Achmea eerstelijns innovatieprijs

De Eerstelijns
Achmea eerstelijns innovatieprijs
/

De diversiteit van de inzendingen voor de innovatieprijs is groot en digitale innovatie zet door. Wie wint dit jaar de Achmea eerstelijns innovatieprijs?

Na een voorselectie heeft de jury acht inzendingen geselecteerd. De diversiteit van de inzendingen voor de innovatieprijs is groot. Logopedisten, paramedici, huisartsen, farmacie, eerstelijns diagnostiek, zorggroep en gezondheidscentrum dingen mee naar de Achmea eerstelijns innovatieprijs. Een ding is duidelijk. De digitale innovatie zet door. Digitale communicatie en technische snufjes zetten de toon, maar ook de spirituele innovatie is aanwezig. Het publiek bepaalt de prijswinnaar. Tot 1 december 12.00 uur kan er gestemd worden via www.de-eerstelijns.nl – per e-mailadres kunt u slechts één keer stemmen. De kandidaat met de meeste unieke stemmen wint: de innovatieprijs wordt op 11 december tijdens het Eerstelijns gala uitgereikt.

Op wie stemt u? Klik op het onderstaande logo om naar het stemformulier te gaan

Achmea-Eerstelijns-Innovatieprijs

De online logopedie praktijk – TinyEYE Europe

TinyEYE Europe heeft grootse ambities als online logopedie praktijk. Via een online verbinding met een logopediste op afstand  wordt real-time interactief logopedie geleverd aan ouderen en kinderen in het comfort van hun eigen omgeving. De Online Logopedie Praktijk biedt een online oefenruimte die 24 uur per dag beschikbaar is voor kinderen, ouderen en chronisch zieken. Hierin kan met meer dan 200 serious games thuis  zelfstandig geoefend worden. De logopediste is dan ook via op maat gemaakte video opnames 24/7 beschikbaar.

Betere zorg voor en door een (vinger)prikje: point of care testing – Saltro

Point of care testing levert, met een simpele vingerprik, snel een betrouwbare diagnose waarmee de huisarts tijdens het consult de patiënt gerust kan stellen en/of het beleid kan bepalen. Het resultaat: aantoonbaar minder doorverwijzingen naar het ziekenhuis en een betere selectie van patiënten die een antibioticum nodig hebben.

De praktijkassistenten en huisartsen krijgen een training in het gebruik van de POCT. De kwaliteitsborging gebeurt digitaal, in de praktijk en op afstand. Deze innovatieve POCT-service is in samenwerking met huisartsen, praktijkassistenten en andere zorgverleners, ingericht. Saltro onderzoekt verder welke POCT-bepalingen de zorg voor de patiënt kunnen verbeteren.

saltro

Diensten voor patiënten via het online gezondheidscentrum – Gezondheidscentrum Maarssenbroek

Stichting GezondheidsCentra Maarssenbroek experimenteert al jaren met online diensten via een digitaal beveiligd patiëntenportaal MijnGCM voor de contacten met de huisarts, fysiotherapeut en apotheek. De actieve ondersteuning bij de implementatie werpt zijn vruchten af voor het gebruik van eAfspraak en eRecept. 15 % van de populatie maakt gebruik van het portaal en bekijkt regelmatig het eigen dossier! E-consultatie loopt daarbij achter. De dokters zijn met name enthousiast over de publicatie van labuitslagen ter vervanging van het telefonisch consult.

Health communicator: digitale tolk in de huisartsenpraktijk – Hans Nederhof, huisarts, Amsterdam

In de wachtkamer van huisarts Hans Nederhof, huisarts gevestigd in Amsterdam-Noord, kunnen anderstalige en laaggeletterde patiënten in de wachtkamer via een health communicator communiceren met de huisarts. De vragen komen direct in het medisch dossier en worden ook gebruikt in de behandelkamer.

De digitale dokter: huisarts heeft video-consult, herhaalmedicatie en inzage in medisch dossier – Vladan Ilic

Met een smartphone gegarandeerd van de huisarts 24 uur per dag. Dokter Vladan Ilic heeft video consulten, herhaalmedicatie beschikbaar, een lab uitslagen portaal en via een app in je eigen medisch dossier. Door moderne techniek is er meer tijd voor consulten in de praktijk, waarbij face tot face contacten nodig of wenselijk zijn.

Ilic kopie

Multidisciplinair Samenwerkings Model realiseert een Multidisciplinair virtueel gezondheidscentrum

Op basis van ICF, international classification of functioning, disability en health wordt een multidisciplinair zorgproces geïnitieerd, gecoördineerd en afgestemd. Binnen een elektronisch zorgdossier worden multidisciplinaire interventies vastgelegd, gezamenlijke behandelplannen opgesteld en besproken in MDO’s (multidisciplinaire overleggen) via beeldcontact. Het zelfmanagement van de patiënten wordt gestimuleerd door de mogelijkheid te participeren, ook aan een MDO.  Informatieoverdracht naar WMO consulent is na toestemming van de patient mogelijk. MSM wordt gebruikt binnen de gemeente Maasgouw en binnen Parkinsonnet Roermond.

MSM

Positieve gezondheid in plaats van ziekte: omdenken naar kansen en mogelijkheden – Syntein

Regionale innovatie in zijn zuiverste vorm. Zorgt voor opschudding in de gezondheidszorg. De transformatie van ziekte naar gezondheid. Met onder andere actieve participatie van burgers, patiënten, hulp- en zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars een cultuuromslag maken. Af van de regeldruk, maar vooral doen wat goed is om te doen. Positieve gezondheid is een gezamenlijk uitgangspunt en zorgt voor het omdenken van beperkingen naar kansen en mogelijkheden. Het boek ‘Gezond Centraal’ beschrijft deze transformaties, de regio doet het. #syntein is initiatiefnemer, verbinder en organisator.

syntein2

Veilig(er) geneesmiddelengebruik: gezamenlijke focus van apotheker en huisarts op nierfunctiecontrole – Service Apotheek

Mosadex-dochters Service Apotheek en NControl werken samen aan een veiliger geneesmiddelgebruik bij een verminderde nierfunctie. Bij een recept voor antibiotica verschijnt een pop-up op het beeldscherm die wijst op een mogelijk ontbrekende, verminderde of onbekende nierfunctiewaarde. Levert navraag bij huisarts of laboratorium niets op? Dan wordt in de apotheek binnen 30 seconden de nierfunctiewaarde bepaald. De medicatiebewaking is daardoor weer compleet en de patiënt krijgt de medicatie (indien nodig aangepast) direct mee naar huis. Controle kan worden uitgebreid op alle overige geneesmiddelen waarbij de nierfunctiewaarde van belang is.
Service apotheek1