Hoe de huisartsenpost zijn plaats krijgt

De Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) zet de lijn van de afgelopen jaren door: meer doelmatigheid en betere zorg door afstemming, samenhang en samenwerking in de keten van acute zorg.

‘We willen de samenwerkingsafspraken tussen de ketenpartners verder ontwikkelen en concretiseren’, verklaart Christel van Vugt, coördinator van de VHN. Iedereen is het nu erover eens: voor de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg is het goed dat een huisartsenpost voor de Spoedeisende Hulp (SEH)­afdelin­gen in het ziekenhuis is gevestigd. Een paar jaar geleden was dat nog anders. ‘We kregen veel praktische vragen over de samenwerking tussen een huisart­senpost en een SEH. Moet dat en hoe moet dat dan? Wat komt daar allemaal bij kijken?’

Download het volledige artikel hier:

‘Samenwerking vereist goede infrastructuur’

InEen is de naam van de nieuwe brancheorganisatie voor zorgorganisaties in de eerste lijn. Voorzitter Martin Bontje: ‘Goed samenwerken, hoe doe je dat? Dat wordt de grootste uitdaging voor de komende tijd.’

Het mag een unicum genoemd worden: de laatste ledenvergaderingen van de LVG, de LOK en de VHN vonden eind november gelijktijdig plaats in afzonderlijke ruimten. Daarna gingen de schuifdeuren open: symbolischer kan haast niet.  

Download het volledige artikel hier: