Corona: hoe houden we onze praktijk toekomstbestendig?

Corona heeft aangetoond hoe veranderlijk alles kan zijn en hoe belangrijk het is stil te staan bij de vraag: hoe houden we onze praktijk toekomstbestendig?

Corona: hoe houden we onze praktijk toekomstbestendig?

Voor een kwalitatieve en toekomstbestendige zorgpraktijk moeten verbindingen worden gezocht. Maar welke? En hoe? ABN AMRO en Vcare zijn de uitdaging aangegaan verbindende factoren te definiëren. Tijdens hun gezamenlijke workshop bij het Eerstelijns Congres 2021 op 3 en 4 juni 2021 zullen zij deze uit de doeken doen in een interactieve sessie. Hieronder: een voorproefje.

Rob Boelens (sectorspecialist medisch ABN AMRO): “Corona heeft aangetoond hoe veranderlijk alles kan zijn. Ook in de zorg. Zaken die altijd ver weg waren geweest, zoals digitale consulten, kwamen nu opeens dichtbij. Ik denk dat zorgprofessionals en -bestuurders er dankzij de crisis meer dan ooit van doordrongen zijn geraakt hoe belangrijk het is om altijd bezig te zijn met de vraag: hoe houden we onze praktijk toekomstbestendig? Want nu is het corona waarop we moeten reageren, maar wat is het morgen en overmorgen?”

Praktijkopvolging

Alex Damaschek (directeur Vcare): “Niemand heeft deze pandemie zien aankomen, het is een extreem voorbeeld. Maar we moeten realistisch zijn: het zorglandschap verandert door al langer bekende ontwikkelingen. Denk aan vergrijzing, het tekort aan huisartsen en het probleem van praktijkopvolging in een aantal regio’s. Vergeet ook niet de ontwikkeling van de patiënt die steeds meer verandert in een zorgconsument. De zorg heeft in toenemende mate te maken met patiënten die zorg eisen in plaats van vragen: ‘Ik wil zorg en ik wil het nu, want ik betaal ervoor’. Al met al is het voor een zorgpraktijk essentieel vooruit te kijken: wat is onze patiëntenpopulatie, welke keuzes maken wij en hoe kunnen we maatwerk bieden? Daarbij zal je ook buiten de gebaande paden moeten kijken. Samenwerking en de juiste communicatietechnieken zijn nodig om te overleven.”

Beeldbellen

Els Hogenbirk (sectorspecialist medisch ABN AMRO): “Al dichtbij kun je inspiratie halen. Stel, je bent een huisarts ouder dan vijftig jaar. Ga met de jonge waarnemer in je praktijk de dialoog aan over zorg. Hoe zou de waarnemer zelf zorg willen krijgen van een huisarts? Hoe staat hij of zij bijvoorbeeld tegenover beeldbellen? Verder ben ik er voorstander van dat zorgorganisaties zich openstellen voor elkaar. Als bijvoorbeeld een regio veel oudere huisartsen heeft en een opvolgingsprobleem voorziet voor over vijf jaar, kan het nuttig zijn je licht op te steken in bijvoorbeeld delen van Zeeland, Friesland of Limburg waar men al langer werkt aan oplossingen voor dit probleem.”

Damaschek: “Stap uit je comfortzone, denk multidisciplinair en kijk breder dan alleen vanuit je eigen praktijk. Covid-19 heeft bewezen wat dat kan opleveren: er werd volop regionaal en interregionaal samengewerkt, er was veel contact met expertisecentra.”

Corona

De gezamenlijke workshop van ABN AMRO en Vcare stond al op het programma voor november, maar ging niet door omdat corona een streep haalden door het Eerstelijns Congres. Het evenement is verplaatst naar 3 en 4 juni 2021. Boelens: “Met onder meer onze gezamenlijke workshop willen ABN AMRO en Vcare ook het goede voorbeeld van samenwerking geven. We zijn nog niet zo lang geleden met elkaar in contact gekomen, omdat we beide partner zijn van De Eerstelijns. We bleken dezelfde uitdagingen waar te nemen in de zorg. Daarop hebben we besloten regelmatig de handen ineen te slaan. De zorg wil zich concentreren op de zorg. Daarom doen zorgprofessionals en -bestuurders een beroep op adviseurs voor de zaken eromheen. Voor hen is het wel zo aangenaam als die adviseurs dan ook goed met elkaar communiceren. Graag wisselen we over al dit soort zaken van gedachten met de deelnemers aan de workshop.”