Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

Laatste updates:

Praktijkervaringen met de implementatie van eHealth

Financiën, praktische ondersteuning en geïntegreerde toepassingen nodig voor implementatie eHealth.

NIVEL: zorgdata huisarts nog niet geschikt voor kwaliteitsindicatoren

Het NIVEL onderzocht: Zorgdata uit huisartseninformatiesysteem is nog niet geschikt voor kwaliteitsindicatoren.

Symposium over big data in lokaal gezondheidszorgbeleid

Welke mogelijkheden biedt Nivel Zorgregistraties als informatiebron? Een symposium over big data.
Profiel

Het NIVEL is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Er vindt toegepast beleidsonderzoek plaats voor beleidsmakers in de gezondheidszorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op projectbasis. Onderzoeksgegevens worden gebruikt door een groot aantal partijen, afkomstig uit de overheid en (koepels van) zorgverzekeraars, beroepsgroepen, zorginstellingen en patiënten- en consumentenorganisaties.

Het NIVEL had in 2012 een omzet van ruim 16 miljoen euro. Ongeveer 6 miljoen daarvan was als instellingssubsidie (inclusief in 2012 toegevoegde projecten) afkomstig van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Het meeste onderzoek vindt plaats met projectsubsidies. Bij het NIVEL werken ongeveer 200 mensen. Een groot deel daarvan (118) is onderzoeker.

Het NIVEL onderzoekt de effectiviteit en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en de (relaties tussen) de verschillende partijen in de zorg: zorgaanbieders, zorggebruikers, zorgverzekeraars en de overheid. Het NIVEL onderzoekt ook de Europese gezondheidszorg.
NIVEL-onderzoek is multidisciplinair, onafhankelijk, toegepast, actueel, betrouwbaar, openbaar en beleidsrelevant. Het onderscheidt zich van veel universitair onderzoek doordat het eerder probleemgestuurd en  toepassingsgericht is dan disciplinegebonden.
Het NIVEL streeft naar daadwerkelijk gebruik van de resultaten van zijn gezondheidszorg-onderzoek door ze breed te verspreiden.