Programma manager (32 uur per week)

vacature programma manager

Zorggroep Het Huisartsenteam
Programma manager (32 uur per week)
Schaal: 8 / 9 CAO Huisartsenzorg

Doel van de functie
De programmamanager is medeverantwoordelijk (duaal met de kaderarts) voor het borgen en door ontwikkelen van bestaande en nieuwe medisch (kwalitatief hoogstaande) zorgprogramma’s in kader van innovatieve (transmurale) geïntegreerde ketenzorg. De programmamanager is na implementatie van programma’s verantwoordelijk voor de doorontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de gerealiseerde programma-activiteiten. Het hele proces van beoordelen en monitoren van projecten ligt daartussen. Je houdt je ook bezig met het stimuleren van de implementatie en communicatie over de programma’s.

Plaats in de organisatie

 • Valt onder leiding van de Manager Bedrijfsvoering en legt functioneel verantwoording af aan de Strategisch Programmamanager. Werkt inhoudelijk nauw samen met de kaderarts (programmamanager is eerste voor de kaderarts);
 • De programmamanager, de kaderarts en de coördinerend praktijkondersteuner sturen bij op procesmatig en op medisch inhoudelijk vlak m.b.t de zorgprogramma’s en indien noodzakelijk spreekt de Medisch Manager Zorg en kaderarts de praktijken aan op uitvoering afgesproken beleid;
 • De programmamanager en kaderarts worden op secretarieel en administratief gebied ondersteund door het secretariaat van de zorggroep.

Resultaat- en aandachtsgebieden
Multidisciplinair in 1e lijn gezondheidszorg, programmamanagement
De programmamanager is ketenregisseur en geeft vanuit die rol sturing aan de relevante samenwerkende disciplines met betrekking tot eerstelijns multidisciplinaire zorg en ketenzorg. De programmamanager is binnen Het Huisartsenteam (samen met de kaderarts) het eerste aanspreekpunt voor zorginhoudelijke– en praktische/organisatorische zaken binnen het zorgprogramma.

 • Dit betreft de programma’s GGZ, Chronische Zorg (Astma, COPD, Hart- en Vaatziekten en Diabetes Mellitus type 2) en Leefstijl (Coaching op Leefstijl, Stoppen met Roken en Bewegen).
 • Ondersteunt en adviseert huisartspraktijken en netwerkpartners bij de uitvoering van zorgprogramma’s (in nauwe afstemming met de kaderarts) en het gebruik van het ICT systeem (in nauwe afstemming met de informatieadviseur ICT);
 • In nauwe samenwerking met de kaderarts houdt de programmamanager nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen bij en informeert en adviseert huisartspraktijken en de interne organisatie hierover;
 • Onderbouwt, in samenwerking met de kaderarts en afdeling financiën, zowel de zorginhoudelijke als de organisatorische en financiële aspecten van de zorgprogramma’s, onder verantwoordelijkheid van de directie;
 • Voert substitutie projecten van 2e naar 1e lijn en van 1e naar 0e lijn uit;
 • Ondersteunt multidisciplinaire projectgroepen;
 • Stimuleert multidisciplinaire samenwerking;
 • Brengt andere projecten, producten en diensten onder de aandacht van de zorggroep en bij de huisartspraktijken;

Plannen & organiseren
De programmamanager is inhoudelijk verantwoordelijk voor het goed implementeren van multidisciplinaire zorgprogramma’s;

 • Coördineren: implementeren-evalueren-bijstellen
 • Adviseert bij opstellen bedrijfsplan inclusief zorgprogramma en onderhoud hiervan;
 • Vertaalt de beleidsplannen in projectplannen;
 • Stelt richtlijnen en protocollen (zorgprotocollen, ondersteuning op praktijkniveau) op en draagt zorg voor de implementatie;
 • Implementeert eerstelijns zorgprogramma’s bij huisartspraktijken en netwerkpartners (zoals medisch specialisten, verpleegkundigen, diëtisten, podotherapeuten, pedicures, psychologen, fysiotherapeuten enz.);
 • Coördineert de werkzaamheden en draagt zorg voor het conform plan laten verlopen van de zorgverlening door de zorgverleners van de zorggroep en de ketenpartners;
 • Coördineert de uitvoer van de zorgprogramma (behandeling, registratie);
 • Monitort en analyseert de resultaten van zorgprogramma’s;
  • Stelt tussentijdse rapportages (memo’s) op voor de leden in afstemming met de medisch manager;
 • Adviseert de strategisch programmamanager en de medisch manager zorg over verbeterpunten en bijsturing;
  • Realiseert verbetertrajecten binnen de bestaande zorgprogramma’s;
  • Implementeert verbeterplannen bij de zorgverleners;
  • Coördineert en realiseert de onderlinge samenhang binnen de verschillende zorgprogramma’s.

Kwaliteitsbewaking en kennisdeling
De programmamanager stimuleert de naleving van het kwaliteitsbeleid, conform gestelde (wettelijke) richtlijnen, met als doel het verder professionaliseren van de (medische) dienstverlening. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de kwaliteitsmedewerker.

 • Signaleert knelpunten bij de uitvoering van de werkzaamheden en doet voorstellen ter verbetering van de dienstverlening;
 • Draagt zorg voor het uitwerken van medische (multidisciplinaire) protocollen;
 • Voert periodiek overleg met de kwaliteitsmedewerker;
 • Levert een Inhoudelijke bijdrage aan het jaarverslag en de accreditatie trajecten;
 • Stelt (spiegel)rapportages op en houdt praktijken op de hoogte van hun resultaten;
 • Ondersteunt bij het ontwikkelen van patiëntinformatie;
 • Signaleert noodzaak van deskundigheidsbevordering van de zorgverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van de multidisciplinaire zorg of ketenzorg.

Profiel van de functie
Benodigde competenties:

 • Uitblinkt in het coördineren en accuraat uitvoeren van kwaliteitsbewaking van de programma’s;
 • Zelfstandig kan werken en samenwerkingsgericht resultaten behaalt;
 • Initiatief durft te nemen richting professionals in de huisartsenzorg en sturing kan geven aan samenwerkingsprocessen tussen deze professionals;
 • Pragmatisch te werk gaat en flexibel is in het aanpakken van verschillende voorkomende werkzaamheden;
 • Affiniteit heeft met ICT-toepassingen en bij voorkeur ook kennis heeft van de verschillende Huisarts Informatie Systemen;
 • Affiniteit en ervaring heeft met activiteiten binnen de huisartsenzorg en eerstelijnszorg.

Kennis, ervaring:

 • Functioneert op HBO werk- en denkniveau.
 • Kennis en ervaring in programma- en/of projectmanagement
 • Werkervaring in en brede kennis van de gezondheidszorg

Meer informatie

Heb je vragen over de functie? Neem dan gerust contact op met Sylvia Hoogedeure of Gelske van Aken door te bellen naar 076 503 26 58.

De ontvangen reacties nemen wij tot 23 maart a.s. door. Hierna willen we graag kennismaken en nodigen we je uit voor een kopje koffie of laten we je weten dat er meer geschikte kandidaten zijn.

Meer over Zorggroep Het Huisartsenteam
Het Huisartsenteam is een eerstelijns samenwerkingsverband van zelfstandig werkende huisartsen in West – Brabant. Naast huisartsenzorg bieden wij zorg aan kwetsbare ouderen, mensen met psychische klachten, mensen die willen stoppen met roken en aan mensen met een langdurige ziekte. Denk hierbij aan diabetes, hart – en vaatziekten en aan mensen met astma of COPD. We werken samen met gespecialiseerde zorgaanbieders uit de regio, zoals Star – shl, diëtisten, podotherapeuten en specialisten van het Bravis Ziekenhuis en het Amphia Zieken huis. Meer informatie vindt u op onze website.