Community Abonneren
×

Masterclass Eerstelijns Bestuurders

De Masterclass voor Eerstelijns Bestuurders is een op de praktijk gerichte leergang die actuele ontwikkelingen in
een theoretisch kader plaatst.

De eerstelijns gezondheidszorg verkeert in een turbulente fase. Er komt steeds meer op deze ontwikkelende bedrijfstak af en de beschikbare middelen zijn beperkt.

Er is een grote behoefte aan stuurmanskunst en ondernemerschap. Aan bestuurders die inzicht hebben in geavanceerde bedrijfsvoering in (multidisciplinaire) zorggroepen, gezondheidscentra, diagnostische centra, franchise- en facilitaire organisaties. Huisartsen en multidisciplinaire bekostiging, stagnerende marktwerking, kansen en het politieke krachtenveld vragen om strategisch inzicht. Persoonsgerichte zorg, zelfmanagement en eHealth zijn vernieuwende elementen in het zorgproces. Er is behoefte aan een op de praktijkgerichte leergang die de snelle veranderingen kan duiden en een handvat biedt om goed te besturen: de Executive Masterclass Eerstelijns Bestuurders. Download de folder Executive Masterclass Eerstelijns Bestuurders

Actuele ontwikkelingen in het perspectief van de eerste lijn

Strategische besluitvorming in een samenleving in transitie stelt hoge eisen aan bestuurders. In de masterclass eerstelijns bestuurders komen strategie, bekostiging, bedrijfsprocessen, governance, datamanagement, bedrijfsvoering, wet/regelgeving, macro-economische ontwikkelingen, organiseren en veranderen aan bod. Door verbreding en verdieping van de kennis, het uitwisselen in multidisciplinaire samenstelling en opbouwen van een bestuurlijk netwerk, biedt de masterclass een fundament voor strategisch functioneren.

Acht bijeenkomsten van twee dagen

De Masterclass omvat acht bijeenkomsten van twee aaneengesloten dagen met overnachting in een vergaderhotel in het centrum van het land (totaal 40 dagdelen).

Data 2019: 19 – 20 september / 17 – 18 oktober / 21 – 22 november

Data 2020: 16 – 17 januari / 19 – 20 maart / 16 – 17 april / 14 – 15 mei / 11 – 12 juni

Studiereis: woensdag 24 – zaterdag 27 juni 2020

Gekozen is voor een kortdurend programma met beperkte overhead, conform de cultuur van de eerste lijn. De kosten per deelnemer bedragen € 9.300,- (betaling in twee termijnen mogelijk); exclusief kosten voor de overnachting.

Organisatie

De Executive Masterclass Eerstelijns Bestuurders wordt georganiseerd door Tranzo, Wetenschappelijk centrum voor transformatie in zorg en welzijn van de Universiteit van Tilburg en de Eerstelijns platform voor strategie en innovatie. Programmaleiding: Jan Erik de Wildt MHA. De studiebelasting per blok bedraagt 2 uur. Er zijn twee verplichte opdrachten: een externe analyse en een interne analyse. Er is een beroepsaccreditatie voor huisartsen, verloskundigen, eerstelijns psychologen en apothekers.

De Executive Masterclass Eerstelijns Bestuurders staat geregistreerd aan het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Inschrijving in het CRKBO-register is mogelijk voor private aanbieders van kort beroepsonderwijs (instellingen) en voor zelfstandig werkende docenten.

Wil je de verhalen van de cursisten beluisteren? Klik op de onderstaande video’s voor hun ervaringen.