Medisch directeur/bestuurder

vacature Syntein medisch directeur/bestuurder

Zorggroep Syntein zoekt ter versterking van de organisatie een

Medisch directeur/bestuurder

(minimaal 16 uur per week)

Context

Zorggroep Syntein is een zorggroep van huisartsen verdeeld over 24 huisartspraktijken in de Noordelijke Maasvallei (Land van Cuijk en de Kop van Noord-Limburg). Zorggroep Syntein is ruim tien jaar geleden opgericht om zorgprogramma’s voor mensen met chronische aandoeningen zoals
Diabetes Mellitus, COPD en CVRM te implementeren, te organiseren en te faciliteren. Vanuit een ketenzorgorganisatie is Zorggroep Syntein doorontwikkeld naar een organisatie die naast de zorgprogramma’s ook actief is in de bredere ondersteuning van de aangesloten huisartsen en is zij aanjager voor zorgvernieuwing in de regio. Samen met netwerkpartners werkt Zorggroep Syntein aan de verbetering van zorgverlening aan kwetsbare ouderen en mensen in de GGZ. Bovendien stimuleert Zorggroep Syntein de gezondheid van de burgers vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Momenteel kent Syntein bijna negen fte verdeeld over bijna 20 enthousiaste
medewerkers, waarvan bijna de helft bestaat uit kaderhuisartsen en medisch adviseurs uit de eigen regio.

Visie en uitgangspunten

Zorggroep Syntein en haar huisartsen werken actief met elkaar samen op het gebied van gezondheid en zorg. Zij ontlenen hun inspiratie aan het volgende: “Wij geloven dat wij in samenwerking met partners de beste zorg organiseren, door gezondheid van de inwoners in de Noordelijke Maasvallei voorop te zetten.”
In 2019 heeft Zorggroep Syntein met haar huisartsen een visietraject doorlopen. De uitkomsten van dit traject geven een zevental thema’s aan waarop Zorggroep Syntein zich gaat richten. In de komende jaren ligt het accent op het ontzorgen van huisartsen, versterken van de samenwerking in de regio met stakeholders en verdieping en innovatie van zorg, zoals op het gebied van ICT, meer tijd voor de patiënt en 24-uurs zorg. Voor de medisch directeur ligt hierin de opdracht om samen met het team, de huisartsen en de stakeholders dit inhoudelijk mee vorm te geven.

Organisatie

De groei van regionale ontwikkelingen, de toenemende verbinding met de huisartsen en de vertegenwoordigende rol van Zorggroep Syntein namens de huisartsen binnen en buiten de regio, maakt dat de uitbreiding op directie-/bestuursniveau noodzakelijk is.
Zorggroep Syntein is vormgegeven in drie BV’s, te weten; Huisartsen Land van Cuijk en NoordLimburg B.V. (moederorganisatie), Syntein Integrale Zorg B.V. en Syntein Innovatie B.V. (beide dochterondernemingen). De Huisartsen Land van Cuijk en Noord Limburg B.V. wordt momenteel bestuurd door één algemeen directeur/bestuurder. De medisch directeur/bestuurder zal hieraan worden toegevoegd. Beide directeuren/bestuurders dragen in deze functie de verantwoordelijkheid over deze drie BV’s.
De huisartsen in de Noordelijke Maasvallei zijn verenigd in een coöperatie, welke aandeelhouder van de moederorganisatie is. Deze coöperatieve vereniging kent een zeshoofdig bestuur; vertegenwoordigers van de zes Hagro’s uit de regio.

Functie

Jij bent als medisch directeur/bestuurder samen met de algemeen directeur/bestuurder verantwoordelijk voor het geven van richting en sturing aan Zorggroep Syntein. Jullie zijn samen verantwoordelijk voor de inhoud van zorg, het verwerven en het besteden van de middelen en de ex- en interne vertegenwoordiging van de huisartsen van Zorggroep Syntein. De medisch directeur/bestuurder is primair verantwoordelijk voor het vormgeven van het medisch inhoudelijk beleid, zorginnovatie en (medisch inhoudelijke) externe relaties. Ook ketensamenwerking en doorontwikkeling van de zorgprogramma’s behoren tot de taak van de medisch directeur/bestuurder. Daarbij werk je nauw samen met (kader)huisartsen en stafmedewerkers.
Samen met het coöperatiebestuur en RvC wordt de bestuursopdracht jaarlijks geactualiseerd, welke uiteraard gebaseerd is op inbreng van het team van Zorggroep Syntein en de ontwikkelingen bij onze ketenpartners en stakeholders.

Profielschets directeur/bestuurder

 • De nieuwe medisch directeur/bestuurder komt in een organisatie die samen met de huisartsen en andere organisaties vorm wil geven aan de inhoudelijke transitie in de regio. Wij zijn op zoek naar kandidaten met de volgende kwaliteiten en vaardigheden:
 • Visie op huisartsenzorg en eerstelijnszorg, aantoonbare ervaring met zorgvernieuwing en kan dit
  op strategisch niveau brengen;
 • Uiteraard heb je bestuurlijke en leidinggevende ervaring en bent daarin een sterke verbinder;
 • Je kent de regionale (plattelands) problematiek, bij voorkeur ben je bekend met, of in de regio van Zorggroep Syntein;
 • Je bent een inspirerend leider, teamplayer en hebt ervaring met zelforganiserende teams;
 • Je hebt een heldere en duidelijke wijze van communiceren;
 • In staat collega’s te enthousiasmeren en mee te nemen;
 • Als bestuurder weet je bij de externe stakeholders het belang van de huisartsen en Zorggroep Syntein goed over het voetlicht te brengen en neem je een relevant netwerk mee;
 • Je ként het vak van praktiserende huisarts, bij voorkeur ben je praktijkhoudend huisarts (geweest);
 • Eventueel bereid als (waarnemend) huisarts in een van de huisartsprakijken in de regio te werken;
 • Een passend regionaal of landelijk netwerk wordt als een pluspunt gewaardeerd.

Aanbod

De aanstelling als medisch directeur/bestuurder is voor twee dagen per week. De inschaling zal passend zijn binnen de klasse-indeling van de WNT-2.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd en wil je solliciteren op deze vacature, stuur dan een motivatiebrief en een kort cv voor 1 september 2020 naar Zorggroep Syntein, t.a.v. mevrouw J. Abbring, voorzitter RvC. Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Corné van Asten, algemeen directeur, telefonisch te bereiken via telefoonnummer 0485-745310. De selectiegesprekken vinden plaats in week 36 t/m 38 in 2020.

Publicatiedatum: 10 juli 2020