Verwijzingen masterclass per blok:
Ter voorbereiding van de colleges zijn een aantal YouTube filmpjes geselecteerd die het onderwerp inleiden. Deze zijn per blok gerangschikt bij de docenten bij wie deze het meest van toepassing is.

Digitale literatuurverwijzing:

Blok 1:

Downloads “de eerstelijns kijk” 14 afleveringen stand van zaken medio 2013 – blok 1 stakeholders analyse
(Jan Erik de Wildt)

Een verandering van tijdperken
Politieke veld (Hans Simons)

Mathieu Weggeman leiderschap in de zorg
(Marc Bruinzeels competentie leiders)

RVZ toekomst van de zorg april 2014
(Bram Wouterse)

Caspar van Ewijk over de toekomst van de zorg
(Bram Wouterse)

Blok 2:

Clayton Christensens over innovatie en disruptieve strategieën
(Jeroen Struijs proeftuinen)

RVZ basiszorgteam – huisarts, maatschappelijk werk, wijkverpleegkundige en jeugdzorg
(Jan Erik de Wildt – financiering eerstelijnszorg)

VWS uitleg hervorming langdurige zorg 2013
Anoeska Mosterdijk VWS

Michael Porter over de problemen van onze gezondheidssystemen
(Hans Simons – Anoeska Mosterdijk)

Blok 3:

Richard Janssen over ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt 2014
(Johan van Zeelst, VGZ)

Saskia van Ewijk DNB over het verdienmodel van banken
(RABO bank Michel van Schaik)

Blok 4:

Wurgzorg Kooten & Bie
(Diana Delnoij kwaliteitsinstituut)

Governance; uitleg over begrip
(Hans Hoek)

Eduard Bomhoff over structuur problemen in de zorg
(NZa Michiel Lugt)

Marcel Levi zelfstandig ondernemerschap of loondienst?
(NZa Michiel Lugt)

Blok 5:

Decentralisatie van AWBZ naar WMO 2013
(Ronald Bellekom)

Marco Varkenvisser Erasmus universiteit 2012
(Richard Janssen – gezondheidseconoom)

De toekomst van onze zorg is allang begonnen
(Daan Dohmen)

Technologie of tijd?
(Esther Talboom – e-Health)

Blok 6:

Gerard Dekker over organisatie analyse
(Jan Erik de Wildt organisatie diagnose)

Financiele verslag lezen
(Joost Zuurbier)

Javier Guzman over marketing
(Tom Segers)

Blok 7:

Holbewoners en verandering

Change Management explained in 1 minute!
(Jan Erik de Wildt veranderingsmanagement)

Onderhandelen
(Marc Wesselink)

Blok 8:

Ben Tichelaar organisatiestructuur
(Makkie Metsemakers)

Henk Garretsen gezondheidszorg vanuit het perspectief van de homo economicus of homo sapiens
(Deidre Beneken)

Toekomstscenario’s gezondheidszorg
(Deidre Beneken Kolmer)