Expertisecentrum Gezondheidsverschillen

Laatste updates:

Nationaal Preventieakkoord: van nazorg naar voorzorg

Het is er: het Nationaal Preventieakkoord. Meer dan 70 partijen…

Alert op dementie bij oudere migrant

Dementie bij oudere migrant wordt vaak te laat gediagnosticeerd waarschuwt PharosKennis

Hoogleraar Maria van den Muijsenbergh: “Zet in op positieve benadering in spreekkamer”

Maria van den Muijsenbergh, sinds 9 maart bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg: “Zet in op positieve benadering in de spreekkamer”
Profiel

Pharos is het landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Vanuit het uitgangspunt ‘gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen’, zet Pharos kennis in om de grote gezondheidsverschillen terug te dringen en de kwaliteit en toegankelijkheid van preventie, zorg en ondersteuning voor laagopgeleiden en migranten te verbeteren. Pharos is ook het landelijk expertisecentrum op het gebied van vrouwelijke genitale verminking. We werken samen met zorgprofessionals, bestuurders en beleidsmakers, kennisinstituten en onderzoekscentra en altijd met migranten en laagopgeleiden zelf. Pharos stelt haar kennis zo breed mogelijk beschikbaar. In bijvoorbeeld rapporten, brochures, workshops, trainingen, interventies, eenvoudige materialen, stappenplannen, downloads en boeken.

Gezondheidsverschillen
Veel Nederlanders leven in goede gezondheid, maar dat geldt niet voor iedereen. Een flink aantal mensen kampt met forse gezondheidsachterstanden. Mensen met een lagere opleiding leven gemiddeld 7 jaar korter en zelfs 19 jaar in minder goed ervaren gezondheid dan hoog opgeleide mensen. De toename van chronische aandoeningen concentreert zich het meest bij laag opgeleide mensen. Een goede gezondheid is niet alleen van belang voor mensen zelf, maar ook voor een vitale samenleving. Om gezondheidsverschillen aan te pakken is een brede integrale aanpak nodig, gericht op ook de diepere oorzaken van gezondheidsachterstanden, zoals laaggeletterdheid, eenzaamheid, onvoldoende actieve participatie of stress door oplopende schulden. Om succesvol te zijn is het van belang dat burgers actief betrokken worden en hen te ondersteunen om zelf meer grip te krijgen op hun eigen leven en gezondheid.

Onze programma’s

Pharos heeft 7 kennisprogramma’s waarin we oplossingen bieden:

  • Gezond in… is het stimuleringsprogramma dat 165 gemeenten ondersteunt bij de lokale integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. Het programma adviseert op maat op basis van actuele (inter)nationale inzichten en verbindt diverse initiatieven en betrokkenen via het online platform van Gezond In.
  • Preventie en zorg richt zich op het terugdringen van chronische aandoeningen bij mensen met een lage opleiding en migranten.
  • Gezond opgroeien ondersteunt wijkteams in het bereiken van laagopgeleide en migrantengezinnen en deelt kennis met onder andere scholen over een goede sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en de opvang van vluchtelingenkinderen.
  • Ouderen en gezondheid ondersteunt professionals bij o.a. goede zorg aan migranten met dementie en samenwerking met hun mantelzorg en biedt oudere migranten tools om regie te voeren over hun eigen gezondheid en hun eigen leven.
  • Participatie en eigen regie versterkt de participatie en eigen regie van laagopgeleiden en migranten in het zorgstelsel en bij het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Het programma werkt ook aan de toename van eHealth toepassingen die geschikt zijn voor laagopgeleiden, laaggeletterden en migranten.
  • Gezondheid asielzoekers en vluchtelingen ondersteunt professionals in goede zorg en preventie voor asielzoekers en vluchtelingen.
  • Aan de slag stimuleert dat asielzoekers en statushouders actief meedoen aan vrijwilligerswerk in gemeenten.

Klik hier voor meer informatie.