Community Abonneren
×

12 oktober | 1-daagse Masterclass interprofessioneel samenwerken in de zorg

De Eerstelijns organiseert op 12 oktober 2022 in samenwerking met de Academie De Eerstelijns de Masterclass interprofessioneel samenwerken in de zorg

1,5-daagse Masterclass organisatie-overstijgend samenwerken in de zorg | voor bestuurders

Voor wie?

De Masterclass is ontworpen voor, en gericht op bestuurders en professionals van (eerstelijns)zorgorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars, inkopers van zorgverzekeraars, welzijnsorganisaties, GGZ, GGD en politie.
We weten dat we elkaar hard nodig hebben om de uitdagingen op korte en lange termijn het hoofd te bieden. Maar tegelijkertijd worstelen we met de vraag: #hoedan? En met wie dan?

Deze Masterclass gaat uw strategisch inzicht vergroten en een concreet handelingsperspectief geven.

Algemeen

Werken vanuit schaarste, onzekerheid, een snel veranderende (digitale) wereld en complexere casuïstiek. Vanuit de dagelijkse praktijk zien we dat bestuurders van (eerstelijns)zorgorganisaties maar ook bestuurders van aanpalende terreinen, zoals welzijnsorganisaties, gemeenten, GGZ-instellingen en politie voelen dat samenwerking een wenkend perspectief is en essentieel is om de eigen (organisatie) doelstellingen te kunnen blijven realiseren.

De druk om samen te werken op de eerstelijnszorg neemt navenant toe. Maar samen werken aan samenwerking en bouwen aan ecosystemen is niet iets dat in ons zorgstelsel en in onze organisaties is ingebakken. Integendeel; we zijn geconditioneerd om vooral te kijken naar wat ons onderscheidt in plaats van wat ons (ver)bindt.

In deze Masterclass gaan we stuk voor stuk belemmeringen opruimen en definiëren we valkuilen en potentiële risico’s. Want dat interprofessioneel samenwerken de komende 10 jaar prioriteit 1 zal hebben, lijdt geen twijfel!

Wat gaan we tijdens de masterclass doen?

Tijdens het eerste deel van de Masterclass voeren we met iedere deelnemer een voorbereidend gesprek. Het Voorafgaand aan de masterclass zal via enkele  huiswerkopdrachten jouw leervraag in ons leerplatform opgehaald worden. Tijdens de masterclass kijken we naar de volgende vragen:

Hoe ontwerp je een interprofessionele samenwerking? Wie heb je wanneer nodig? En als je dan eenmaal een samenwerking hebt georganiseerd, hoe borg je die dan voor de lange termijn? Hoe bouwen we aan duurzame, levende verbindingen en voorkomen we dode structuren?

De Academie De Eerstelijns faciliteert de Masterclass mede via haar online leerplatform.

Wie is de docent?

De Masterclass wordt begeleid door Bianca den Outer. Zij verzorgt al een aantal jaren deelsessies voor de eerstelijnszorg en heeft zeer brede ervaring op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zij werkt samen met ministeries, kennisinstituten en gemeenten, maar heeft ook ruime ervaring met de dagelijkse werkpraktijk van de eerstelijnszorg.

De investering

De investering bedraagt 895 euro per persoon*. Studiematerialen, lunch en andere supplementen zijn inbegrepen in de prijs. Om een zo rijk mogelijk rendement mogelijk te maken, werken we in groepen van maximaal tien personen.

Reacties op eerdere Masterclasses van de Academie De Eerstelijns
Deelnemers van de Masterclass Sociaal Domein voor de Eerstelijnszorg hebben deze beoordeeld met een 8.

Enkele reacties:

  • Enthousiaste docent. Erg interessante informatie!
  • Mooi en eerlijk verhaal.
  • Lekker interactief, goed voor algemeen kader.
  • Echt supergaaf! Heeft zeker mijn visie gevormd!

Schrijf je direct in voor de masterclass en reserveer jouw deelname.


Inschrijfformulier Masterclass Samenwerken Bestuurders
Aanhef *
Wil je gebruik maken van een lunch? *