De Eerstelijns Consultant

Profiel

Ad van Gorp verzorg financieel advies en projectmanagement. Sinds 2002 betreft dit hoofdzakelijk de eerstelijns gezondheidszorg. De uitgevoerde opdrachten liggen vaak op het snijvlak van financiën en organisatie ontwikkeling. Voorbeelden zijn financiering huisvesting van een nieuw eerstelijns centrum, financiering van nieuwe centra in nieuwbouwwijken (Vinex), begeleiding samenwerking in een buurt/wijk waarbij financiering op basis van de NZa-beleidsregel “Samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorgproducten” (GEZ), doorlichten van praktijken, centra en samenwerkingsverbanden en opstellen business plannen met betrekking tot redesign in de eerste lijn.

Opdrachtgevers zijn ROS’en, landelijke koepels, zorgverzekeraars, overheid en (voorgenomen) samenwerkingsverbanden in de eerste lijn zoals gezondheidscentra.

Contactgegevens

A.M.C. van Gorp
Financieel Advies & Projectmanagement 1ste lijns gezondheidszorg
W.H. van Leeuwenlaan 128
2613 ZH Delft

Telefoon: 015-2148584
Mobiel: 06 21255122
E-mail: amc.vangorp@tiscali.nl.