Community Abonneren
×
huisartsen gegevens online

Huisarts met een menselijke pen

In een periode van drie jaar schreef Richard Starmans 59 columns voor dagblad Trouw. De aanleiding hiervoor was een eerder artikel in dezelfde krant over patiënten in een achterstandssetting, waarvoor hij een van de geïnterviewden was. Een onderwerp waarover hij veel kan vertellen, want hij werkte 25 jaar als huisarts in de Haagse buurten Schilderswijk en Transvaal. Bovendien was hij de straatdokter voor de gemeente.

PREMIUM

Voor de verslavingsarts is behandeling een rekbaar begrip

In heel Nederland werken op dit moment ongeveer 190 verslavingsartsen. Veel te weinig, ook al omdat een deel van hen bijna met pensioen gaat, meent Michel Wolters. Zelf vindt de verslavingsarts, werkzaam bij Tactus verslavingszorg in Deventer, dat hij een prachtig vak heeft. “Het is niet mijn doel om heel Nederland alcohol- en drugsvrij te krijgen. Het doel van de zorg is mensen de regie over hun leven te geven en naast ze te staan.

Vacatures

De Eerstelijns

De Eerstelijns

Advies

Community

De Eerstelijns

Meer artikelen

De podcast “De toekomst van de Eerstelijns” met Jos de Blok staat nu online!

Een nauwere samenwerking tussen wijkverpleging en huisartsen zou een hoop werkdrukproblemen oplossen, zegt Jos de Blok. Hij ziet veel dingen die voortkomen uit afstemming en coördinatie waar veel tijd in zit wat volgens hem veel beter opgelost kan worden. Er zijn de afgelopen 30 jaar veel taken opgeknipt; er zijn veel nieuwe functies gecreëerd. Dat betekent dat er steeds meer afstemming en overleg nodig is, waar veel tijd in komt te zitten. Tijd die beter besteed zou kunnen worden; je kunt je tijd immers maar 1 keer besteden.

,

4 redenen om De Eerstelijns Advies in te schakelen voor de uitvoering van het IZa!

In het Integraal Zorgakkoord zijn partijen overeengekomen dat er een budget van 2.800 miljoen euro beschikbaar gesteld wordt voor de komende jaren om de zorg te transformeren. Die transformatie is nodig om ervoor te zorgen dat de zorg houdbaar en toekomstbestendig blijft. Vanaf 1 februari a.s. is het mogelijk om bij de zorgverzekeraar die in uw regio marktleider is een beroep te doen op deze middelen.

, ,

Aan de slag met transformatieplannen Integraal Zorgakkoord

Met het Integraal Zorgakkoord is een enorm bedrag aan transitiemiddelen beschikbaar gekomen. Deels geoormerkt, maar deels ook niet. Om voor geld in aanmerking te komen, kunnen partijen voorstellen indienen. Het forse aantal deelnemers aan een door de Academie Sociaal Domein georganiseerd webinar over dit onderwerp liet zien hoe groot de onduidelijkheid over de mogelijkheden en gevolgen hiervan – zeker ook voor de eerste lijn en het sociaal domein – nog zijn.

PREMIUM

Onderzoek leefstijlbegeleiding bij kankerpatiënten

Een gezonde leefstijl helpt om ziekten te voorkomen, maar ook wie eenmaal patiënt is, heeft er baat bij. Voor een goede leefstijlbegeleiding is het belangrijk dat huisartsen en medisch specialisten op één lijn zitten. Om de samenwerking te verbeteren en een gezonde leefstijl te stimuleren, zijn in een aantal ziekenhuizen al speciale leefstijlloketten ingericht. Een nieuw onderzoeksproject richt zich nu specifiek op leefstijlbegeleiding bij kankerpatiënten.

Diabetes: patiënten lossen samen probleem op

,

2diabeat: Borg leefstijlverbetering met financiering lokale ‘gezondheidsleiders’

2diabeat deelt geleerde lessen van twee jaar leefstijlverbetering in de wijk met staatssecretaris Maarten van Ooijen. De wijkgerichte aanpak van 2diabeat om de opmars van diabetes type 2 te stoppen, blijkt na twee jaar veelbelovend. Onmisbaar in deze aanpak zijn lokale leiders, mensen die in eigen wijk of dorp lokale gezondheidsinitiatieven bij elkaar brengen en de krachten van bewoners en professionals bundelen.

PREMIUM

De veenbrand blussen

In de zorg dreigt een veenbrand te ontstaan, stelde Daan Dohmen in de oratie bij zijn benoeming tot hoogleraar digitale transformatie in de zorg aan de Open Universiteit. Om die veenbrand te kunnen blussen, is het zaak dat we (weer) voor elkaar gaan zorgen, verschillen omarmen en alleen behandelen als het zinvol is, stelde hij. De term ‘digitale dorpsdokter’ zorgde hierbij voor enige beroering onder een aantal huisartsen. Maar wie de oratie leest, krijgt een genuanceerd toekomstbeeld over de zorg waarin de ‘analoge’ huisarts juist een voorname rol speelt.