Vertrouwde adviseur en onafhankelijke accountant

BDO logo

Laatste updates:

Neem de regie in lokale en regionale samenwerking

Een jaar na de introductie van de financieringssystematiek voor…

Manifest duurzame toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg

04 maart 2019 Herinrichting van het zorglandschap…

Organisatie & Infrastructuur: wie pakt de regie?

In zes stappen naar constructieve regionale samenwerking in zorg en welzijn BDONederland
Profiel

BDO Branchegroep Zorg: luisteren, meedenken en verder kijken

Als zorgaanbieder maakt u turbulente tijden mee waarin toenemende en complexer wordende wet- en regelgeving en bezuinigingen voor veel onzekerheid zorgen. De BDO Branchegroep Zorg (zie kader) is ervan overtuigd dat bedrijfsmatig(er) werken de enige manier is om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. En wij ondersteunen u daarbij.
Dit doen we door te luisteren, mee te denken en verder te kijken. Wat wij daar onder verstaan? Dat we service leveren en doorvragen. Dat onze oplossingen maatwerk en onze stukken helder en to the point zijn. Het betekent dat wij onze klanten niet vooraf bedachte oplossingsrichtingen bieden maar samen de beste route uitstippelen. 

De BDO Branchegroep doet geregeld onderzoek in de branche, bijvoorbeeld naar de financiële situatie van algemene ziekenhuizen. Ook ontwikkelen we tools die u ondersteunen bij het bedrijfsmatig(er) werken, zoals de BDO Verandercapaciteitsscan, de BDO Zorg Informatiebeveiligingsscan en het BDO Focusdashboard voor Zorgondernemers.

Focusdashboard voor zorgondernemers
De veranderingen in de zorg hebben effect op de hele branche. Daar kampen niet alleen grote instellingen en ziekenhuizen mee. Ook zelfstandige zorgondernemers en maatschappen, zoals huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten, hebben te maken met strengere regelgeving en teruglopende zorgvraag. Hoe kunt u de financiële gezondheid van uw praktijk in deze onzekere tijden in de gaten houden? En hoe zorgt u dat u tijdig de juiste maatregelen kunt nemen om het rendement te verbeteren? Inzicht in uw eigen prestaties is daarbij een van de eerste vereisten. Het BDO Focusdashboard voor zorgondernemers biedt precies dat.
Daarnaast maakt het BDO Focusdashboard inzichtelijk hoe een praktijk presteert ten opzichte van andere praktijken via een online benchmark. U kunt zo de prestaties van uw praktijk alert volgen. Daardoor kunt u sneller bijsturen wanneer nodig en maatregelen nemen om optimaal te kunnen blijven presteren.

Meer informatie over het BDO Focusdashboard
Bent u huisarts, tandarts of fysiotherapeut en wilt u meer weten over wat het BDO Focusdashboard voor u kan betekenen? Neem contact op met de BDO Branchegroep Zorg.

Onze specifieke kennis en kunde binnen de zorgsector bundelt BDO in de BDO Branchegroep Zorg. Deze branchegroep adviseert en ondersteunt diverse zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, privéklinieken, AWBZ-instellingen en eerstelijns zorgverleners, bij onder meer financiële, fiscale en organisatorische vraagstukken.

Nika Stegeman-Kruijt
Partner Belastingadvies Zorg (VPB)
Nika Stegeman is sinds januari 2010 werkzaam bij BDO. Daar is zij verantwoordelijk voor de Belastingadvies praktijk.
Nadat ze economie en recht aan de universiteit van Utrecht en fiscaalrecht aan de universiteit van Amsterdam heeft gestudeerd, heeft ze eerst ruime ervaring opgedaan bij PWC. De aandachtsgebieden van Nika liggen vooral in de fiscale dienstverlening aan grote (familie)bedrijven, alsmede in de zorg- en welzijnssector. Denk hierbij aan optimaliseren van de fiscaal/juridische structuur, samenwerkingsprocessen en financiën. Daarnaast is er affiniteit met internationale fiscale vragen en oplossingen. Nika is als fiscalist actief lid van de branchegroep Zorg van BDO. Daarnaast is zij ook actief lid van de vaktechnische vakgroep vennootschapsbelasting binnen BDO.

Marleen Zoetman-Kiers
Partner Accountancy
Marleen is sinds oktober 2017 werkzaam bij BDO in de controlepraktijk. Marleen is binnen de Branchegroep Zorg gespecialiseerd in de controle en advisering bij Eerstelijns zorg instellingen.
Enthousiaste, integere persoonlijkheid, met persoonlijke benadering in communicatie, goed analytisch vermogen en oplossingsgerichte houding. Professional in houding, kennis en vaardigheden, waardoor zij, samen met het controleteam, een meerwaarde uit de controle weet te halen. Zij is in die rol voor zowel bestuurders en toezichthouders gesprekspartner op het financieel, bedrijfseconomisch vlak. Zij voorziet u tijdig van heldere en praktische rapportages die u helpen bij het verder professionaliseren van uw organisatie. Marleen vervult werkzaamheden voor organisaties in de zorgsector, zoals dus eerstelijnsorganisaties, maar ook ziekenhuizen, VVT-instellingen, gehandicaptenzorg en maatschappelijke organisaties.

Contact

Post adres: Postbus 10147, 7301 GC Apeldoorn
Telefoon: 088-2364803
Info: publiekesector@bdo.nl
Website: www.bdo.nl/zorg