Cursus: Afbakening Jeugdwet / Wmo 2015 en andere (zorg) wetten

Tijdens deze cursus leert u wat de samenhang tussen de Wmo 2015 en de Jeugdwet is, hoe deze wetten zich tot de Wlz en Zvw verhouden, en waar u in de praktijk bij de uitvoering op moet letten.

Afbakening Jeugdwet / Wmo 2015 en andere (zorg) wetten

Gemeenten zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van burgers die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn of kunnen participeren.

Daarnaast moeten gemeenten op grond van de Jeugdwet ouders en jeugdigen ondersteunen bij opvoed-, opgroei en psychische problemen. En dan kunnen burgers ook nog aanspraak maken op zorg vanuit andere zorgwetten, zoals de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Dit alles heeft tot gevolg dat het voor u – als professional binnen het sociaal domein – niet eenvoudig is te bepalen welke zorgwet of combinatie van zorgwetten van toepassing is. Deze cursus speelt daarop in. U leert wat de samenhang tussen de Wmo 2015 en de Jeugdwet is, hoe deze wetten zich tot de Wlz en Zvw verhouden, en waar u in de praktijk bij de uitvoering op moet letten.

Deze training wordt door 2 docenten gegeven. Een docent is gespecialiseerd in de jeugdwet en de andere docent is gespecialiseerd in de Wmo. Hierdoor kunnen zij heel goed verbanden leggen maar ook ingaan op onderwerpen die zich precies op het snijvlak tussen de 2 wetten bevinden, want daar ligt vaak de problematiek.

Datum: 20 mei 2021
Niveau: Verdieping
Uitvoering: 1 dag
Docenten: Inge Scherpenzeel en Nicole Tielen
Kosten: € 899,- per deelnemer exclusief btw

SKJ erkend opleidingsaanbod

Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ208791) en levert 6 PE punten op.

Deze opleiding is bestemd voor:

  • Wmo-consulenten
  • Jeugd-consulenten
  • Medewerkers Centrum voor jeugd en gezin
  • Juridisch medewerkers
  • Kwaliteitsmedewerkers
  • Beleidsmedewerkers
  • Medewerkers bezwaar en beroep
  • Iedereen die werkzaam is in de eerste lijns gezondheidszorg

Meer informatie? Neem contact op met Anouk Franssen (Senior projectassistent), Yvonne Vergoossen (Senior projectassistent Opleidingen) of Liesbeth Bergsma (manager opleidingen en marketing).