‘Ons hart klopt sneller van zorgverlening’

Wat wordt de plaats van farmaceutische zorg in de geïntegreerde eerste lijn? VWS ontwikkelt met betrokkenen een toekomstvisie, maar zorgverleners weten de oplossing eigenlijk al: in elke wijk een multidisciplinaire samenwerking tussen apotheker, huisarts en wijkverpleegkundigen.

‘Hoewel we een periode met verliezen achter de rug hebben, is iedereen het erover eens dat een complete apotheek in de wijk behouden moet blijven. Dicht bij de huisarts, zodat zorg in samenhang kan worden gegeven. Het moeten geen uitgifteposten worden.’ Marijke ’t Hart, Christel Groot Zevert en Anke van der Salm zijn bijeen gekomen in de spreekkamer van Apotheek Floriande in het gelijknamige gezondheidscentrum in Hoofddorp. Marijke is bestuurder van de gezondheidscentra Haarlemmermeer, Christel is de beherend apotheker in Floriande en Anke beheert de DagNacht Apotheek in Alphen aan den Rijn.

Download het volledige artikel hier:

PELGRIM: ‘Regie ligt bij het veld’

PELGRIM, een intrigerende afkorting die staat voor het veel prozaïscher Populatiemanagement Eerstelijns Gezondheidszorg Regio Arnhem in Model. Een pelgrim is op weg, vaak samen met anderen. Net zoals de Zorggroep Arnhem en zorgverzekeraar Menzis, die het initiatief voor de proeftuin populatiemanagement Arnhem hebben genomen. ‘Bij alles wat we doen, staat centraal dat de besparingen die worden gerealiseerd steeds voortkomen uit kwaliteitsverbeteringen’, zegt Richard Linders.

Linders is drie dagen per week huisarts, leidt toekomstige collega’s op en is twee dagen per week – via Archiatros – medisch directeur van de Zorggroep Arnhem. ‘Met de ongeveer tweehonderd huisartsen die zich in de zorggroep hebben verenigd, zijn we indertijd begonnen met de DBC Diabetes, gevolgd door COPD en CVRM. Een half jaar geleden werd het moment bereikt dat we onze organisatie robuust genoeg vonden om in te zetten op meerjarige afspraken met zorgverzekeraar Menzis.

Download het volledige artikel hier:

Ondernemen? Ons een zorg

Ondernemen moet zorgverleners in de eerste lijn wel degelijk een zorg zijn. Goede en geïntegreerde zorg leveren lukt alleen als de praktijk goed op orde is. ‘Dat niet alleen: je moet scherp voor ogen hebben waar je voor staat en hoe je dat bereikt, en erin slagen je visie en strategie op een professionele manier uit te dragen. Dat vergt soms tovenaarskunst’, betoogt Femke Gronheid, bestuurder van ZorgImpuls. Deze ROS, met als werkgebied de Rotterdamse regio, staat de eerstelijns zorgprofessionals met raad en daad bij.

Femke Gronheid realiseert zich goed dat er veel op zorgverleners in de eerste lijn afkomt. ‘Het is een complexe sector. Complexer dan veel andere sectoren om in te ondernemen, omdat het meer is dan een kwestie van aanbod en afname. Je hebt naast de relatie met de patiënt te maken met medisch ethische belangen en stakeholders als zorgverzekeraars en overheid. Maar als je als zorgondernemer weet wat je wilt, is veel mogelijk.

Download het volledige artikel hier: