Ontzorgen, faciliteren, standaardiseren

De transmuralisering, de noodzaak om doelmatiger te werken, de inbreng van de patiënt in het zorgproces, de ervaren werkdruk, de beperkte middelen, de feminisering, het parttime werken, de teruglopende animo voor combinatie professional/ondernemer en de noodzakelijke snellere opschaling van technische innovatie en inzet van eHealth. Allemaal redenen om de eerstelijns zorgaanbieder te ontzorgen, de bedrijfsvoering te slimmer te organiseren, maar tegelijk de professionele autonomie te borgen.

Doelstelling

Deelnemers hebben argumenten en concrete voorbeelden om vanuit hun organisaties de aangesloten praktijken te ontzorgen en bedrijfsprocessen te standaardiseren met behoud van de professionele autonomie.

Congres najaar donderdag 29 en vrijdag 30 november 2018

Locatie congrescentrum 1931 – Brabanthallen ’s-Hertogenbosch

Aanbevolen hotels: hotel ’t Keershuys, Movenpick en Van der Valk

Doelgroep

Bestuurders, directies, managers en toezichthouders van eerstelijns- en huisartsenorganisaties, ketenorganisaties en samenwerkingsverbanden.

Inschrijven, kosten en overnachten

Bij uw inschrijving geeft u een automatische incasso af voor de deelnamekosten. De kosten bedragen € 525 per persoon, excl. BTW. Het maximum aantal deelnemers is 150 personen.
De overnachting dient zelf bij hotels gereserveerd te worden. Let hierbij op: er zijn een beperkt aantal kamers beschikbaar, dus leg dit op tijd vast! Vermeld hierbij ook even dat het om een overnachting gaat in verband met het congres Slimme Bedrijfsvoering.
Overnachtingskosten zijn voor eigen rekening en dienen rechtstreeks aan de hotels te worden voldaan. Het congres vindt plaats in Congrescentrum 1931 / Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch.
Adres:
Oude Engelenseweg 1
5222 AA
‘s- Hertogenbosch

Klik hier om u in te schrijven voor het tweedaagse congres Slimme Bedrijfsvoering op 29 en 30 november 2018.

Sprekers (titels lezingen onder voorbehoud)

–       Visie op de ontwikkelingen in innovaties en processen in 2025 – 2030
Jeroen van Erp, prof Concept design TU Delft

–       Bedrijfsvoering in de gezondheidssystemen in internationaal perspectief
Anna van Poucke, partner KPMG health

–       Waarom nu slimme bedrijfsvoering in Nederland?
Jan Erik de Wildt, trendwatcher strategische ontwikkelingen eerstelijnszorg

–       Wat vind de CbusinesZ van slimme bedrijfsvoering?
Joep de Groot, voorzitter Raad van Bestuur CbusinesZ

–       Hoe verging het de tandartsen en wat kunnen we daarvan leren?
Peter Polderdijk, COO DentConnect tandartsenketen

–       Wat kunnen we leren van standaardisatie in andere sectoren?
Loek van Beurden, CEO Inkoop XL

–       Is franchise als vorm een alternatief?
Emy Smolders, ex voorzitter stichting franchise keurmerk

–       Professionele autonomie, wat is dat en hoe ga je daarmee om?
Makkie Metsemaeckers, organisatie-adviseur en veranderkundige

–       Functioneren in en tussen organisaties bij standaardisatie van zorgprocessen
Jan Achterberg, Radboud Universiteit Nijmegen en docent SIOO

–       Enkele praktijk casus van slimme bedrijfsvoering in de eerstelijnszorg (o.a. Arts & Zorg, Het Huisartsenteam, PRO Praktijksteun)

Demoplein met slimme bedrijfsvoeringsoplossingen uit het bedrijfsleven van toepassing op de eerstelijnszorg

Contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen met irisdewildt@de-eerstelijns.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Na uw inschrijving heeft u 14 dagen de tijd om kosteloos te annuleren. Daarna is uw deelname definitief. Na overleg met de organisatie mag uw plaats worden ingenomen door een vervanger. Bij inschrijving na 22 november 2018 is annulering niet meer mogelijk.