Een goedwerkend zorgsysteem voor iedereen

Proactieve zorg waar gezondheid en vitaliteit voorop staat. Gezonde en gelukkige burgers die met de juiste aandacht geholpen worden. Gezondheidsgegevens 24/7 beschikbaar voor iedereen. Geen utopie maar een realistische weergave van ons toekomstige zorgklimaat, als het aan The Care Society ligt.

The Care Society gelooft in een digitaal zorglandschap waarin zorgverleners zonder obstakels kennis en gegevens uitwisselen en de burger inzicht heeft in zijn eigen gezondheid. Niet gebonden aan een leverancier, product of technologie en daardoor flexibel in het bedenken en samenbrengen van IT-oplossingen, bouwt The Care Society samen met  zorgorganisaties en burgers een goed werkend zorgsysteem. Zo kan de beste zorg worden verleend en krijgt de burger toegang tot zijn eigen zorgdossier.

Ruud Beuman en Danny van Neer zijn de initiatiefnemers van The Care Society. “Ons ideaal is dat de zorg proactiever wordt en gezondheid en vitaliteit voorop staat. Dit leidt tot gezonde en gelukkige burgers, die met de juiste aandacht geholpen worden”, aldus Beuman.

Toegankelijke gezondheidszorg

Volgens The Care Society biedt de huidige technologie volop mogelijkheden om de gezondheidszorg te vernieuwen. “Wekelijks bezoeken wij zorgdirecteuren en huisartsen door heel Nederland”, vertelt Van Neer . “Wij spreken vertegenwoordigers van samenwerkingsinitiatieven, directeuren van thuiszorgorganisaties en vinden gehoor bij gemeenten en het ministerie. Wij kunnen echt het verschil maken door zorgverleners te voorzien van de juiste en actuele informatie van een patiënt. Hiermee kan het beste behandelplan worden opgesteld waardoor de efficiëntie toeneemt, de druk op de zorgverlener afneemt en de kwaliteit van zorg voor de patiënt stijgt.”

The Care Society begeleidt de zorg in Nederland in het proces naar zo’n goedwerkend zorgsysteem. Zij onderzoeken samen met zorgregio’s welke IT er al is, voor welke processen en wat gestandaardiseerd of verbeterd kan worden. Vervolgens onderzoeken zij welke connecties te maken zijn tussen verschillende systemen en beschikbare data, met aandacht voor veilig dataverkeer en privacy.

Auteur: Yvonne Hendrix

Download het volledige artikel hier:

Ook in De Eerstelijns:

Positieve Gezondheid stimuleert domeinoverstijgende samenwerking in Meppel

Positieve Gezondheid verbindt domeinen en geeft zorgprofessionals in Meppel meer plezier in hun werk MachteldHuber

Concurreren met de digitale dokter

Huisartsen Deventer verbeteren service met app Dokter Dichtbij en patiëntenportaal MijnGezondheid.net HCDO_Huisartsen

eHealth: de stuwende kracht bij zelfmanagementondersteuning

Betsie van Gaal IQhealthcare: we kunnen profijt hebben van eHealth als we paternalisme vaarwel zeggen ZonMw

Verleden, heden en toekomst van organisaties in de eerstelijnszorg

De eerstelijnszorg gaat op in een samenhangend gezondheids-, zorg- en welzijnssysteem en moet daarop voorsorteren

Nieuws van onze kennispartners:

Ethische vraagstukken bij zelfmanagement

Het beeld van het rationele, zelfmanagende individu klopt niet, aldus bijzonder hoogleraar medische ethiek Pols ZonMw

Ontwikkelen van eigen kracht

De academische werkplaats ST-RAW legt een kennisfundament onder de regionale jeugdhulpketen ZonMw