Programmamanager | 28-32 uur

huisartensteam

 

 

Zorggroep Het Huisartsenteam is voor het zorgprogramma Preventie & Leefstijl op zoek naar een:

Programmamanager
28 tot 32 uur

 

Als programmamanager ben je medeverantwoordelijk (samen met de kaderartsen) voor het borgen en verder ontwikkelen van bestaande en nieuwe medische zorgprogramma’s binnen (transmurale) geïntegreerde ketenzorg. Naast implementatie van programma’s ben je samen met de andere programmamanager(s) verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van de gerealiseerde programma-activiteiten. Je houdt je ook bezig met het stimuleren van de implementatie en communicatie over de programma’s.

Plaats in de organisatie

• Valt onder leiding van de Manager Bedrijfsvoering en legt functioneel verantwoording af aan de Strategisch Programmamanager. Werkt inhoudelijk nauw samen met de kaderarts(en) en is het eerste aanspreekpunt voor de kaderartsen;
• De programmamanagers, kaderartsen en coördinerend praktijkondersteuner sturen bij op procesmatig en medisch inhoudelijk vlak over de zorgprogramma’s;
• De programmamanagers en kaderartsen worden op secretarieel en administratief gebied ondersteund door het secretariaat van de zorggroep. Resultaat- en aandachtsgebieden
• Geeft als ketenregisseur sturing aan de relevante samenwerkende disciplines over eerstelijns zorg en ketenzorg;
• Eerste aanspreekpunt voor zorginhoudelijke– en praktische/organisatorische zaken binnen het zorgprogramma;
• Verantwoordelijk voor o.a. de thema’s Preventie & Leefstijl (o.a. GLI Cool (Coaching op Leefstijl), Stoppen met Roken en Bewegen).
• Ondersteunt en adviseert huisartsenpraktijken en netwerkpartners bij de uitvoering van zorgprogramma’s en het gebruik van het ICT systeem (in nauwe afstemming met de manager ICT);
• Houdt nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen bij en informeert en adviseert huisartsenpraktijken en de interne organisatie hierover;
• Onderbouwt, in samenwerking met de kaderarts en afdeling financiën, zowel de zorginhoudelijke als de organisatorische en financiële aspecten van de zorgprogramma’s, onder verantwoordelijkheid van de directie;
• Ondersteunt (multidisciplinaire) projectgroepen en stimuleert multidisciplinaire samenwerking;
• Brengt andere projecten, producten en diensten onder de aandacht van de zorggroep en bij de huisartsenpraktijken.

Plannen & organiseren

• Is inhoudelijk verantwoordelijk voor het goed implementeren en coördineren van (nieuwe) programma’s (o.a. Preventie & Leefstijl) in huisartsenpraktijken en samen met samenwerkingspartners;
• Vertaalt beleidsplannen, stelt projectplannen, richtlijnen en protocollen (zorgprotocollen, ondersteuning op praktijkniveau) op en draagt zorg voor de implementatie;
• Coördineert de werkzaamheden en draagt zorg voor het conform plan laten uitvoeren van de zorgverlening (behandeling & registratie) door de zorgverleners van de zorggroep en de ketenpartners;
• Monitort en analyseert de resultaten van zorgprogramma’s en stel tussentijdse rapportages op;
• Adviseert de strategisch programmamanager en de medisch manager over verbetertrajecten binnen de bestaande zorgprogramma’s en realiseert deze;
• Coördineert en realiseert de onderlinge samenhang binnen de verschillende zorgprogramma’s. Kwaliteitsbewaking en kennisdeling
• Stimuleert de naleving van het kwaliteitsbeleid, volgens gestelde (wettelijke) richtlijnen, met als doel het verder professionaliseren van de (medische) dienstverlening.
• Signaleert knelpunten bij de uitvoering van de werkzaamheden en doet voorstellen ter verbetering van de dienstverlening;
• Levert een inhoudelijke bijdrage aan het jaarverslag; • Stelt (spiegel)rapportages op en houdt praktijken op de hoogte van hun resultaten;
• Ontwikkelt relevante patiëntinformatie;
• Signaleert en organiseert deskundigheidsbevordering van de betrokken zorgverleners Profiel van de functie Benodigde competenties:
• Blinkt uit in het coördineren en accuraat uitvoeren van kwaliteitsbewaking van de programma’s;
• Kan zelfstandig werken en behaalt samenwerkingsgericht resultaten;
• Durft initiatief te nemen richting professionals in de huisartsenzorg en kan sturing geven aan samenwerkingsprocessen tussen deze professionals;
• Gaat pragmatisch te werk en is flexibel in het aanpakken van verschillende voorkomende werkzaamheden;
• Heeft affiniteit met ICT-toepassingen en heeft bij voorkeur ook kennis van de verschillende Huisarts Informatie Systemen (HIS);
• Heeft affiniteit en ervaring met activiteiten binnen de huisartsenzorg en eerstelijnszorg.

Kennis en ervaring

• Functioneert op HBO werk- en denkniveau
• Heeft kennis en ervaring in programma- en/of projectmanagement
• Heeft werkervaring in en heeft brede kennis van de gezondheidszorg

Meer informatie

Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO huisartsenzorg schaal 8 of 9. Heb je vragen over de functie? Neem dan gerust contact op met Sylvia Hoogedeure of Gelske van Aken door te bellen naar 076 503 26 58. De ontvangen reacties nemen wij tot 15 maart a.s. door. Hierna willen we graag kennismaken en nodigen we je uit voor een sollicitatiegesprek met een kopje koffie of laten we je weten dat er meer geschikte kandidaten zijn.

Meer informatie over Zorggroep Het Huisartsenteam

Het Huisartsenteam is een eerstelijns samenwerkingsverband van 47 zelfstandig werkende huisartsen in West-Brabant. Naast huisartsenzorg bieden wij zorg aan kwetsbare ouderen, mensen met psychische klachten, mensen die willen stoppen met roken en aan mensen met een langdurige ziekte. Denk hierbij aan diabetes, hart- en vaatziekten en aan mensen met astma of COPD. We werken samen met gespecialiseerde zorgaanbieders uit de regio, zoals Star-shl, diëtisten, podotherapeuten en specialisten van het Bravis Ziekenhuis en het Amphia Ziekenhuis en met de collega zorggroepen uit onze nabije omgeving. Meer informatie: hethuisartsenteam.nl.

Publicatiedatum: 19 februari 2021