Community Abonneren
×

De sociale functie van koken voor een ander

Stel je kunt om wat voor reden dan ook voor langere tijd niet meer zelf koken. En in je naaste omgeving heb je niemand die dat voor je kan of wil doen. Elke dag brood eten is geen optie. De stichting Thuisgekookt is dat wel: zij verbinden mensen die graag een bordje extra koken met mensen die dat graag opeten. Daarmee gaan ze terug naar wat vroeger heel normaal was: buren die voor elkaar zorgen.

PREMIUM

Meer ruimte voor niet chirurgische behandeling van duimbasisartrose

Patiënten met duimbasisartrose komen veelal via de medisch specialist bij de handfysiotherapeut, na verwijzing door de huisarts. Die verwijzing kan als stap kan worden overgeslagen, zegt Lisa Esteban Lopez, handfysiotherapeut bij Xpert Handtherapie en promovendus bij het Erasmus MC. De chirurg stelt toch eerst conventionele behandeling voor, conform de richtlijn. Op korte termijn levert dit inderdaad verbetering op, maar hoe de vergelijking met chirurgie op de langere termijn uitvalt was onbekend. Esteban Lopez onderzocht het.

Vacatures

De Eerstelijns

De Eerstelijns

Advies

Community

De Eerstelijns

Meer artikelen

PREMIUM

Logopedie zoekt een weg uit de wurggreep

Gezondheidsinstituut Nivel concludeert op basis van onderzoek dat de vraag naar logopedie toeneemt, maar dat het tekort aan logopedisten alleen maar groeit. Dit heeft ernstige gevolgen voor bijvoorbeeld kinderen met een taalontwikkelingsstoornis maar ook voor ouderen met dysfagie en afasie. Een betere beloning voor het werk van de logopedisten in de eerste lijn is deels de oplossing, stelt de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). De vereniging zet ook in op administratieve lastenverlichting, zodat er meer tijd vrijkomt voor directe cliëntzorg en maakt zich sterk voor meer gebruik van eHealth en andere innovaties.

,

Samen met ChipSoft stappen zetten in HIS-innovatie

Het huisartseninformatiesysteem (HIS) speelt een grote rol in de organisatie van huisartspraktijken en de communicatie tussen zorgverleners. Daarom is het belangrijk voor huisartsen dat ze kunnen vertrouwen op een partij die een HIS aanbiedt dat dit ondersteunt. En dat de leverancier een actieve rol neemt in de doorontwikkeling in het HIS, om up to date te kunnen blijven in ontwikkelingen in de huisartsenzorg. Drie partijen vertellen waarom ze hierbij de keuze hebben gemaakt voor HiX van ChipSoft.

,

Een hybride model voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Toen in februari 2022 bekend werd gemaakt dat de oorlog in Oekraïne veel teweeg had gebracht voor de bewoners daar en er vluchtelingen naar regio Drechtsteden zouden komen, kwam de gemeente Zuid-Holland-Zuid meteen in actie. Er moesten niet alleen opvangplekken komen, maar ook de zorg moest georganiseerd worden. “Dat betreft niet alleen tandartsen, verloskundigen en psychosociale ondersteuning, maar ook huisartsenzorg”, aldus Tamara Schiedon, communicatie en zorgcontinuïteit GHOR Zuid-Holland-Zuid. Vanuit de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid werd de regie genomen om tot een duurzame oplossing te komen en zo de lokale huisartsen te ontlasten.

,

Rijnmondse zorgverleners bundelen krachten om verwijsproces te verbeteren

Deze week hebben de negen SRZ-ziekenhuizen, Rijnmond Dokters, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) afdeling Rotterdam, huisartsenorganisatie Cohaesie, de regionale
‘Verwijsafspraken Huisartsen – Ziekenhuizen’ gelanceerd. De betrokken partijen zetten met deze verwijsafspraken gezamenlijk in op verbetering van de kwaliteit van de zorg en de bevordering van de tevredenheid van patiënten en zorgverleners in de regio.

PREMIUM

Kanttekeningen bij een mijlpaal

Is de Visie eerstelijnszorg 2030 een mijlpaal? De partijen die betrokken waren bij de totstandkoming daarvan – en dat zijn er nogal wat – zijn zelf van mening van wel. Ze stellen het zelfs letterlijk in het voorwoord van de visie. En op die stelling volgt deze zin: ‘Iedereen beseft dat we gezamenlijk aan de slag moeten om de eerstelijnszorg op een mensgerichte manier houdbaar en duurzaam te maken. De visie ligt er. Nu gaan we met elkaar aan de slag om deze uit te voeren’. Dat de noodzaak er is om aan de slag te gaan, zal iedereen onderschrijven. Dat hierin alleen in samenwerking succesvol stappen kunnen worden gezet ook. De visie beschrijft ook heel duidelijk en gedetailleerd waarom de partijen hiermee aan de slag moeten. Maar als het vervolgens moet gaan over de vraag hoe dat moet gebeuren, wordt het document ineens een stuk minder concreet.

PREMIUM

,

“Wat vinden we belangrijker dan de nood van mensen?”

Soms is het geven van hulp zo vanzelfsprekend, maar doen professionals het toch niet. Defensieve routine noemt Harry Kruiter dat. “Het gaat er in de kern om dat professionals elkaar leren aanspreken, maar dat is niet gemakkelijker.” ‘Waarom blijft het zo moeilijk om passende hulp en zorg te geven aan mensen in de meest complexe en kwetsbare situaties, mensen die hulp het hardst nodig hebben?’

PREMIUM

Hoe poh-ggz hun werk ervaren en zich verhouden tot de wachtlijstproblematiek in de ggz

De poh-ggz vormt een schakel tussen patiënt, huisarts, sociaal domein en de ggz. Ze begeleidt binnen de huisartsenpraktijk mensen met lichte psychische klachten, zoals overspanning, stress, somberheid en piekeren, en speelt een rol bij probleemverheldering, triage en verwijzing bij ernstigere klachten. Steeds opnieuw blijkt dat de zorg rondom mensen met (complexe) psychiatrische problematiek moeilijk te organiseren is, mede door aanhoudende wachttijden voor de GB-ggz (generalistische basis-ggz) en de S-ggz (gespecialiseerde ggz). In de praktijk bieden poh-ggz regelmatig overbruggingszorg aan patiënten die op een wachtlijst staan voor de ggz, terwijl dit eigenlijk ongewenst is. Bij sommige praktijken ontstaat een wachttijd van enkele weken voor de poh-ggz, terwijl patiënten daar juist laagdrempelig terecht zouden moeten kunnen.