Vacature Voorzitter van de Raad van Toezicht

In verband met het verstrijken van de zittingsperiode, is de Raad van Toezicht per 1 juni 2020 op zoek naar:

kandidaten voor de functie van Voorzitter van de Raad van Toezicht

Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH) is hét kenniscentrum op het gebied van geaccrediteerde nascholing en taakherschikking in de eerste lijn. De missie van KOH is: goede zorg voor patiënten door deskundige professionals die doen waar ze goed in zijn. Ook het Netwerk Palliatieve Zorg in Zuidoost-Brabant is bij KOH ondergebracht.

KOH werkt aan haar ambitie:

 • door het organiseren van nascholingen en congressen voor huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners en andere zorgverleners in de eerste lijn;
 • door aan huisartsen, brancheorganisaties, overheid en anderen te laten zien hoe taakherschikking kan zorgen dat de patiënt op het juiste moment van de juiste zorgverlener de juiste zorg krijgt;
 • in de palliatieve zorg brengt KOH zorgorganisaties en professionals uit Zuidoost-Brabant bij elkaar zodat ze samen nog betere zorg kunnen geven aan mensen in de laatste levensfase.
 • door via het Centrum voor Levensvragen mensen met zingevingsvragen te ondersteunen en professionals te voorzien in deskundigheidsbevordering.KOH is ingericht volgens het Raad van Toezicht-model. Binnen dit model wordt gewerkt volgens de uitgangspunten en principes van de vigerende Health Care Governance-code. Er is een Raad van Bestuur en er zijn 18 medewerkers aan KOH verbonden.Wij zoeken kandidaten die:
 • affiniteit hebben met de doelstellingen van de organisatie;
 • een duidelijke visie op inhoud en organisatie van de eerstelijns zorg hebben;
 • ervaring hebben als toezichthouder, en kennis hebben van de vigerende Health Care Governancecode;
 • als toezichthouder in staat zijn distantie tot de organisatie te bewaren. Zij moeten op afstand kunnen toezien en adviseren;
 • in staat zijn tot onafhankelijke oordeels- en besluitvorming;
 • aantoonbare bestuurlijke ervaring en vaardigheden hebben;
 • goede contactuele en representatieve vaardigheden hebben en kunnen samenwerken in teamverband;
 • onafhankelijk zijn ten opzichte van interne en externe belangen. Relevante andere functies worden gemeld;
 • in voorkomende gevallen eventuele belangentegenstellingen kunnen hanteren en er op een constructieve en zuivere wijze mee kunnen omgaan in het belang van de organisatie;
 • over de benodigde tijd en mogelijkheden beschikken om zich circa 4 maal per jaar vrij te maken voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht;
 • beschikken over een relevant netwerk (eerste lijn, politiek, bestuurlijk, wetenschappelijk);
 • kennis hebben op het gebied van (na)scholing, taakherschikking en/of innovatie;
 • op basis van bestuurlijke kennis en ervaring voldoende gezag en uitstraling hebben om wanneer het belang van de organisatie daarom vraagt, leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Toezicht tot de orde te roepen en wanneer noodzakelijk in te grijpen;
 • de gevoeligheid hebben en in staat zijn om tegenstellingen binnen de Raad van Toezicht op constructieve wijze tot een oplossing te brengen;
 • bereid zijn en de tijd hebben om naast de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht zich regelmatig te laten informeren door de directeur/Raad van Bestuur en daarmee overleg te voeren, zowel voor wat betreft inhoud en arbeidsvoorwaarden;
 • beschikken over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.

De functie is onbezoldigd; er is een vacatiegeld regeling.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. van den Brink, secretaresse Raad van Toezicht, telefoonnummer 040-231 06 20.

Reageren
Heeft u interesse in deze functie stuur dan uw sollicitatiebrief en CV per e-mail aan de Raad van Toezicht, ter attentie van mevrouw M. van den Brink: m.vandenbrink@stichtingkoh.nl De sluitingstermijn is op 1 maart 2020.