De Eerstelijns Consultant

Profiel
  • Financieel
  • Bedrijfskundig
  • Marketing
  • Kwaliteitsmanagement
  • Interimmanagement

Profiel Lex Maas

Lex werkt sinds 2004 als adviseur in de gezondheidszorg. Daarnaast heeft hij leiding gegeven aan meerdere huisartspraktijken en geeft hij nog steeds leiding aan twee tandartspraktijken. Vanuit die hoedanigheid is hij actief betrokken (geweest) bij onder meer de vorming en bouw van gezondheidscentra en praktijken, bemiddeling van praktijken, organisatie van de praktijk en declaratieproblematieken in de eerstelijnszorg.

Lex wordt vaak ingehuurd om (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte huisartsen, tandartsen, apothekers fysiotherapeuten en/of specialisten te coachen en te ondersteunen op organisatorisch en/of financieel gebied.

In de afgelopen jaren heeft Lex meerdere trajecten begeleid waarbij, vooral apotheken, in financieel zwaar weer terecht kwamen. Door het maken van betrouwbare prognoses en door aanleveren van adequate financiële periodieke rapportage, werd vertrouwen van banken en leveranciers teruggewonnen. Soms was een reorganisatie en sanering noodzakelijk, in andere gevallen bracht herfinanciering de oplossing.

De ontwikkelingen in de eerstelijns zorg staan niet stil. Dat vraagt om mensen die met beide benen op de grond staan en een hands-on aanpak hebben als het gaat om visievorming en organisatie van zorggroepen, facilitaire organisaties, gezondheidscentra, huisartsenposten, samenvoegingen van organisaties, inrichting van wijkgerichte zorg, etc. Het gaat niet allen om het maken van het plan, maar vooral om de implementatie en realisatie van het plan.

Lex is als partner / adviseur werkzaam bij POLOS.

Recente opdrachten

Lex is betrokken bij de organisatie van een huisartsenpost gecombineerd met ketenzorg (zorggroepen). Vanuit deze organisatie wordt een nieuwe organisatie gevormd die zich bezig gaat houden met de ondersteuning van de aangesloten huisartsenpraktijken. De ondersteuning gaat van onderhandelen met de zorgverzekeraar, afhandelen van declaraties voor de individuele huisartspraktijken tot en met personeelsbeheer van onder meer doktersassistentes. Een vooruitstrevend concept dat door het bestuur van de zorggroep / huisartsenpost is bedacht. De ondersteuning door Lex bestaat uit inrichten van de organisatie qua menskracht en processen en ondersteunen van de inrichting van het financiële declaratieproces voor de huisartsen.

In het voorjaar van 2013 heeft Lex een analyse gemaakt voor de organisatie van de buitendienst van een huisartsenlaboratorium. Doel van de analyse was om de huidige situatie in kaart te brengen en vervolgens naast de toekomstvisie van de organisatie te leggen om zo tot een toekomstbestendige organisatie van de prikposten en buitendienst te komen. Logistiek, automatisering, aansturing, vestigingsbeleid en personeelsbeleid waren belangrijke aspecten bij deze analyse.

Contactgegevens

POLOS B.V.
Dorpsstraat 1A
5261 CJ Vught
Nederland

Telefoon: +31 (0)85 48 98 835
Mobiel: +31 (0)6 46 17 76 17
Fax: +31 (0)85 48 98 830
E-mail: l.maas@polos.nl
Website: www.polos.nl