Community Abonneren
×

Geestelijke verzorging thuis voorziet duidelijk in behoefte

De subsidieregeling Geestelijke Verzorging Thuis heeft ervoor gezorgd dat mensen in de thuissituatie vaker een beroep zijn gaan doen op deze ondersteuning. Dit onderstreept de waarde ervan in de huidige samenleving, waarin sprake is van individualisering en ontkerkelijking. De structuren om naar elkaar om te zien zijn daardoor aangetast, maar de behoefte eraan – als wezenlijk onderdeel van zingeving – blijft onverminderd bestaan.

Een waaier aan perspectieven op het inzetten van de verpleegkundig specialist GGZ in dehuisartsenpraktijk

Een Verpleegkundig Specialist ggz (VS GGZ) werkt op dit moment vooral in de specialistische ggz. Vanwege een toenemende druk op de ggz én een toename aan ggz zorgvragen in de huisartsenpraktijk zou een VS GGZ wellicht ook van meerwaarde kunnen zijn in de huisartsenpraktijk. In een onderzoeksproject interviewden we verschillende belanghebbenden en bespraken hun ideeën over het inzetten van een VS GGZ in de huisartsenpraktijk. Het onderzoek leverde een waaier aan argumenten voor en tegen op. Het brede palet aan perspectieven laat de complexiteit van dit vraagstuk zien. Als onderzoekers zochten we vervolgens naar een manier om de balans op te maken en de verschillende argumenten tegen elkaar af te wegen en zodoende zicht te krijgen op de vraag: ‘en nu?’

Vacatures

De Eerstelijns

De Eerstelijns

Advies

Community

De Eerstelijns

Meer artikelen

Inzet familievertrouwenspersonen voor naasten buiten de verplichte ggz mogelijk maken

In de verplichte ggz hebben familie en naasten wettelijk recht op een familievertrouwenspersoon. Die denkt mee met naaste én hulpverlening en geeft informatie en advies. De inzet daarvan zou ook buiten de verplichte ggz waardevol zijn, stelt de nieuwe stichting Familievertrouwenspersonen PLUS, om met gerichte preventie verergering van een bestaande situatie rond een kwetsbare persoon te voorkomen. Ze verwijst daarbij onder andere op de toename van verwarde personen, waarvoor niemand een oplossing weet. Stichting Familievertrouwenspersonen PLUS is beschikbaar voor gemeenten, buurtteams en GGD’s en nodigt hen uit om ervaring op te doen met de inzet van familievertrouwenspersonen.

Hoe Oekraïense vluchtelingen hoogwaardige huisartsenzorg kregen

Hoe vang je een plotselinge stijging in patiënten aantallen op? Hoe waarborg je kwalitatieve huisartsenzorg wanneer honderden Oekraïense vluchtelingen ineens tot je zorgpopulatie behoren? En hoe ga je dan om met de onvermijdelijke taalverschillen? Met die situatie werd ook de regio Zuid-Holland Zuid geconfronteerd nadat in februari 2022 de oorlog in Oekraïne uitbrak. Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, Medicinfo en de regionale eerstelijnsorganisatie DrechtDokters creëerden samen een passende oplossing voor zes gemeenten in de subregio Drechtsteden, met Medicoo als belangrijke schakel.

PREMIUM

Landelijk meldpunt versterkt kennis over zorgwekkend gedrag

Wie getuige is van een ernstig ongeval, brand of diefstal, kan terecht bij 112. Wie kampt met zelfmoordgedachten en daarover wil praten, heeft 113 tot zijn beschikking. Voor overlast of niet acute gevallen, is er de lokale politie. De politie, zowel landelijk als lokaal, ontvangt echter ook zeer vaak meldingen omtrent personen die verward gedrag vertonen – in 2023 ruim 140.000. Hiervoor bestaat er echter sinds 2020 een speciaal meldpunt: het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag. Hoewel het sinds de oprichting steeds vaker wordt gebruikt – in 2023 kwamen er bijna 16.500 meldingen binnen – is het bestaan ervan bij velen nog niet bekend. Waar dient het meldpunt precies voor, wanneer is het raadzaam om een melding te maken, wat wordt er met deze melding gedaan, en wat is eigenlijk verward gedrag?

PREMIUM

Denken over een nieuw gezondheidssysteem

Op basis van 45 jaar werkervaring in de zorg en voor gemeenten komt Henk Handlogten tot een stelsel van vijf integrale innovatiegebieden die er gezamenlijk toe leiden dat ons huidige zorgstelsel wordt omgevormd tot een gezondheidssysteem. Hard nodig, omdat overheid en zorg sterk verdeeld zijn, maar vooral doordat meer dan zestig procent van de burgers (chronisch) afhankelijk zijn geworden van de zorg. Voor het ministerie van VWS is in dit plan geen plaats meer.