Berichten

Ontwikkelen van eigen kracht

Gemeenten, zorgaanbieders en onderwijs moeten er sinds 2015 samen voor zorgen dat jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien. Het ontwikkelen van eigen kracht en eigen regie is daarbij een kernbegrip. ST-RAW brengt enerzijds wetenschap dichter bij praktijk en beleid en zet anderzijds praktijk en beleid aan tot reflectie. Coördinator Wilma Jansen brengt de lijntjes bij elkaar. 

In de artikelenserie Zelfmanagement van ZonMw en De Eerstelijns presenteren wetenschappers een breed palet aan inzichten en visies. De vierde aflevering gaat in op de vraag welke kennis gemeenten en praktijkinstellingen nodig hebben bij hun nieuwe rol in het jeugdstelsel. ST-RAW (www.st-raw.nl) brengt die partijen samen.

Jansen en haar collega’s gebruiken het woord zelfmanagement overigens zelden. Zij spreken doorgaans over de eigen kracht van jongeren en gezinnen, over eigen regie en zelf verantwoordelijkheid nemen. Of zelf bepalen hoe je hulptraject eruitziet. Dat gebeurt ook bij ‘Mijn Pad’, een begeleidingsmethodiek voor jongeren met ernstige gedragsproblemen in de residentiële jeugdzorg. Jansen: “In feite is het een vragenboekje en een app die eigendom zijn van de jongere zelf. Waar willen ze het met hun hulpverlener over hebben? Wat willen ze veranderen? En welke stappen zijn daarvoor nodig?”

Het is een van de talrijke projecten die bij wijze van spreken onder de academische werkplaats hangen, legt Jansen uit. “Wij hebben veertien kennispartners, die samen veel onderzoek hebben gedaan en over veel kennis beschikken. Die kennis brengen we samen en delen we om zo het werkveld verder te helpen.”

Kansrijk

De transformatie in de jeugdzorg moet ertoe leiden dat zoveel mogelijk kinderen in de regio Rijnmond zich kansrijk ontwikkelen. Om de transformatie te ondersteunen stroomlijnt ST-RAW zijn werk via vijf projecten. Eén daarvan is ‘De kracht van preventie’. De eerste drie artikelen van deze serie lieten zien hoe belangrijk steun van de omgeving is bij zelfmanagement. Ook bij ‘Ouders in actie’, ontwikkeld door het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond, komt dat naar voren.

Auteur: Els van Thiel

Download het volledige artikel hier:

Symposium over big data in lokaal gezondheidszorgbeleid

Lokaal gezondheidszorgbeleid is steeds meer een zaak van zowel gemeenten als van eerstelijns voorzieningen. Om dat beleid te voeden is informatie nodig. Eén van de mogelijke informatiebronnen is NIVEL Zorgregistraties eerste lijn, een landelijk representatieve onderzoeksinfrastructuur, met gegevens uit elektronische patiëntendossiers van eerstelijns voorzieningen. In het middagsymposium over big data dat 21 maart 2016 plaatsvindt, staat de vraag centraal welke mogelijkheden NIVEL Zorgregistraties biedt om in de benodigde informatie te voorzien. Noteer de datum alvast in de agenda!

NIVEL Zorgregistraties kan ondersteuning bieden bij het in kaart brengen van effecten van het veranderde zorgstelsel in Nederland. Deze middag willen wij van u horen wat de informatiebehoefte van bestuurders en beleidsmakers is om het lokale zorgbeleid en -uitvoering te kunnen ondersteunen. NIVEL Zorgregistraties zal laten zien wat wij te bieden hebben om veranderingen binnen de zorg te beschrijven, verklaren en monitoren, waarmee beleid getoetst en aangepast kan worden. De middag zal daarom een interactief karakter hebben waarbij aanbod en behoefte aan informatie elkaar afwisselen.

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn verzamelt op continue basis routinematig in elektronische patiëntendossiers vastgelegde gegevens in eerstelijns zorgvoorzieningen: huisartspraktijken, organisaties van huisartsenposten, fysiotherapiepraktijken, oefentherapiepraktijken, diëtetiekpraktijken, eerstelijns psychologen en apotheken. Het gaat daarbij om grote hoeveelheden gegevens die koppelbaar zijn aan weer andere zorggegevens. De dataverzameling omvat onder meer gegevens van ruim vijfhonderd huisartsenpraktijken, met een totale populatie van ongeveer 1,6 miljoen individuen.

Download het volledige artikel hier: