Praktijkondersteuner GGZ West-Brabant

PRO Praktijksteun is een innovatieve organisatie op het gebied van GGZ binnen de huisartsenzorg. Voor de regio West-Brabant zijn wij op zoek naar een nieuwe collega POH-GGZ.

Wat ga je doen?
Als POH-GGZ bied je snel en zonder wachtlijst hulp aan patiënten in een vertrouwde omgeving. Je brengt samen met de patiënt diens klachten of problemen in kaart en komt tot een goed advies zoals begeleiding, behandeling of verwijzing. Je ondersteunt hiermee de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/of psychosociale klachten. Je werkt veelal zelfstandig in je spreekuur en bent in deze functie generalist, dus voor iedere patiënt toegankelijk.
Kortom: een zelfstandige, verantwoordelijke en afwisselende functie als GGZ-professional in een omgeving die volop in ontwikkeling is.

Voor een breed beeld over de inhoudelijke kant van het werken als POH-GGZ, kun je het functieprofiel POH-GGZ raadplegen via onze website. Voor de eerste indruk, hieronder een aantal taken die ten minste tot je werkzaamheden als POH-GGZ behoren:

 • Triage en/of vraagverheldering
 • Kortdurende (ambulante) hulpverlening en begeleiding van GGZ patiënten (ook langdurig)
 • Consultatie en (multidisciplinair) overleg met andere (GGZ) hulpverleners in de regio/wijk
 • Opbouw en onderhoud van je (regionale) sociale kaart
 • Aanmaken en bijhouden van een patiëntendossier en overleg hierover met de huisarts.

Het werken als POH-GGZ betekent ook gerichte scholing, intervisie en begeleiding voor jou als professional. Deze wederzijdse en blijvende inspanning geeft je de ruimte om als POH-GGZ het beste in je rol te zitten. Om die reden is een dienstverband van ten minste 12 uur tot maximaal 38 uur (fulltime) mogelijk.

Wat neem je mee?
Om de functie naar behoren te kunnen uitoefenen, is naast relevante ervaring (ten minste 5 jaar), een van onderstaande opleidingen een vereiste. Deze opleidingen zijn onderverdeeld in opleidingen die zónder en opleidingen die mét een verplichte aanvullende opleiding POH-GGZ toegang geven tot de functie POH-GGZ:

 • Zonder aanvullende opleiding POH-GGZ vereist:
  • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)
  • Verpleegkundig Specialist GGS
  • Universitaire opleiding psychologie / Master Gezondheidskunde richting GGZ
 • Met aanvullende opleiding POH-GGZ vereist:
  • HBO-Verpleegkunde met differentiatie GGZ
  • Sociaal Pedagogische Hulpverlening
  • B-Verpleegkundige
  • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Bachelor Social Work) met differentiatie GGZ

De opleidingsvereisten zijn een minimum, en vanwege landelijk vastgesteld kwaliteitsbeleid niet flexibel. De eisen zoals hier gesteld zijn conform het beleid van de (lokale) zorgverzekeraar(s).

Hiernaast worden er hoge eisen gesteld aan je zelfstandigheid, waarbij de functie binnen de kaders naar eigen inzicht worden uitgeoefend. Kaders richten zich onder andere op landelijke richtlijnen, protocollen en planningen. Overige zaken waarover je dient te beschikken, zijn:

 • Sociale vaardigheden (bijvoorbeeld tact, empathie, geduld, motiveren en stimuleren)
 • Probleemoplossend vermogen
 • Zelfreflecterend vermogen en een leergierige houding in begeleiding, scholing en intervisie
 • Kennis en netwerk in eerste- en tweedelijns (GGZ)voorzieningen
 • Eigen vervoer

Wat bieden wij jou?

 • Salaris conform de CAO Huisartsenzorg
 • Maatwerk begeleiding, scholingen en intervisies
 • Gezellige personeelsuitjes
 • Mogelijkheid tot deelname aan innovatieve projecten
 • Persoonlijk ontwikkelbudget en een ontwikkelingsuur
 • Pensioenregeling via PGGM

Wie zijn wij?

PRO Praktijksteun is een zorgorganisatie binnen de GGZ basiszorg, in eerste instantie gericht op huisartsen en/of eerstelijnszorg. POH-GGZ die bij ons in dienst zijn, houden spreekuur binnen de huisartsenpraktijken waarmee wij samen GGZ basiszorg leveren. Qua bedrijfsprofiel kan voor het dagelijkse werk de huisartsenpraktijk als uitgangspunt worden genomen. Wekelijks werkt een POH-GGZ binnen dit team op vooraf vastgestelde vaste tijden en uren. Gemiddeld werkt een Praktijkondersteuner GGZ bij Praktijksteun in twee verschillende huisartsenpraktijken in de eigen regio, uiteraard afhankelijk van het totale aantal uren.

Praktijksteun kenmerkt zich als een voor zorgbegrippen platte organisatie. Dit betekent dat er korte lijnen zijn en indien nodig beslissingen snel genomen kunnen worden. Alle POH-GGZ worden vanuit het hoofdkantoor ondersteund in hun functie en kunnen rekenen op goede begeleiding, scholing en intervisie. De inhoudelijke aansturing en overleg in de praktijk is met de huisarts, onder wiens supervisie samengewerkt wordt aan het leveren van zorg voor, met en aan de patiënt.

Solliciteer via deze link.