Bruno Bruins: ‘Positief over het pamflet Zorg voor samenhang’

Maak samenhang en samenwerking het leidende principe in de zorg, is de oproep in het pamflet Zorg voor samenhang van Het roer moet om (https://hetroermoetom.nu/). ‘Het is een oproep die ik alleen maar kan ondersteunen’, zegt minister Bruno Bruins (VWS, medische zorg). ‘Ik lees het pamflet als een appèl op de overheid om hierin een actieve rol te nemen en dat is ook precies wat wij als ministerie doen met onze hoofdlijnenakkoorden met de veldpartijen. Nog deze maand praten we weer met alle veldpartijen over de belangrijke thema’s die hierin aan de orde komen: de juiste zorg op de juiste plek, de arbeidsmarktproblematiek en de administratieve lasten.

Ik denk dat de mensen in het zorgveld heel goed weten waar de problemen zitten en daarom vind ik het ook zo belangrijk om hierover samen met hen op te trekken. De hoofdlijnenakkoorden zie ik dan ook echt als een werkagenda. We zijn al volop bezig met wat de opstellers van het pamflet van ons vragen, maar we zijn er nog lang niet. Iedereen in de zorg heeft nog steeds te maken met die arbeidsmarktproblematiek en de administratieve lasten en ook moeten nog stappen worden gezet in de juiste zorg op de juiste plek. Het mooie van dit pamflet is dat de opstellers ermee aangeven dat ze zich committeren aan deze onderwerpen.’

De opstellers van het pamflet willen een plan van het ministerie van VWS en de Tweede Kamer om de samenwerking in de zorg in Nederland weer centraal te stellen. Is de minister van mening dat samenwerking in de zorg nu niet centraal staat? ‘Iedereen in de zorg spreekt de bereidheid uit tot samenwerken’, zegt hij, ‘iedereen in de zorg ervaart die samenwerking ook. Samenwerking over disciplines heen is overal aan de gang. Neem bijvoorbeeld de medisch specialisten die meedraaien in huisartspraktijken. Dat soort voorbeelden is echt strijk en zet. Het is in volle gang, men zoekt elkaar steeds meer op, ook buiten de eigen kolom. En ook dat is in lijn met de hoofdlijnenakkoorden, want ook daarin is samenwerking natuurlijk een belangrijk thema.’

De opstellers van het pamflet stellen echter dat het huidige stelsel teveel gericht is op concurrentie. ‘Dat geloof ik helemaal niet’, zegt Bruins. ‘Ik ben blij dat er wat te kiezen valt in de zorg en dat wil ik graag bewaren en bewaken. Bedenk hierbij dat in dit stelsel in de samenwerking veel meer kan dan partijen nogal eens geneigd zijn om te denken. Ik ben dan ook blij dat de Autoriteit Consument en Markt nu een leidraad opstelt die hierover meer duidelijkheid biedt.’

Ook in De Eerstelijns:

Praktijkmanager met kijk op de wijk

Praktijkmanagers besparen tijd en ontzorgen de huisarts in de…

Seksueel geweld

Eén op de acht vrouwen en één op de 25 mannen wordt slachtoffer…

Samen sterk voor online inzagerecht patiënt

Iedere patiënt heeft vanaf 1 juli 2020 het recht online zijn…

Nieuws van onze kennispartners:

Pilot toont belang van psychosociale zorg bij kanker

Pilot maakt kosteloze doorverwijzing van de huisarts voor psychosociale zorg bij kanker mogelijk ZonMw

ZonMW: Zelfredzaamheid heeft de toekomst

“Houd op met roepen dat iedere burger op basis van zelfredzaamheid en eigen kracht zijn eigen verantwoordelijkheid kan invullen!” – Alex Burdorf, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg ErasmusMC ZonMw