Community Abonneren
×
app

Dé app voor actueel nieuws.

Download hem nu


Pieter Stenger benoemd tot bestuurder nieuwe regio-organisatie Rijn en Duin

Pieter Stenger is benoemd tot bestuurder van coöperatie Rijn en Duin, de nieuwe multidisciplinaire regio-organisatie voor de eerstelijnszorg in Zuid-Holland Noord. Lodi Hennink is benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen. Beide benoemingen gaan in op 1 januari, het moment waarop Rijn en Duin formeel van start gaat.

Investeren in een ongewisse toekomst

Volgens hoogleraar Jan-Kees Helderman zijn we op weg naar een nieuw soort verzorgingsstaat: de sociale investeringsstaat. Een onontkoombaar proces, omdat onze oude verzorgingsstaat onhoudbaar was geworden. De transitie van Rijksoverheidstaken naar de gemeenten was hierbij noodzakelijk. “Je moet doen wat nodig is en dat kan alleen lokaal.”

Vacatures

De Eerstelijns

Academie

De Eerstelijns

E-learning

De Eerstelijns

Meer artikelen

Ondersteunde zelfzorg

Stimuleringssubsidie voor opleiden VS en PA
in de huisartsenzorg cohort 2023

De vraag naar zorg stijgt en verandert de komende jaren. De huisarts kan die zorg niet alleen opvangen. Hiervoor heeft de huisarts een team om zich heen nodig. De inzet van de verpleegkundig specialist en physician assistant biedt huisartsen de mogelijkheid om zich meer te concentreren op andere taken. Het is voor huisartsen een manier om de eigen werklast te sturen. Door het werk anders te organiseren geeft een huisarts niet alleen taken weg maar kan er zelf ook weer nieuwe uitdagingen bij krijgen.

PREMIUM

Sterk sociaal domein als basis voor brede welvaart

Het kabinet zet in op brede welvaart, om te investeren in het Nederland van de toekomst. Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. Dus niet alleen materiële welvaart, maar ook zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en veiligheid. Professionals in het sociaal domein kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Daarin moet dus worden geïnvesteerd. Maar op de vraag wat die investering oplevert is nog niet zo eenvoudig antwoord te geven.

Samen de toekomst van de oudere inwoners vormgeven

In het regioplan voor de ouderenzorg zetten de deelnemende partijen de deur open voor een visie waarin eigen regie van de ouderen netwerksamenwerking tussen alle partijen daaromheen de uitgangspunten vormen. In de versterking van die eigen regie is
het netwerk van de ouderen een belangrijke factor. Optimale benutting daarvan vraagt om verbindingen in buurten en wijken. Daarin spelen uiteenlopende partijen een rol. Mantelzorgers natuurlijk, maar ook huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en de professionals in het sociaal domein. De koppeling met die laatsten is nog een work in progress.

PREMIUM

Minder slikken

Miljoenen mensen in Nederland gebruiken antidepressiva, antipsychotica, slaapmiddelen, stemmingsstabilisatoren en ADHD‑medicatie.
Met een reden: psychofarmaca kunnen psychische klachten snel verlichten. De keerzijde is dat pillen de problemen niet oplossen, veel bijwerkingen hebben en op lange termijn schadelijk zijn. Daarom kun je het beste zo min mogelijk en zo kort mogelijk gebruiken, betoogt psychiater Remke van Staveren. Over hoe je psychofarmaca veilig afbouwt, schreef ze het boek Minder slikken.