Toegangskaartje naar verzorgingshuis verdwijnt

De ouderenzorg bevindt zich al jaren in een transformatiefase. Het overheidsbeleid is erop gericht om ouderen en chronisch zieken zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Tel daarbij de verdubbeling van het aantal 65-plussers in de periode tot 2040 op en je weet als grote zorgorganisatie dat het roer echt om moet. ZZG zorggroep pakte de handschoen op en stelde in 2010 Marcel de Groot aan als programmadirecteur eerste lijn.

‘De ZZG zorggroep heeft de beleidslij­nen uitgezet. Het doel van ons eerste­lijns programma is om meer mensen verantwoord en gezond thuis te laten wonen met maximaal behoud van regie op eigen leven. Als het thuis echt niet meer gaat, richten wij ons op innova­tieve vormen van beschermd wonen.’

Download het volledige artikel hier:

Transmuraal centrum voor diagnostiek in Overvecht

Op 16 september opende Saltro samen met huisartsen en het St. Antonius Ziekenhuis het eerste transmurale diagnostische centrum in de Utrechtse wijk Overvecht. Huisartsen en specialisten van de hier gevestigde polikliniek maken er samen gebruik van. De behoefte aan diagnostiek is samengebracht onder één dak. De openingstijden worden verruimd en er worden meer soorten diagnostiek aangeboden.

Transmurale zorg is de verzamelnaam voor initiatieven die de samenwerking tussen ziekenhuis en huisartsen verbeteren, met als doel betere en efficiëntere zorg te kunnen leveren. Huisartsen, Saltro en het ziekenhuis delen dezelfde visie om zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te leveren.

Download het volledige artikel hier: