De Eerstelijns Consultant

Profiel
Jeroen Cornelissen verzorgt sinds 2001 Interim-management & Consultancy in de sectoren commerciële dienstverlening en non-profit, met specialisatie in de eerstelijns gezondheidszorg. De uitgevoerde opdrachten liggen hoofdzakelijk op het snijvlak van Zorg, Logistiek en Techniek. De laatste tijd vormt het ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten steeds vaker een onderdeel van de door mij uitgevoerde opdrachten.
De focus ligt op slimmer organiseren. Uitgangspunten bij elke opdracht zijn:
  • De belangrijkste kennis is reeds in de organisatie aanwezig. Deze moet worden opgedolven en gestructureerd;
  • Tijdens het uitvoeren van een opdracht geldt: Zeg wat je doet, Doe wat je zegt;
  • Bij beëindiging van de opdracht moeten de medewerkers de aangeboden oplossing als hun oplossing zien.

Het belang van de klant staat voorop, waarbij ik mij altijd afvraag: hoe zou ik willen dat een ander deze opdracht zou uitvoeren?

Beschrijving van een recente opdracht
Voor een huisartsenpost met decentrale locaties werd onderzocht in hoeverre de enkele jaren geleden vastgestelde visie toekomstbestendig is. Het vaststellen van de nieuwe visie leidde tot de vraag of een nauwere samenwerking met het locale ziekenhuis met het oog op de toekomst gewenst is. Samen met patiëntenorganisatie en zorgverzekeraars groeide zicht op een toekomstbestendige visie waarbij de zelfstandigheid van de HAP gegarandeerd is. Samenwerking met gebruikname van de specifieke kwaliteiten van de SEH en de HAP als aanvulling op elkaar.

Contactgegevens
Hooge Berkt 25
5571 TG Bergeijk (NBr.)
Website: www.ic25.nl
Mobiel: +31(0)6 5472 5483
Telefoon: +31(0)8483 05 833
Telefoon: +31(0)497 550 116
E-mail: info@ic25.nl
Rabobank Bergeijk: 1063.07.134
IBAN: NL74 RABO 0106 3071 34
BIC: RABONL2U171 333 27
BTW: NL 8169.61.232.B.01