ICT-coördinator

vacature ICT-coördinator

ICT-coördinator
(16 tot 24 uur per week)

Context

Zorggroep Syntein is een zorggroep van huisartsen verdeeld over 24 huisartspraktijken in de Noordelijke Maasvallei (Land van Cuijk en de Kop van Noord-Limburg). Syntein implementeert, organiseert en faciliteert zorgprogramma’s voor mensen met chronische aandoeningen. Daarnaast is Syntein actief in de bredere ondersteuning van de aangesloten huisartsen en is zij aanjager voor zorgvernieuwing in de regio. Momenteel telt Syntein bijna 9 fte, verdeeld over 20 enthousiaste medewerkers, waarvan bijna de helft bestaat uit kaderhuisartsen en medisch adviseurs uit de eigen regio.

Ontwikkelingen binnen Syntein

Zorggroep Syntein en haar huisartsen werken actief met elkaar samen op het gebied van gezondheid en zorg. Vanuit een visietraject in 2019 zijn thema’s geformuleerd waarop Syntein zich richt. In de komende jaren ligt het accent op het ontzorgen van huisartsen, versterken van de samenwerking in de regio, verdieping en innovatie van zorg (waaronder op het gebied van ICT), meer tijd voor de patiënt en 24-uurs zorg. In het kader van al deze ontwikkelingen krijgt ICT steeds meer een plek.

Syntein ziet hierbij de volgende speerpunten op de lange termijn:

 • het verder optimaliseren van het primaire proces; essentieel hierbij is het slim inzetten van nieuwe ICT-toepassingen en communicatie tussen systemen. Dit betreft de ketenzorg en zorg rondom kwetsbare groepen;
 • het optimaal faciliteren van huisartsen op ICT-gebied, denk hierbij aan ondersteuning in selectietrajecten, slim inrichten van systemen, contact met leveranciers over functionaliteiten en regionale scholingen, communicatie middels wachtkamerschermen, enz.;
 • samen met de netwerkpartners inrichten van een toekomstbestendig landschap waarin een optimale en veilige gegevensuitwisseling onontbeerlijk is, zowel tussen patiënt en professional als tussen professionals onderling.

Voorbeelden van huidige ontwikkelingen op ICT-gebied:

 • gebruik Minddistrict in de GGZ en somatische zorg;
 • beeldbellen;
 • selectietraject HIS;
 • inzet apps in de chronische zorg;
 • optimale inzet KIS voor zorgverlener en patiënt;
 • regionale gegevensuitwisseling met netwerkpartners;
 • project OPEN en de daarmee samenhangende ontwikkelingen;
 • informatiebeveiliging in de zorg (HaZo24).

Functie
Jij bent als ICT-coördinator samen met Syntein-collega’s, patiënten en de professionals uit de huisartsenpraktijk in staat te bouwen aan een goed regionaal ICT-landschap. Vanuit een vraag- en klantgerichte houding vertaal je de wensen vanuit directie/bestuur, collega’s en medewerkers van de huisartspraktijken naar verantwoorde ICT-oplossingen. vervult een rol als projectcoördinator bij projecten met een grote ICT-component en helpt op deze manier mee aan software-oplossingen die de dienstverlening in de eerste lijn efficiënter en gebruiksvriendelijker maken. Je hebt of ontwikkelt een visie op IT.  Je legt verantwoording af aan de algemeen directeur.

Als ICT-coördinator:

 • ben je mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het (meerjarig) beleid voor ICT;
 • ben je gesprekspartner en opdrachtgever voor de belangrijkste leveranciers (leveranciersmanagement), waarmee nieuwe SLA’s moeten worden afgesloten en door jou gemonitord;
 • sluit je als vertegenwoordiger van Syntein aan bij de regionale ontwikkelingen op het gebied van ICT-architectuur die informatie-uitwisseling, communicatie en digitale zorg gaat ondersteunen;
 • ben je verantwoordelijk voor een goede informatiebeveiliging en het aanspreekpunt bij informatiebeveiligingsincidenten;
 • ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en de advisering rondom procesmatige en technische verbeteringen vanuit het perspectief van ICT;
 • ben je betrokken bij innovaties en lever je een bijdrage om zorgverzekeraars en andere financiers te enthousiasmeren voor de innovatievoorstellen van Syntein;
 • weet je op inspirerende en motiverende wijze draagvlak te creëren bij in- en externe betrokkenen voor het gekozen beleid.

Kennis en vaardigheden

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau, b.v. opleiding ICT, informatica en/of informatiekunde;
 • Uitstekende vakkennis en helder inzicht in de vakinhoudelijke verbindingen, alsmede kennis van relevante wetgeving en ontwikkelingen op ICT-gebied en in de zorg;
 • Ervaring met innovatietrajecten en subsidieaanvragen voor innovatietrajecten;
 • Analytisch vermogen voor het ontwerpen en ontwikkelen van de ICT-architectuur;
 • Ervaring in contacten en contractvorming met externe leveranciers;
 • Sociale vaardigheden en overtuigingskracht voor het coördineren van ICT-projecten en het onderhouden van in- en externe contacten waaronder de leden van de zorggroep, ziekenhuis, GGZ-partners, gemeenten en andere netwerkpartners, landelijke en regionale subsidieverstrekkers;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het adviseren en communiceren op alle niveaus en het opstellen van beleid en rapporten;
 • Ervaring met governance en risicomanagement.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Sterke empathische persoonlijkheid die kansen ziet en daarbij een evenwichtige balans vindt tussen deze kansen en risico’s;
 • Uitstekende adviesvaardigheden, in staat om gestructureerd te denken en planmatig te werken;
 • Proactief, ondernemend, klantgericht, combineert strategische denkkracht met aanpakkersmentaliteit;
 • Bruggenbouwer, zichtbaar, toegankelijk en betrokken;
 • Gezond gevoel voor humor, positief ingesteld en een teamlid van Syntein

Aanbod

De aanstelling als ICT-coördinator is voor twee tot drie dagen per week voor een periode van één jaar met zicht op een vaste aanstelling. De inschaling zal passend zijn binnen de CAO Huisartsenzorg.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd en wil je solliciteren op deze vacature, stuur dan jouw motivatiebrief en een kort CV voor 6 december 2020 naar Syntein, t.a.v. de heer Corné van Asten, algemeen directeur, info@syntein.nl. Voor nadere informatie over de functie kun je eveneens contact opnemen met Corné van Asten, telefonisch te bereiken via telefoonnummer 0485-745310.

Publicatiedatum: 19 november 2020