Structurele samenwerking in onderwijs en onderzoek

De Eerstelijns kennispartners

De kennispartners van De Eerstelijns: gestructureerde samenwerking met kennisinstituten als ZonMW, Jan van Es, NIVEL en Vilans.

Jan van Es Instituut

Jan van Es Instituut is een onafhankelijk expertisecentrum dat een brug slaat tussen wetenschap en praktijk. Het richt zich op het continu verzamelen, verrijken en verspreiden van kennis over de organisatie van de geïntegreerde eerstelijns- en wijkgerichte gezondheidszorg. Doel is het bereiken van een betere samenhang in de zorg, met het oog op het verkrijgen van betere uitkomsten voor burger, professional en samenleving. Meer informatie over het Jan van Es Instituut.

Nivel

Het NIVEL is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Er vindt toegepast beleidsonderzoek plaats voor beleidsmakers in de gezondheidszorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op projectbasis. Onderzoeksgegevens worden gebruikt door een groot aantal partijen, afkomstig uit de overheid en (koepels van) zorgverzekeraars, beroepsgroepen, zorginstellingen en patiënten- en consumentenorganisaties. Meer informatie over Nivel.

Pharos

Pharos is het landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Vanuit het uitgangspunt ‘gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen’, zet Pharos kennis in om de grote gezondheidsverschillen terug te dringen en de kwaliteit en toegankelijkheid van preventie, zorg en ondersteuning voor laagopgeleiden en migranten te verbeteren. Pharos is ook het landelijk expertisecentrum op het gebied van vrouwelijke genitale verminking. We werken samen met zorgprofessionals, bestuurders en beleidsmakers, kennisinstituten en onderzoekscentra en altijd met migranten en laagopgeleiden zelf. Pharos stelt haar kennis zo breed mogelijk beschikbaar. In bijvoorbeeld rapporten, brochures, workshops, trainingen, interventies, eenvoudige materialen, stappenplannen, downloads en boeken. Meer informatie over Pharos.

Trimbos-instituut

Het Trimbos-instituut is een kennisinstituut. Het doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. Het zet zich met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten. Onze verworven kennis passen we toe in de praktijk van professionals in de GGZ en de verslavingszorg. Het Trimbos-instituut loopt voorop in de digitalisering van kennisontwikkeling, kennisoverdracht en de uitbreiding van hulpverlening via internet. Meer informatie over het Trimbos-instituut.

Vilans

Vilans is het kenniscentrum voor langdurende zorg. Vilans ontwikkelt vernieuwende en praktijkgerichte kennis en versnelt de processen die nodig zijn om nieuwe kennis en goede voorbeelden succesvol door te voeren en te implementeren. Dat doen we samen met verpleegkundigen en verzorgenden, huisartsen en specialisten, bestuurders, beleidsmakers, management en patiëntenorganisaties. En ook in samenwerking met andere kenniscentra en onderzoeksinstituten. Zo houden we met elkaar de langdurende zorg aan ouderen, gehandicapten en chronisch zieken efficiënt, betaalbaar én van goede kwaliteit. Vilans adviseert vele zorggroepen en gezondheidscentra over vraagstukken als het multidisciplinair invoeren van zelfmanagement, het werken met individuele zorgplannen en persoonsgerichte zorg. Meer informatie over Vilans.

ZonMw

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie binnen de gehele kennisketen. Van fundamenteel onderzoek tot implementatie. Met allerlei subsidieprogramma’s stimuleert en financiert ZonMw ontwikkeling en praktische toepassing op het gebied van preventieverbetering, zorg en gezondheid. Het brede werkterrein van de gehele kennisketen maakt ZonMw uniek als organisatie. Meer informatie over ZonMw.

KOH

KOH is hét kenniscentrum op het gebied van geaccrediteerde nascholing en taakherschikking in de eerste lijn. Wij willen goede zorg voor patiënten door deskundige professionals die doen waar ze goed in zijn. Ook het Netwerk Palliatieve Zorg in Zuidoost-Brabant is bij KOH ondergebracht. Meer informatie over KOH.

Laatste update