Johnson & Scholes Strategisch model

De strategische analyse bestaat uit een externe analyse van actoren (partijen) en factoren (trends & ontwikkelingen), die worden afgezet tegen de interne analyse: de beschikbare middelen, de structuur en de competenties.

De strategische keuze vindt plaats door de externe analyse af te zetten tegen de visie & missie van de organisatie. Eerst worden de verschillende opties in kaart gebracht en vervolgens maakt men een strategische keuze.

De strategische implementatie is de uitvoering van de keuze. Strategische keuzes kenmerken zich door de impact op de organisatie en leiden tot veranderingen, aanpassing van de structuur en herverdeling en beheersing van middelen.

Literatuur

Exploring corporate strategy is het eerste handboek voor theoretische verdieping & achtergrondkennis en wordt vooral in het eerste deel van de masterclass gebruikt.

Management & organisatie is het tweede handboek dat als naslagwerk bij organisatievraagstukken bij geen enkele bestuurder mag ontbreken.

Elementair balanslezen is een handzaam boekje waarin de basisbegrippen voor financiering en verantwoording op eenvoudige wijze wordt toegelicht.

Daarnaast worden van alle presentaties schriftelijke of digitale hand-outs beschikbaar gesteld en wordt op de website van De Eerstelijns een digitaal archief opgezet.