZ, voldoen aan de richtlijnen voor de NHG praktijkaccreditatie en bijdragen aan de prestatiebeloning vanuit de Segment 3 afspraken met uw verzekeraar vanuit stand F.024.

BuiltbydeWildt levert rust in Brabantse sferen, onder het genot van verse koffie, thee wijn of bier kunt u alles te weten komen over de bouw van gezondheidscentra en een wellness weekend winnen (LHV plein bij de ingang).

BDO kijkt naar de gezondheid van uw praktijk. Door het Focusdashboard krijgt u inzicht in uw bedrijfsprestaties en verbeter potentieel. De BDO huisartsen adviseurs zien u graag in stand 07.D005.

Een aanspreekpunt voor al uw prive en zakelijke financiële vraagstukken. Dat biedt van Lanschot Healthcare aan huisartsen. Voor al uw vragen, adviezen over ambities, idealen als praktijkoverdracht of vermogensbeheer zijn wij graag uw aanspreekpunt. Op de huisartsenbeurs maken we graag meteen een afspraak en kunt u ons vinden in stand 07BV D020.

Mannen negatiever over fysiotherapeut dan vrouwen

Deventer, 11 augustus 2015- Mannelijke patiënten zijn minder positief over hun fysiotherapeut dan vrouwelijke patiënten. Dit blijkt uit een analyse van Qualizorg op basis van de patiëntbeleving van meer dan 39.900 patiënten. Waar onder het vrouwelijk geslacht bijna een kwart de fysiotherapeut bij anderen zou aanraden, is dat onder mannen slechts een vijfde.

Voor de analyse van Qualizorg is de patiëntbeleving bij fysiotherapeuten onder de loep genomen. Er werd onder meer gevraagd naar de duur van de behandeling, het aantal sessies en het resultaat na afloop. Uit de analyse blijkt dat mannelijke patiënten minder positief zijn dan vrouwelijke, maar dat patiënten over het algemeen een heel positief beeld hebben van hun behandelend fysiotherapeut. Zo krijgt de fysiotherapeut gemiddeld een 8,9 als rapportcijfer. Rutger van Zuidam, directeur bij Qualizorg: “Dit is voor de fysiotherapeuten natuurlijk iets om op trots op te zijn. Wij zijn blij dat wij dankzij onze vragenlijsten de ervaring van hun patiënten aan de behandelaars kunnen terugkoppelen.”

Sterke verbanden
De analyse maakt verder inzichtelijk welke onderdelen bijdragen aan een positieve beoordeling van de fysiotherapeut. De totale tijd die een fysiotherapeut aan een patiënt besteedt, heeft veel invloed op de patiëntbeleving. Wanneer de fysiotherapeut slecht werd beoordeeld, met een 6 of lager, vond de patiënt dat er lang niet altijd voldoende tijd aan hem werd besteed. Van Zuidam: “Dit verband tussen duur van de behandeling en de patiëntbeleving is natuurlijk heel belangrijk om te weten. Hiermee wordt het voor fysiotherapeuten inzichtelijk aan welke knoppen ze moeten draaien om de kwaliteit van hun behandeling zo optimaal mogelijk te maken voor de patiënt.”

Realtime inzicht met Qualiview
Qualizorg maakt kwaliteit vanuit patiënt beleving en patiënt uitkomstindicatoren inzichtelijk door middel van het beheer en het verzamelen van data. Het bedrijf doet dat voortaan onder een nieuw label: Qualiview. Qualiview is een online omgeving van waaruit zorgverleners naar patiënten of cliënten vragenlijsten kunnen sturen, de resultaten kunnen analyseren en op basis van die analyses hun eigen zorgverlening kunnen verbeteren of inzichten gebruiken van patiëntuitkomsten. Van Zuidam “En omdat we staan voor meer geïntegreerde zorgverlening, bieden we dus één monitortool aan voor alle disciplines. Dat sluit aan op onze visie, want het is niet ‘de beroepsgroep of aandoening’ maar de patiënt die centraal staat. Met Qualiview maken we inzichtelijk hoe de patiënt de zorg ervaart, en hoe zijn gezondheid vordert, zodat behandelaars de kwaliteit van de zorg continu kunnen bewaken. Wij geloven dat realtime inzicht leidt tot betere zorg.”

Over Qualizorg
Qualizorg is gespecialiseerd in het verzamelen, beheren en inzichtelijk maken van kwaliteitsindicatoren in de gezondheidszorg. De data-organisatie gelooft in transparantie en omarmt het Triple Aim-concept: een gezondere populatie, met minder kosten en een hogere kwaliteit van zorg. Qualizorg is marktleider in Nederland en beheert databases (TTP), biedt geavanceerde maatwerkprojecten en is de partij achter de toonaangevende dataverzameling en analysetool Qualiview. Zie voor meer informatie: www.qualiview.nl. Qualizorg is ISO-gecertificeerd en CIIO geaccrediteerd.

Noot voor de redactie, niet ter publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacqueline Oomen, jacqueline@mediatic.eu of 06-49211143.