Oud-deelnemers delen hun ervaringen over de Executive Masterclass Eerstelijns Bestuurders.

Ervaringen oud deelnemers

Mirjam Vos-de Soet
Beleidsadviseur Zilveren Kruis

Een jaar Masterclass Eerstelijns Bestuurders…een prachtige ervaring rijker!

De MEB heeft mij in meerdere opzichten verrijkt: op het gebied van kennis, visie en netwerk. De grote diversiteit aan sprekers (met een paar echte toppers!) zorgt voor een goed beeld op de zorgsector in de volle breedte en de eerstelijn in het bijzonder. Het heeft mij veel meer begrip gegeven van de diverse actoren in de eerstelijn, de onderlinge afhankelijkheden en hoe we met elkaar zouden kunnen samenwerken. Ook werden veel knelpunten pijnlijk duidelijk. Denk aan de schotten die we hebben gecreerd en de problemen die dit veroorzaakt bij de burger die sinpelweg goede zorg vraagt.

De groep deelnemers aan de MEB is heel divers en dit maakt dat vraagstukken van meerdere kanten worden belicht. Het fijne is dat je tijdens de masterclass even geen belangen hebt. Iedereen stapt als het ware over zijn/haar eigen schaduw heen en gaat oplossingen en mogelijkheden zien die je vanuit je eigen werkelijkheid vaak niet ziet. Dit heeft mij geinspireerd! En het heeft mij ook veel meer begrip gegeven van zienswijzen en standpunten van anderen.

Het jaar MEB is helaas voorbij, maar er is veel wat ik meeneem. De kennis, inspiratie, herinneringen aan scherpe discussies en gezellige momenten en vooral een netwerk van gedreven mensen in de eerstelijn!

Gijsbertjan van Breukelen
Bestuurder bij ZorgNU in Utrecht
‘De Masterclass Eerstelijnsbestuurders is voor mij van grote waarde geweest. Er wordt in tien keer twee dagen een compleet overzicht gegeven van de verschillende aspecten die bij besturen in de eerste lijn komen kijken. Dus zowel een macro-economisch, politiek en financieel perspectief, als meer gericht op het begrijpen en besturen van de eigen organisatie. Naast een aanzienlijke hoeveelheid kennis, heb ik ook vaardigheden opgedaan die ik goed kan gebruiken, maar misschien nog wel belangrijker, het gevoel dat ik nu ook echt in staat ben om een organisatie te besturen, met ook oog voor de wat meer strategische en abstracte uitdagingen die er zijn. En ook niet onbelangrijk, het intensieve optrekken met collega bestuurders schept een band, die zowel gezelligheid oplevert tijdens de cursusdagen en studiereis als een netwerk in diverse disciplines door het gehele land!’

Miriam de Kleijn
Organisatieadviseur, Raad van Toezicht, huisarts en onderzoeker in Utrecht
‘De theorie, de deskundige inspire- rende docenten, de multidisciplinaire samenstelling van de deelnemersgroep, de praktijkvoorbeelden, de prettige leeromgeving en de leerervaringen van de thesis hebben me veel gebracht. Niet op de laatste plaats een netwerk van collega-bestuurders!’

Paul Prinsen Geerligs
Huisarts en lid managementteam SAG in Amsterdam
‘De veertig dagdelen zijn intensief, maar goed besteed. Door het meervoudig perspectief heb ik geleerd om op ab- stract strategisch niveau naar de vraag- stukken te kijken, te analyseren, te kie- zen en te handelen. Dat is de grootste meerwaarde.’

Garmt Postma
Huisarts en medisch directeur BV Zorg Oude IJssel in Doetinchem
‘Als je als bestuurder in de eerstelijns- zorg de komende jaren actief wilt zijn, is de masterclass een absolute aanrader. In het zeer snel veranderende zorgland- schap is het van groot belang om ken- nis te hebben van wat daarin gebeurt. De masterclass biedt met juist gekozen thema’s een adequaat en actueel aan- bod aan onderwerpen op het gebied van regelgeving, nanciering, innovatie en strategie. Ook word je uitgedaagd om je eigen onderneming of organisatie te analysen en ervan te leren. Tot slot biedt de groep van deelnemers door haar diversiteit aan achtergrond een extra dimensie aan kennis vergaren en netwerkvorming. Doen!’

Karin Groeneveld
Huisarts en medisch adviseur Dokterszorg in Friesland
‘De ontwikkelingen in Friesland gaan razendsnel. De krimpende bevolking, afbouw van ziekenhuiscapaciteit en oprichting van anderhalfdelijns centra zijn belangrijke issues. De masterclass heeft mijn blikveld ver- ruimd, mij geleerd om de omgeving te begrijpen, gedrag van stakeholders te begrijpen en strategische keuzes te maken. Ik denk dat de masterclass bij de sollicitatie naar mijn nieuwe baan als medisch adviseur voordeel heeft opgeleverd.’

Sandra Hijnen
Directeur-bestuurder van psychologenbedrijf OOG in Eindhoven 
‘Het overzicht bewaren, inzicht krijgen in de actoren die een rol spelen in de eerstelijnszorg: zorgverzekeraars, gemeenten, ziekenhuizen, VWS, NZa, Kwaliteitsinstituut. Of presentaties over trends en ontwikkelingen zoals economische, bedrijfs- kundige, veranderkundige, organisatorische vraagstukken. In een prettige omgeving met een multidisciplinaire groep. Het is elke keer weer een uitdaging om de twee dagen te bele- ven.’

Wendy Kersten
Controller CIHN in Nijmegen
‘Mijn nanciële blikveld als controller van een huisartsenpost en zorggroep heb ik aanzienlijk verruimd. Mijn bijdrage in het managementteam en inzet bij het strategisch beleid is sterk toegenomen. Ik vond het de investering meer dan waard.’

Drs Jan Willem Mulder
Beleidsmedewerker NPCF in Utrecht
‘Mijn werk als beleidsmedewerker bij de NPCF heeft mij al veel strategische inzichten gebracht. Maar door de theoretische onderbouwing en samenhang die de Masterclass Eerstelijns Bestuurders biedt, heb ik meer overzicht. Dat biedt houvast en structuur in mijn werk als beleidsmedewerker, om vanuit patiëntenperspectief de eerstelijnszorg te benaderen.’

Linda Tolsma
Beleidsmedewerker Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) deelnemer 2013

“Om me meer te verdiepen in de positie van huisartsgeneeskunde in ons zorgsysteem heb ik het afgelopen jaar de Executive Masterclass Eerstelijns Bestuurders gevolgd. Een postdoctorale leergang voor bestuurders van een eerstelijns organisatie. Van september tot en met mei jl. heb iedere maand vijf aaneengesloten dagdelen kennis mogen snoepen.

Wat leer je daar?

Heel in het kort noemen we het strategie en beleid, bedrijfsprocessen, financiering, juridische zaken en innovatie. Maar daarachter gaat een wereld schuil. Die wereld werd ingekleurd met gastdocenten die deskundig zijn op een van die onderwerpen in de eerstelijn.

Daarbij waren er een aantal hoogtepunten voor mij. In oktober stond Reinout van Schilfgaarde voor de groep. Destijds voorzitter van het coördinatieplatform zorgstandaarden, dat inmiddels is opgegaan in Het Kwaliteitsinstituut. Er was ruimte voor een pittige discussie over ketenzorg versus generalisme en over de al dan niet te verwachten oplossingen van het individueel zorgplan. Maar na de les hebben we elkaar ook even gesproken over de mogelijkheden voor projectsubsidie voor ons project individueel zorgplan. En dat is uiteindelijk goed gekomen. In datzelfde blok gaf Anoeska Mosterdijk, Afdelingshoofd Eerstelijns- en Ketenzorg bij het Ministerie van VWS, een kijkje achter de schermen van VWS. Hoe is het daar georganiseerd, wat is de te verwachten richting voor de agenda en wat verwachten zij van de eerstelijns? En Leo Kliphuis, tot maart 2013 directeur LVG, deelde zijn kennis en kunde over public affairs. Dat gaat verder dan pr en marketing en lobby. Uitgangsvraag is: hoe kan je van besluitvorming en beleid beïnvloeden? Ultrakort weergegeven: begin niet vanuit je eigen plan, maar verdiep je in wensen. Een goede vertrouwensrelatie is hierbij de basis.”

“Die wereld van strategie en beleid, bedrijfsprocessen, financiering, juridische zaken en innovatie werd ingekleurd met gastdocenten die deskundig zijn op een van die onderwerpen in de eerstelijn.”

“Voormalig lid van onze Raad van Toezicht Michel van Schaik, directeur Gezondheidszorg bij Rabobank International, trad op als gastdocent in financieringsvraagstukken in de gezondheidszorg. Hij is mede-auteur van het boek Diagnose 2025: over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg, dat een belangrijke invloed heeft gehad op de NHG/LHV toekomstvisie 2022. Hij pleitte onder andere voor meer zelfbewustzijn en zelfverzekerdheid van de beroepsgroepen in de eerstlijn, zij zijn onderdeel van de belangrijkste peiler van ons zorgstelsel.

Prof. dr. Richard Janssen, hoogleraar economie en Organisatie van de Gezondheidszorg aan de universiteit van Tilburg en bestuurslid van Altrecht en ZonMW, nam ons mee in een verhaal rond de levenscyclus van de GGZ sector. Belangrijk is de samenhang tussen structuur, gedrag en prestaties/resultaat. Herken het patroon bij het bedenken van strategie, alleen dan kan je goed anticiperen. Bijvoorbeeld de keuze van een distributiekanaal kan uitmaken of je product een positie op de markt behoudt.

Nicole Kien, één van de topadvocaten in de gezondheidszorg heeft twee gastlessen verzorgd. Eerst legde ze een juridische basis over de wet- en regelgeving in het systeem en in de laatste les was het onderwerp onderhandelen volgens de Harvard methode. In zeven stappen analyseren wat de mogelijkheden zijn en wat de beste manier is om aan de belangrijkste issues te voldoen.

Innovatie en verandermanagement werd vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Ber Damen, directeur Nederlandse operatie Berenschot zette ons met twee benen op de grond met zijn verhaal over de maakbaarheid van leiderschap. Interessant vond ik zijn opmerking dat als mensen niet gewend zijn om in ‘een organisatie’ te werken de beste aanpak is: sta mensen toe, en rust mensen toe om het goede te doen. Met andere woorden: verzorg voldoende ondersteuning en ruimte binnen duidelijke kaders. Jan Erik de Wildt, onze programmaleider, voegde aan dat blok een les toe met heel praktische instrumenten bij verandering in organisaties.”

“Niet alleen de kennismaking met de gastdocenten is interessant, ook de mede-studenten brengen veel kennis mee.”

“Maar de les die het meeste indruk op me maakte was die van Wilfrid Opheij, bestuursadviseur bij Twynstra Gudde, auteur van het boek Leren samenwerken tussen organisaties. Dat had ik voor de helft gelezen toen ik zag dat hij gastdocent in de masterclass was. Bij het lezen vielen zo veel puzzelstukjes op z’n plaats dat ik er erg enthousiast over werd. Ook hier blijkt dat een goede vertrouwensrelatie de basis is voor goede samenwerking. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Een langdurige relatie kan alleen constructief stand houden als aan de belangen van alle partijen recht gedaan wordt. Dus benoem ieders bedoelingen, belang en bijdragen. En durf leergeld te betalen. Fouten maken (zoals bijvoorbeeld niet vanaf de start alle juiste mensen betrekken) hoort bij het samenwerkingsproces, als je er maar van leert en daar naar handelt.

Wie nemen er nog meer deel?

Niet alleen de kennismaking met de gastdocenten is interessant, ook de mede-studenten brengen veel kennis mee. Het was een gemêleerde groep: iets meer dan de helft was huisarts/bestuurder van een zorgdroeg, de overige deelnemers komen van LOK, gezondheidscentra, LHV, thuiszorgorganisatie, diagnostisch centrum, zorgverzekeraar, farmaceut en een patiëntenvereniging, Meetpunt Kwaliteit en Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg.

Deze masterclass werd afgesloten met een studiereis begin juni. We zijn naar Helsinki gegaan in de verwachtingen daar vooral te horen hoe e-health en samenwerking in de wijk in het Finse systeem zijn ingebed. We waren te gast bij het Finse RIVM met gastsprekers van de Finse KNMG, artsopleiding, een locale politicus en een bezoek aan een gezondheidscentrum.

Al met al heeft deze masterclass mij een bredere scope gebracht. Zowel de lessen als de studiereis waren zeer leerzaam en wat ik leerde kan ik direct in mijn werkzaamheden gebruiken.”