Community Abonneren
×

Stimuleringssubsidie opleiden VS en PA huisartsenzorg – Project verlengd

In de huisartsenzorg blijft de werkdruk stijgen. Het aantal zorgverleners neemt af, terwijl de zorgvraag toeneemt. Hoe kunnen we de toegang en kwaliteit van zorg waarborgen? Taakherschikking, oftewel taken anders verdelen, kan een oplossing zijn.  Moet iedere hulpvraag van een patiënt door een huisarts beoordeeld worden? Dat is de sleutelvraag bij taakherschikking. Het antwoord is: nee, […]

In de huisartsenzorg blijft de werkdruk stijgen. Het aantal zorgverleners neemt af, terwijl de zorgvraag toeneemt. Hoe kunnen we de toegang en kwaliteit van zorg waarborgen? Taakherschikking, oftewel taken anders verdelen, kan een oplossing zijn. 

Moet iedere hulpvraag van een patiënt door een huisarts beoordeeld worden? 
Dat is de sleutelvraag bij taakherschikking. Het antwoord is: nee, dat hoeft niet. Afhankelijk van de soort vraag zijn er mogelijkheden om taken anders te verdelen. Bijvoorbeeld door de inzet van verpleegkundig specialisten (VS) of physician assistants (PA).

De VS en PA zijn master opgeleide professionals die taken kunnen overnemen van de huisarts en/of zorg kunnen verlenen aan een specifieke doelgroep. Dit biedt huisartsen de mogelijkheid  zich meer te concentreren op andere taken. Het is voor huisartsen een manier om op de eigen werklast te sturen. Door het werk anders te organiseren, geeft een huisarts niet alleen taken weg, maar kan hij of zij er zelf ook weer nieuwe uitdagingen bij krijgen.

Leerwerkplekken
“De VS en de PA hebben hun waarde inmiddels bewezen. Zij zijn een goede aanvulling voor het huisartsenteam om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden en het werkplezier te verhogen. Echter, de inzet van VS en PA in de huisartsenzorg is nog beperkt”, vertelt Maud van Vlerken, projectleider taakherschikking bij KOH. “Er zijn dan ook meer leerwerkplekken voor de VS en PA in de huisartsenzorg nodig.”

Stimuleringssubsidie
Het opleiden van de VS en PA in een relatief kleinschalige organisatie als een huisartsenpraktijk is financieel echter een opgave. ‘Daarom is het project Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg verlengd. Via dit project kunnen huisartsen(organisaties) die vanaf september 2022 een VS of PA willen opleiden extra financiële ondersteuning aanvragen’, voegt Van Vlerken toe. Deze zogenaamde stimuleringssubsidie is een aanvulling op de reguliere subsidieregeling vanuit de hogeschool die de opleiding tot VS of PA aanbiedt. 

Een onafhankelijke beoordelingscommissie toetst de aanmeldingen en wijst al dan niet een (gedeeltelijke) financiële tegemoetkoming toe. KOH voert het project uit.

Aanvragen
Aanmelden voor dit project kan tot 1 februari 2022. Hier leest u hoe u dat kunt doen. Daar is ook het aanvraagformulier te downloaden en zijn hulpmiddelen te vinden voor het maken van een begroting en een projectplan. Van Vlerken: “Op deze manier kan de praktijk zich goed voorbereiden op het opleidingstraject in de praktijk en de inzet van de VS of PA daarna.” 

Vragen?
Kijk op www.stichtingkoh.nl/taakherschikking, bel 040-231 06 20 of stuur een e-mail: info@stichtingkoh.nl.