Eldermans|Geerts

Laatste updates

DSW weigert astma ketenzorgcontracten

Free ride voor DSW bij weigering astma ketenzorgcontracten?

Hoe hard is de datum voor het bekendmaken van gecontracteerde zorgaanbieders?

19 november ‘zachte’ deadline voor openheid over gecontracteerde zorgaanbieders door zorgverzekeraars.

Wkkgz: Goede zorg, informele klachtenregeling en geschillencommissie

De wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is op 6 oktober 2015 aangenomen. Eldermans|Geerts Advocaten licht de nieuwe wet toe.
Profiel

Eldermans|Geerts advocaten werkt uitsluitend voor zorgprofessionals, zorginstellingen en zorggroepen. Eldermans|Geerts verzorgt full service juridische dienstverlening en is daarnaast actief als zorgmakelaar voor meer dan 3.000 zorgaanbieders in de eerste lijn.

Zorgmakelaar

Als gevolg van de marktwerking in de zorg is de regierol van de zorgverzekeraars fors toegenomen. Gebleken is dat zorgaanbieders maar moeilijk in staat zijn daaraan het hoofd te bieden. Individuele zorgaanbieders zijn in het nadeel, waar de zorgverzekeraars vaak een machtspositie hebben. Collectief onderhandelen is lastig, nu de Mededingingswet beperkingen oplegt aan wat is toegestaan.

Eldermans|Geerts heeft een door ACM en NZa toegestaan model ontwikkeld waarbij het mogelijk is als zorgmakelaar op te treden voor grote groepen zorgaanbieders en vanwege collectieve kostendeling gewerkt kan worden tegen een lage abonnementsvergoeding. Daarnaast worden coöperaties en zorggroepen begeleid bij de onderhandelingen met zorgverzekeraars.

Contact

Eldermans|Geerts Advocaten
Driebergseweg 16c
3708 JB Zeist
Telefoon: 030-2332218

www.eldermans-geerts.nl
info@eldermans-geerts.nl