Community Abonneren
×

Vilans

Vilans is dé landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg en zorgen dat zorg beter werkt. Betere langdurende zorg, daar werken we elke dag vol passie aan.

In de eerstelijnszorg voor chronisch zieken en thuiswonende ouderen ligt de focus op gezondheid en gedrag, uitgaande van de kracht van het individu. Het accent in de eerstelijnszorg verschuift naar meer zelfredzaamheid en eigen regie. Met een integrale blik kijken we naar de actuele vraagstukken: hoe organiseren we de zorg multidisciplinair? Hoe versterken we sociale netwerken? En hoe verbinden we het medische en sociale domein? Met stappenplannen, praktijkvoorbeelden, hulpmiddelen en tips helpen we u op weg. Het doel: goede samenwerking met mantelzorgers en naasten, succesvolle eHealth-toepassingen en solide netwerken van burgerinitiatieven.

Vilans is partner van kennisplein Zorg voor Beter, kennisplatform voor de ouderenzorg (VVT en eerstelijn).

Kennisplein Zorg voor Beter

Kennisplein Zorg voor Beter biedt betrouwbare en actuele informatie die professionals in de eerstelijnszorg kunnen gebruiken om de ouderenzorg en zorg aan chronisch zieken te verbeteren: handreikingen, stappenplannen, instrumenten, e-learnings, online tests, kennisbundels, lesmateriaal en filmpjes.

Kennis zien we als een dynamisch begrip: informatie verzamelen, toepassen, experimenteren, de dialoog voeren, ervaringen delen en evalueren. Dit proces van leren en toepassen ondersteunen wij met ons gevarieerde aanbod van praktisch toepasbare kennisproducten en lesmateriaal. Via diverse online kanalen (nieuwsbrief, social media) verspreiden we onze kennis en halen we vragen uit de praktijk op. Via polls, feedbacktools en gebruikersonderzoek kunnen we inspelen op de steeds veranderende behoeften van onze bezoekers. Het doel is leren en verbeteren vanuit en in de praktijk, gericht op een betere kwaliteit van leven van de cliënt.

De belangrijkste thema’s op Zorg voor Beter voor de eerstelijnszorg zijn: persoonsgerichte zorg, samenwerken in de wijk, mantelzorg, zelfredzaamheid, dementie, welbevinden en levensvragen. Zorg voor Beter heeft gemiddeld 175.000 bezoekers per maand. Bezoekers waarderen de website met een 8,5 (gebruikersonderzoek 2018). Het percentage bezoekers dat werkzaam is in de extramurale ouderenzorg, waaronder ook de eerstelijnszorg, is 40%.