Geloof erin en ga ervoor

Laatste updates:

Huisartsenzorg vereist steeds meer managementvaardigheden

Zijn huisartsen met managementverantwoordelijkheid wel voldoende toegerust op onstuimig weer?

Motiverende gespreksvoering voor professionals in de zorg

Cora Vlasblom, van Vlasblom advies en projectmanagement, over de training Motiverende Gespreksvoering (MGV) aan een groep van zo’n 20 zorgprofessionals.

Cora Vlasblom over Vlasblom Advies & Projectmanagement

/
In 2004 ben ik gestart met Vlasblom Advies & Projectmanagement.…
Profiel
  • Interim management
  • Verandermanagement
  • Strategisch
  • Bedrijfskundig
  • Samenwerking
  • Mediation
  • Training en coaching

Organisaties in de zorg zijn voortdurend in beweging. Veranderingen in financiering, werkprocessen en huisvesting, maar ook het inspelen op kansen, en toekomstbestendig organiseren vraagt – zeker in de zorg – veel van een organisatie. 

Cora Vlasblom is een ervaren consultant, thuis in de wereld van de medisch professional, thuis in ondernemingsvragen in de zorg. Cora heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van veranderprocessen in de zorg op allerlei gebieden waaronder interne re-organisaties, opzetten van gezondheidscentra, (bestuurlijke) fusie van organisaties, inrichten van samenwerkingsverbanden en het opzetten van zorgprogramma’s.

De eerstelijnszorg kent zij van binnen en buiten. De gecombineerde paramedische én bedrijfsmatige expertise maakt dat zij u, met uw situatie als vertrekpunt, verder kan helpen.

Cora is tevens NMI geregistreerd mediator en werkt sinds 2003 als zelfstandige vanuit haar bureau Vlasblom Advies en Projectmanagement. Sinds 2011 werkt zij ook samen met Paul Wormer, huisarts, MBA vanuit Ondernemende Maatschap.

Haar opdrachtgevers zijn huisartsenlaboratoria, huisartsenposten, ROS’en, landelijke koepels, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, organisaties werkzaam in de gehandicaptenzorg en (voorgenomen) samenwerkingsverbanden in de eerste lijn zoals gezondheidscentra.

Contactgegevens:

Cora Vlasblom
Vlasblom Advies & Projectmanagement
Wolfsdreef 7
5271 TW  Sint Michielsgestel
telefoon: 073-5519543
mobiel: 06-52454996

info@vlasblomadvies.nl

www.vlasblomadvies.nl

www.ondernermendemaatschap.nl