Verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen van kennis

Laatste updates:

Struikelblokken en succesfactoren bij e-mental health

Waar kunnen huisartsen en POH ggz het beste beginnen als ze in hun praktijk met e-mental health aan de slag willen? Een inventarisatie van het Trimbos-Instituut.

Zorgprogramma “brede ggz” is laagdrempelig, kwalitatief goed, en met zelfzorg door e-health

Start zorgprogramma brede ggz in samenwerking met Trimbos, SGE zorg en zorggroep DOH.

Behandeling van psychische problemen in huisartsenpraktijk en basis-ggz

Trimbos: Vernieuwde zorgpaden psychische problemen eerstelijns nu in overeenstemming met actuele ontwikkelingen.
Profiel

Het Trimbos-instituut is een kennisinstituut. Het doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. Het zet zich met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten. Onze verworven kennis passen we toe in de praktijk van professionals in de GGZ en de verslavingszorg. Het Trimbos-instituut loopt voorop in de digitalisering van kennisontwikkeling, kennisoverdracht en de uitbreiding van hulpverlening via internet.

Onze manier van werken

Het Trimbos-instituut werkt volgens het Disease Management Model. Dit betekent dat wij op alle terreinen en in de hele zorgketen actief zijn. Van monitoring, preventie, behandeling en reïntegratie tot kwaliteit en organisatie van de zorg. Ook internationaal zijn wij betrokken bij verschillende activiteiten en projecten.

Waar richten we ons op?

  • Ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, opstellen van richtlijnen en preventieprogramma’s.
  • Signaleren en monitoren van psychische problemen en verslavingsproblemen.
  • Onderzoek en evaluatie van de GGz- en verslavingszorg: organisatie, toegankelijkheid, kwaliteit en effectiviteit.
  • Informeren van beleidsmakers, politici en professionals over de geestelijke gezondheid van de Nederlandse bevolking.
  • Ontwikkelen en opzetten van cursussen en trainingen voor professionals in de GGz en verslavingszorg.
  • Voorlichting geven over psychische problematiek, middelengebruik en verslaving.
  • Organiseren van landelijke preventiecampagnes.

Korte geschiedenis

Het Trimbos-instituut ontstond in 1996 uit de fusie van het Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid (NcGv) en het Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs (NIAD). Het instituut is vernoemd naar de psychiater Kees Trimbos (1920-1988). Hij was van 1977 tot 1988 voorzitter van het NcGv en zijn leven lang een enthousiast pleitbezorger van geestelijke volksgezondheid in Nederland.

Lees de brochure (PDF) over het Trimbos-instituut.