Community Abonneren
×

KOH organiseert VS & PA congres

Voor de 13e keer organiseert KOH een congres voor verpleegkundig specialisten en phycisian assistants in de huisartsenzorg. Een dag boordevol praktische tips en handvatten die direct de volgende dag al bruikbaar zijn in de spreekkamer. Met uiteenlopende onderwerpen in een afwisselend programma. Ook interessant voor huisartsen!

Met volle overtuiging verder aan de slag met MTVP

De afspraken die de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen, InEen en Zorgverzekeraars Nederland hebben gemaakt over Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP) kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het toekomstbestendig houden van de huisartsenzorg. Nu nog wordt MTVP bekostigd uit S3, vanaf 1 januari 2025 wordt het een vast onderdeel van de basishuisartsenzorg, segment 1. De eerder gemaakte inhoudelijke afspraken tussen huisartsen en zorgverzekeraars worden verlengd tot en met 2028.

Vacatures

De Eerstelijns

De Eerstelijns

Advies

Community

De Eerstelijns

Meer artikelen

De lokale aanpak van Thuisdok

Wie in Breda woont en daar nog geen vaste huisarts heeft, kan sinds kort terecht bij Thuisdok. De Bredase huisartsen hebben samen een oplossing en opvang gecreëerd voor inwoners die om wat voor reden dan ook even geen vaste huisartspraktijk hebben. De zorgvraag groeit namelijk harder dan het aantal huisartsen, assistenten en verpleegkundigen en harder dan er praktijkruimte bijgebouwd wordt. In de wijk Haagse Beemden laat zich dit nu door de lokale situatie het meest voelen. Aanbieder Co-Med nam daar vorig jaar praktijken over en slaagt er niet in continuïteit te bieden.

Stap voor stap tot een nieuwe financieringsstructuur komen

Cliëntvolgend werken vergt niet alleen sectoroverstijgende samenwerking maar ook om een sectoroverstijgende prestatie. Het belang daarvan is duidelijk, maar de weg er naartoe is nog verre van eenvoudig. Robbert Huijsman vertelt hoe in zijn tijd als bestuurder van Geriant stappen zijn gezet om hierover tot een pilot te komen op het gebied van dementiezorg. Een doorbraak, stelt hij. Maar tegelijkertijd benadrukt hij ook dat sectoroverstijgend niet hetzelfde is als domeinoverstijgend. En dat ook het realiseren van een domeinoverstijgende prestatie in de dementiezorg met de ontwikkelingen in de Wlz wel een essentiële vervolgstap is.