De Redactie Adviesraad van De Eerstelijns bestaat uit:

Jolanda Buwalda
Bestuurder Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG)

Bertien Dumas
Manager Inkoop 1e Lijn Menzis

Cynthia Vogeler
Programmadirecteur NPCF

Jenny Binsbergen
Algemeen bestuur Zorg in Houten & eigenaar Fysiotherapiepraktijk Loerik

Gertrude van Driesten
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) & expertisecentrum Sociaal Domein

Marcel de Groot
Gebiedsdirecteur GGZ Zorggroep

Petra Hoogland
Apotheker en clinical pharmacist bij Service Apotheek

Nicole van der Ven
Eigenaar Psychologiepraktijk Schonauwen