Onafhankelijk expertisecentrum dat een brug slaat tussen wetenschap en praktijk

Laatste updates:

Het realiseren van een mensgerichte waardeketen door integratie van zorg

Klassieke kwaliteitsdenken ontoereikend voor complexe zorgvraag. Het Jan van Es Instituut over de mensgerichte waardeketen.

Effectieve substitutie vraagt om schaal en samenwerking

Literatuurstudie van het Jan van Es Instituut naar effecten van succesvolle organisatievormen in extramurale gezondheidszorg.

Ervaringen met de nieuwe financiering van de huisartsenzorg en de multidisciplinaire zorg

Wat zijn de ervaringen met nieuwe financiering huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg?
Profiel

Het Jan van Es Instituut (JVEI) houdt zich systematisch bezig met onderzoek naar de voorwaarden, innovatie, implementatie en evaluatie van geïntegreerde werkwijzen en organisatievormen in de eerste lijn en wijkgerichte zorg. Het ontbreken van evidence met betrekking tot de relatie van organisatie en uitkomsten doet zich voelen op alle niveaus en leidt tot ad hoc beleid, opnieuw het wiel uitvinden en energieverspilling in verband met het elkaar alsmaar overtuigen van de meerwaarde van de georganiseerde eerste lijn in relatie tot doelmatigheid en bekostiging.

Het JVEI vergaart evidence en geeft dit door om op deze wijze een belangrijke bijdrage te leveren aan het welslagen van de versterking van eerste lijn, de ketenzorg en de wijkgerichte zorg

Vanuit onze missie en visie zien wij het als onze taak om naast de verzameling van kennis, deze te verrijken en te verspreiden ten behoeve van een breed publiek. Wij doen dit door middel van het uitvoeren van onderzoek en het organiseren van scholingsactiviteiten.

 • Kennis verzamelen

Maken van reviews op basis van wetenschappelijke literatuur

Discussie/ bijeenkomsten met het veld om kennis uit de praktijk te halen

Bijeenbrengen van gefragmenteerde praktijkkennis en wetenschap

 • Kennis verrijken

Stimuleren, initiëren en begeleiden van onderzoek ten behoeve van de eerste lijn

Ontwikkelen van Evidence Based implementatiestrategieën

Ontwikkelen van theoretische modellen rond de organisatie van de eerste lijn

 • Kennis verspreiden

Organiseren van congressen, expertmeetings, inspiratiesessies, workshops

Scholing en opleidingen

Leveren van een implementatiestrategieën ‘op maat’

Ontwikkeling van internet applicaties

Samenwerking

Het Jan van Es Instituut zoekt uitdrukkelijk de samenwerking met partners op landelijk, regionaal en lokaal niveau:

 • Zorgaanbieders
 • Eerstelijns samenwerkingsverbanden en ondersteuningsorganisaties
 • Zorgverzekeraars
 • Beleidsmakers gezondheidszorg
 • Bestuurders gezondheidszorg
 • Wetenschappelijke instituten
 • Opleidingscentra
 • Patiënten -/consumenten organisaties

Voor de internationale inbedding werkt het Jan van Es Instituut samen met het European Forum for Primary Care (EFPC).