Community Abonneren
×

Verpleegkundig Specialist-i.o. in de huisartsenpraktijk

Voor wie?
Een BIG geregistreerd verpleegkundige met minimaal 2 jaar relevante werkervaring (Verpleegkundige die in het bezit is van een bachelor getuigschrift of de oude In-service opleiding tot verpleegkundige A of Z.), die zich in de eerste lijn wil specialiseren tot VS met affiniteit voor de doelgroep van mensen met een WLZ-indicatie en in het bijzonder mensen met een verstandelijke beperking. Wij zoeken
iemand die van pionieren houdt en die met ons de uitdaging durft aan te gaan om
verschillende disciplines op een lijn te krijgen.

Onze huisartsenpraktijk levert al vele jaren de zorg aan 180 mensen met een verstandelijke
beperking die wonen op de diverse locaties van st Philadelphia en st Elver in Laag-Soeren.
Wij zien voor de VS-io een grote rol weggelegd om een deel van deze zorg op zich te nemen
en een brug te slaan naar de verzorgers en begeleiders van deze patiënten.

De praktijk
Onze praktijk is gelegen in het mooie dorp Brummen in het coulisselandschap tussen Veluwe
en IJssel. Sinds 2019 is onze praktijk gehuisvest in Gezondheidscentrum de Toren in de
verbouwde Andreaskerk. Hier werken we samen met veel zorgverleners en hebben voor onze
patiënten een laagdrempelig en breed zorgaanbod. (www.gcdetoren.nl)
Naast de specifieke genoemde doelgroep van patiënten met een VB zien wij de laatste jaren
een sterke toename van de doelgroep kwetsbare ouderen met complexe zorgvragen. Ook hier
zien wij in de loop van de opleiding een rol weggelegd voor de VS-io.

De opleiding
De bedoeling is dat deze in september 2022 van start gaat aan de HAN. Er zal gedurende 2
jaar één dag per week onderwijs gevolgd worden en 3 dagen per week stage op de
leerwerkplek in de huisartsenpraktijk (Aangezien er een overinschrijving is voor de VS-opleiding bestaat er een kleine kans dat de start van de opleiding een jaar opschuift. Wij
gaan hier vooralsnog niet van uit.) Er is ruimte om in gezamenlijkheid het stagetraject
praktische invulling te geven. Aan het einde van de 2-jarige opleiding is er een reële kans op
een vaste aanstelling.

Wat wij bieden
Een prettige leerwerkplek in ons team voor 3 dagen in de week. Dat naast de twee huisartsen
en de vaste waarnemer samen met vier goed ingewerkte assistentes, een praktijkmanager en
drie praktijkondersteuners verantwoordelijk is voor de hele praktijkpopulatie. Onze praktijk
werkt vanuit de basisprincipes van positieve gezondheid.
Gezien de aard van de functie zal er nauw samengewerkt worden met de verzorgenden en
verpleegkundigen van st Philadelphia en de Elver.
Je komt in dienst van de huisartsenpraktijk. Salaris conform CAO Huisartsenzorg schaal 8
trede 15 voor totaal 32 uur per week inclusief opleiding.

Vragen?
Vragen over de huisartsenpraktijk en de functie: Marcel Kerkhoven & Marijke den Braven,
huisartsen: vragen@meidoorn.info of 0575 562224
Vragen over de opleiding aan de HAN: Jeroen Peters, hoofdopleiding VS:
Jeroen.Peters@han.nl

Reageren
Sollicitaties graag schriftelijk voor 25 maart 2022 naar:
Huisartsenpraktijk de Meidoorn
Tav
Marcel Kerkhoven, huisarts en
Marijke den Braven, huisarts
Primulastraat 2
6971 AZ Brummen
of naar per email:
vragen@meidoorn.info
Met onderwerp: sollicitatie VS-io

Om alvast te noteren
Sollicitatiegesprekken staan gepland voor donderdag 31 maart 2022