Het Roer Gaat Om pakt administratieve lasten breed aan

De actiepunten van het comité Het Roer Moet Om werden vorig jaar door alle betrokken organisaties in de eerstelijnszorg omarmd. Het Roer Moet Om werd Het Roer Gaat Om (HRGO). Drie werkgroepen gingen aan de slag met de knelpunten. De Werkgroep Bureaucratie en Administratieve Lasten (B&AL) boog zich over de vele regels, voorschriften en formulieren waar de beroepsgroep mee te maken heeft. Een pakket aan maatregelen is eind 2015 gepresenteerd en per 1 januari geïmplementeerd. Emiel Kerpershoek van InEen, secretaris van de werkgroep, licht de filosofie, de maatregelen en de verwachte uitwerking toe. 

“De werkgroep startte in juli met een brede vertegenwoordiging”, zegt Kerpershoek. “Naast InEen, LHV en NHG, waren VPHuisartsen, patiëntenfederatie NPCF, zorgverzekeraars (ZN), de NZa en het ministerie van VWS betrokken, elk met meerdere vertegenwoordigers. Het ministerie en de NZa waren aanwezig als waarnemer en om de bestaande regelgeving te duiden. De grootte van de groep varieerde per onderwerp, zegt Kerpershoek, soms was er wat extra expertise nodig zoals bij farmacie en hulpmiddelen. “Maar meestal waren er om en nabij de achttien personen aanwezig.”

Knelpunten

Het was een bewuste keuze van de werkgroep om vanaf het begin breed in te steken. Emiel Kerpershoek: “We wilden de knelpunten die huisartsen en zorgverzekeraars aandroegen vanuit alle mogelijke perspectieven bezien, met respect voor elkaars belangen. De kracht van de werkgroep zit ‘m daar ook in: van begin af aan was er wederzijds begrip tussen alle partijen. We wilden nergens overheen stappen, maar alle regels en voorschriften in samenhang bekijken vanuit hun historie en achterliggende regelgeving.”

Er waren nogal wat knelpunten in de administratieve lasten, zo geeft Kerpershoek aan. “De HRGO-huisartsen hadden een groslijst opgesteld. Na onze eigen aanvulling was die meer dan tien pagina’s lang.” De Werkgroep B&AL heeft alle punten stuk voor stuk beoordeeld. Er werd gekeken naar de onderliggende vraag, welke regelgeving erachter zit en of het ook anders kan.

Download het volledige artikel hier:

Ook in De Eerstelijns:

Bruno Bruins: ‘Positief over het pamflet Zorg voor samenhang’

Maak samenhang en samenwerking het leidende principe in de zorg,…

Praktijkmanager met kijk op de wijk

Praktijkmanagers besparen tijd en ontzorgen de huisarts in de…

Seksueel geweld

Eén op de acht vrouwen en één op de 25 mannen wordt slachtoffer…

Nieuws van onze kennispartners:

Pilot toont belang van psychosociale zorg bij kanker

Pilot maakt kosteloze doorverwijzing van de huisarts voor psychosociale zorg bij kanker mogelijk ZonMw

ZonMW: Zelfredzaamheid heeft de toekomst

“Houd op met roepen dat iedere burger op basis van zelfredzaamheid en eigen kracht zijn eigen verantwoordelijkheid kan invullen!” – Alex Burdorf, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg ErasmusMC ZonMw