Gietema Wevers notarissen

Gietema Wevers notarissen heeft, als één van de weinige notariskantoren in Nederland, een grote landelijke praktijk in de gezondheidszorg, met het accent op de georganiseerde eerstelijnszorg.

Als zodanig werkt Gietema Wevers notarissen voor vele regio-organisaties, gezondheidscentra, diagnostische centra, huisartsenposten, integrale geboortezorg organisaties, ROS’en, dienstapotheken, samenwerkingsverbanden van verschillende disciplines zoals psychologen, podotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en apothekers, beroepsverenigingen en facilitaire zorgorganisaties.

Ook is het kantoor betrokken bij initiatieven waarbij partijen in de eerstelijns gezondheidszorg samenwerkingsverbanden aangaan met tweedelijns zorgorganisaties en andere partijen.

Specialisatie

Gietema Wevers notarissen is als notariskantoor gespecialiseerd in rechtspersonenrecht en vastgoedrecht. Het kantoor heeft geen gezondheidsrechtjuristen in dienst, maar in verband met de grote praktijk in de georganiseerde eerstelijnszorg heeft het kantoor wel brede kennis op het gebied van zorgspecifieke wet- en regelgeving en de ontwikkelingen in de branche. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Governancecode Zorg, de Wet Toelating Zorginstellingen, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (2018), de O&I-bekostiging en de Zorgfusietoets.

Nieuwsgierig naar wat Gietema Wevers notarissen voor uw organisatie kan betekenen? Het kantoor verricht onder meer de volgende werkzaamheden:

  • het begeleiden van fusies, samenvoegingen en ontvlechtingen
  • het oprichten en ontbinden van rechtspersonen
  • het opzetten en wijzigen van juridische structuren
  • het verlenen van advies inzake de keuze voor een bepaalde rechtsvorm of juridische structuur
  • het verlenen van advies inzake de bestuurlijke inrichting van organisaties (zeggenschap / governance)
  • het opzetten van structuren in verband met de aankoop en financiering van vastgoed in het kader van de realisatie van gezondheidscentra alsmede de levering van dat vastgoed