directeur voor 32 uur per week 

Stichting Een Plus Samenwerking (www.eenplus.nl) is het eerstelijnssamenwerkingsverband van zorgprofessionals in Velp (bij Arnhem). De Stichting heeft tot doel het leveren van samenhangende gezondheidszorg, die is afgestemd op de behoeften van de inwoners van Velp en Rozendaal.
Wegens pensionering van haar huidige directeur is de Stichting op zoek naar een

directeur voor 32 uur per week

Wij zoeken:

Een directeur die de verbinder is in de organisatie. Je draagt de gezamenlijke visie uit en inspireert, verbindt en faciliteert de zorgverleners in het vormgeven van samenhangende en vernieuwende zorg. Je initieert en ondersteunt projecten om de eerstelijnszorg te verbeteren of aan te passen aan nieuwe uitdagingen. Je verbindt het eerstelijnszorgaanbod met het sociale domein, tweede en derde lijn. Je ziet en benut mogelijkheden voor het verschuiven van zorg van tweede naar eerste en van eerste naar nulde lijn. Je bent verantwoordelijk voor de volgende kerntaken:

Het aansturen van de organisatie: 
• Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van het beleid van het samenwerkingsverband Stichting Een Plus en voor de zorginhoudelijke, personele, financiële en facilitaire activiteiten, die daarvoor nodig zijn.
• Je hebt de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband. • Je geeft operationele leiding aan ondersteunend personeel in dienst van de stichting (stafmedewerker en managementassistente).
• Je bereidt alle bestuursvergaderingen voor en participeert in diverse project- en werkgroepen of bijeenkomsten van samenwerkingspartners. Je zorgt voor een efficiënte en effectieve overlegstructuur.
• Je draagt zorg voor een goede financieel-administratieve organisatie en bereidt de begrotingen en jaarrekeningen voor.
• Als directeur ben je ten slotte integraal verantwoordelijk voor het functioneren van het samenwerkingsverband. Daartoe schrijf je jaarlijks een werkplan en doet daarover regelmatig verslag aan het bestuur.

Innovatie
• Je ondersteunt de ontwikkeling en implementatie van zorginhoudelijke samenwerking tussen de samenwerkingspartners in de vorm van diverse multidisciplinaire projecten.
• Je initieert en faciliteert vernieuwingen die positieve effecten hebben op de quadruple aim: tevreden patiënten, gezondheidswinst, tevreden zorgverleners en doelmatigheid.

Externe representatie en relatiebeheer 
• Je zorgt voor een positieve en effectieve PR en communicatie en voor goede (elektronische) informatieuitwisseling tussen betrokken partners.
• Je vertegenwoordigt en representeert de Stichting in intern en extern overleg en bij onderhandelingen met derden.
• Je zorgt voor een goede samenwerkingsrelatie met alle stakeholders, waaronder de regionale huisartsen coöperatie, de zorgverzekeraars, de patiëntenadviesraad, de gemeente, tweede en derdelijns instellingen en andere relevante netwerken en partijen.

Wij vragen: 
• Academisch denk- en werkniveau
• Kennis en ervaring met het stimuleren van samenwerking tussen professionals
• Ervaring met de uitvoering van een integraal takenpakket.
• Een ondernemende en innovatieve visie
• Ervaring met strategisch denken en handelen.
• De competentie om bestuurders en professionals te ondersteunen en te enthousiasmeren
• Overtuigingskracht en onderhandelingsvaardigheid in samenwerkingsverbanden en in contractuele afspraken met financiers. En het vermogen om verschillende standpunten en meningen met elkaar te verbinden
• De vaardigheid om een inhoudelijk krachtige aanpak te combineren met oog voor goede menselijke relaties.
• Accuraat en effectief in schriftelijke en mondelinge communicatie.
• Kennis en ervaring in de (eerstelijns)gezondheidszorg
• Kennis en ervaring met geïntegreerde ouderenzorg strekt tot aanbeveling gezien de koploperpositie die Velp heeft in de eerstelijnsouderenzorg.

Wij bieden: 
Een dynamische en veelzijdige functie in een innovatieve organisatie met bekwame en interessante zorgprofessionals, een betrokken bestuur en een actieve patiëntenadviesraad. Aanstelling geschiedt voor een periode van een jaar. Bij gebleken geschiktheid volgt een vaste aanstelling. De directeur is flexibel beschikbaar voor vergaderingen buiten kantooruren. Salariëring conform de zwaarte van de functie.

Reageren:

Stuur je sollicitatiebrief en CV uiterlijk 26 augustus 2019 per e-mail aan Lia Emons. Email: sollicitatie@eenplus.nl

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 37 en 38 op vrijdag 13 september tussen 17.00 en 21.00 uur en op dinsdag 17 september tussen 19.00 en 21.00 uur. Wij verzoeken je hierbij met je planning rekening te houden.

Werving en selectie van de directeur vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Informatie kun je inwinnen bij de huidige directeur van 1+, mevr. Herma Barnhoorn, 06-22482544 of barnhoorn@eenplus.nl.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Download hier de vacature in pdf.