Medisch Contact

Een stevig fundament: Regionale ondersteuning voorwaarde voor versterking eerste lijn – Jan Erik de Wildt – Medisch Contact, 7 oktober 2005, 60 nr. 40

Voor een prikje: de strijd om het aanbod aan eerstelijnsdiagnostiek – Jan Erik de Wildt en Richard Janssen – Medisch Contact, 18 augustus 2006, 61 nr. 33/34

Meer accent op de eerste lijn: Kostenoverwegingen nopen tot maximale substitutie naar de eerste lijn – Anton Maes en Jan-Erik de Wildt – Medisch Contact, 8 september 2006, 61 nr. 36

Zielenzorg in de aanbieding: Marktwerking daagt GGZ uit tot vernieuwing, zeker in de eerste lijn – Jan Erik de Wildt, Richard Janssen en Victor Pop – Medisch Contact, 16 november 2007, 62 nr. 46

Koester eerstelijnszorg: Regiefunctie vereist schaalvergroting eerste lijn – Jan Erik de Wildt, Geraline Leusink en Victor Pop –  Medisch Contact, 19 januari 2007, 62 nr. 3

DEL6_Diabetes_720x340

 

Onderzoek

Gereguleerde marktwerking in de eerstelijnszorg? Dreiging zorgt al voor deining! – onderzoek naar marktwerking in de gezondheidszorg (concept), Commonsense, medio juli 2007

Versterken van de positie van verzekerden – advies aan de NPCF in 2003